Bakverk, datorer och relationer i fokus för bagerilärare

Foto Hans Gustavsson med elever

För fem år sedan genomförde Kalmarsunds gymnasieförbund en satsning på en dator per elev. Det förändrade arbetet för bageriläraren och guldäpplefinalisten Hans Gustavsson.

Att samla all information på en sajt var en av förändringarna, liksom att använda film för lärandet. Eleverna skapar även egna sajter där de samlar sitt material och skriver loggar.

– Det har varit roligt hela tiden, inte minst det här med att göra filmer, säger Hans Gustavsson, bagerilärare på Jenny Nyströmsskolan i Kalmar.
Ibland gör lärarna filmerna tillsammans med eleverna och det som tog lite tid inledningsvis går nu väldigt snabbt. En effekt som Hans Gustavsson upptäckt att filmandet har, är att det också bygger relationer.

– Relationerna är det viktigaste av allt, menar Hans Gustavsson.

Fria händer
Kalmarsunds gymnasieförbund beslut om att alla elever och lärare skulle ha varsin dator är ett initiativ som har slagit väl ut och Kalmarsunds gymnasieförbund har också erhållit kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016.

– Vi lärare fick fria händer att utveckla vad vi själva ansåg vara bäst för vår undervisning. Det ena har sedan lett till det andra och nu ställer vi oss ofta frågan inom ämneskollegiet hur vi gjorde innan vi hade digitala verktyg, säger Hans Gustavsson.

Det första lärarna gjorde var att skapa en sajt för sina elever:

– På sajten samlar vi allt, länkar till Skolverket, kurser och betygskriterier men också information som rör undervisningen. Eleverna ser hela terminens schema och planeringen för vad vi ska göra flera veckor framöver.

Hans Gustavsson och hans kollegor har satsat på att göra instruktionsfilmer, något som utvecklats till en viktig del av hur de arbetar.

– Vi har byggt upp en bank med instruktionsfilmer, till exempel hur man kokar vaniljkräm. Numera kan jag skicka iväg en elev att koka vaniljkräm och räkna med att eleven kan det. Eleverna kan titta på filmerna hur många gånger de vill och lär sig bättre än om de samlas runt mig och jag visar dem momentet en enda gång.

Inledningsvis fanns en viss osäkerhetskänsla hos eleverna över att bli filmade, men med tiden har filmandet blivit ett självklart inslag.

– Förutom att det här arbetssättet sparar tid så är det också så väldigt roligt. Eftersom filmerna endast läggs ut internt så finns det utrymme för lite humor vilket hjälper till att skapa goda relationer mellan oss, säger Hans Gustavsson.

Loggbok
I ett första steg handlade det om att samla skolans information och delar av undervisning på ett ställe. I ett andra steg har eleverna skapat egna sajter, där de lägger in foton på sina egna arbeten. Det blir enkelt och framför allt överskådligt när eleven ser sin egen progression, till exempel när det gäller att tillverka ett bakverk och hur det arbetet utvecklas under olika perioder av utbildning. När de slutar kan de enkelt få med sig sin egen sajt och använda för att till exempel visa framtida arbetsgivare.

– När eleverna har arbetsplatsförlagt lärande, APL, dokumenterar de genom att skriva loggbok. De måste alltid fråga om de får ta bilder och hittills har ingen fått nej. Det är väldigt roligt att läsa och se det de skriver och fotograferar och vi får en god inblick i vad de gör.

Eleverna får också med sig uppgifter för att titta på hur arbetsplatsen fungerar, om de kan upptäcka om där finns en gemensam värdegrund.

– Vi vill att de ska reflektera över varför de gör som de gör på arbetsplatsen för att skapa en medvetenhet om till exempel arbetsmiljöfrågor hos eleverna, säger Hans Gustavsson.

Roligt hela tiden
Hans Gustavsson har inte upplevt att digitaliseringen inneburit några svårigheter, tvärtom.

– Det har varit roligt hela tiden och jag känner att jag bara vill lära mig mer och mer.

Den teknik som lärare och elever på Jenny Nyströmsskolan använder är driftsäker. Det har gjort det lätt att fokusera på eleverna och innehållet i undervisningen.

– Vi har dessutom ett bra stöd från skolans IKT-pedagog, Jörgen Florheden. Han är en klippa och vi får hjälp eller svar omedelbart.

De fem lärarna i ämneslaget har inte haft någon särskild tid avsatt för att bygga upp sitt material utan skapar det löpande utifrån verksamhetens behov.

Motivera elever
Ett viktigt mål som lärarna aktivt arbetar med, handlar om att öka elevernas motivation för sitt skolarbete:

– Jag vill att vi ska nå dit där alla elever tycker att det är roligt att komma till skolan. Tyvärr tycks en del elever tänka att de kommer hit för lärarnas skull och inte för sin egen.

Hans Gustavsson och kollegorna i ämneslaget för regelbundet samtal med eleverna om attityder och hur det känns att gå till skolan.

– Samtalet startar ibland med en Prezi i humoristisk anda där eleverna ska svara på frågan ”varför älskar jag skolan”. Alla deltar genom att skriva i sina Padlets, där vi kommenterar och diskuterar och kommer fram till många gemensamma bra saker som ger tid till eftertanke men framför allt en bättre motivation till skolan.

Digitaliseringen bidrar till att öka kommunikationen vid dessa tillfällen.

– Alla måste säga något och så småningom brukar de flesta känna att det är roligt att gå i skolan eftersom man får lära sig saker.
Beskedet om att han var finalist till lärarpriset Guldäpplet nådde Hans Gustavsson via sms och han blev både förvånad och jätteglad:

– Jag brukar säga till eleverna att de ska jobba stenhårt så kommer en belöning och så känns det som det har blivit för mig med nomineringen till Guldäpplet. Jag har jobbat på och det har dessutom varit roligt hela tiden, säger Hans Gustavsson.

Text: Monica Esborn