Finalist: Emelie Hahn

foto Emelie Hahn

En av finalisterna till Guldäpplet 2020 är Emelie Hahn, lärare i tyska och So-ämnena och IKT-pedagog på Gränbyskolan i Uppsala. 

Juryns motivering:
För ett målmedvetet arbete med att utveckla språklig och kulturell kompetens liksom digital kompetens och omvärldskunskap hos eleverna. Emelie inspirerar eleverna till delaktighet och till kontakt med elever i andra länder, upplevelser och erfarenheter som många annars inte får.

Elevernas lärande utvecklas och förstärks med ökade möjligheter att lyckas och att nå sina individuella mål. Hon är starkt drivande i sin egen skola och inspirerar kollegor, både i lokala, nationella och internationella sammanhang.  

Foto: Göran Ekeberg

Övriga finalister till Guldäpplet 2020:
Linda Bjällerstedt och Sara Bergström, Bjurhovdasmyckets förskola, Västerås
Mia Lägnert och Pernilla Abrahamsson, Norrevångskolan, Karlshamn