Guldäpplejuryns särskilda pris till Susanne Kjällander

foto Susanne Kjällander

Juryn för Guldäpplet har utsett Susanne Kjällander, filosofie doktor och lektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, till mottagare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2019. Priset delas ut av stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med partners, till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.

Susanne Kjällander, som i en följd av år forskat om barns utforskande och lärande med digitala verktyg och digitala lärmiljöer i förskolan belönas med Guldäpplejuryns särskilda pris för att hon i nära samspel med förskolans praktik bidragit till att lyfta fram frågorna kring det digitala i förskolan och visat på hur samspel mellan forskning och praktik kan bidra till utvecklingen.

– Utifrån debatten om förskolan och digitalisering så känns det tryggt att veta att det finns forskning som stärker förskollärarna i deras viktiga pedagogiska uppdrag. Att personalen på förskolorna kan få underlag för gemensamma diskussioner med kollegor och föräldrar kring digitala verktyg är viktigt. Genom att lyfta fram forskare som Susanne bidrar Guldäpplet till en mer nyanserad diskussion, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

– Förskola har klivit fram som ett starkt och mångfacetterat inslag i Guldäpplets nomineringar. Det digitala har både blivit verktyg och material i sig själv för barns och ungas utforskande och undersökande. Det skapar helt nya pedagogiska förutsättningar. Här spelar Susanne Kjällanders forskning en viktig roll och visar på hur samspel mellan praktikinriktad forskning och (för-)skolans professioner kraftfullt kan bidra till utvecklingen, säger Peter Becker, ordförande i Guldäpplets jury.

Prisutdelning
Guldäpplejuryns särskilda pris 2019 delas ut vid en högtidlig ceremoni på Guldäpplets dag, fredag 18 oktober kl 13.00-17.00 på ABF-Huset, Sveavägen 41 i Stockholm.

Framtidens Lärande Väst, 14-15 november i Trollhättan
Susanne Kjällander tillsammans med årets övriga Guldäpplepristagare: Camilla Askebäck Diaz, Södermalmsskolan i Stockholm, Johan Sköld, Forshagaakademin i Forshaga och Napat Khiyapat, modersmålsenheten i Skellefteå, medverkar på konferensen Framtidens Lärande Väst, 14-15 november i Trollhättan. Läs mer om konferensen