Att konstruera en ritande robot

Axel Karlsson-Kraft, nominerad till Guldäpplet 2019, är tekniklärare och utvecklingsledare i digitalisering på Stenungskolan i Stenungsund. På Guldäpplets dag i oktober presenterade Axel ett projekt han genomför med sina elever i ämnet teknik i årskurs 9, där eleverna fick i uppdrag att konstruera och programmera en ritrobot. Ett projekt där tre ämnen samverkande, teknik, matematik och bild.

Här berättar Axel Karlsson-Kraft om projektet.

Mer information om projektets upplägg, vilka delar av kursplanen som projektet berör med mera hittar du på Robotprojektets webbsida.
Axel Karlsson-Kraft