Att skapa en digitalt kompetent organisation för undervisning och lärande

Foto Hanna Forsberg

Hanna Forsberg, lektor och projektledare digitalisering på stiftelsen Viktor Rydberg. På Guldäpplets dag i oktober presenterade Hanna sitt arbete kring ledarskap och digitalisering både i det egna klassrummet och i organisationen som helhet.

Du kan läsa mer om arbetet på Hanna Forsbergs blogg.