Förstaklassarna med eget nyhetsprogram

Foto elever Kyrkenorumsskolan i Stenungsund

Det är trångbott på Kyrkenorumskolan i Stenungsund. Klass 1C har sitt klassrum i en extrabyggnad på gården. I samma rum är det också fritids på eftermiddagarna. För att vara en klass med ett intensivt digitalt liv är datorerna inte heller så många och inte särskilt nya. Det är kanske inte idealiskt, men stämning är på absolut topp när DIU kommer på besök till Christina Löfving, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2012 och hennes klass. Och klassen har förberett sig – på att intervjua besökaren. På tavlan har de ritat en riktig storyboard, med frågor, med i vilka miljöer frågorna ska ställas. Fram kommer surfplattan och inspelningen kan börja.

Hur kommer allting in i tidningen, undrar klass 1C, och det är bara att sätta igång och försöka svara. De 21 förstaklassarna arrangerar inspelningssituationer, turas om att filma med surfplattan och att ställa frågor. Allt enligt den förutbestämda planen. Inspelningarna ska sedan redigeras och läggas ut på Jamal-tv, klassens egen tv-kanal på den egna bloggen.

IT-mamman testar idéerna
Efter att i några år ha varit borta från lärarjobbet och bland annat jobbat som it-pedagog och föreläsare är nu Christina Löfving, alias it-mamman som hon kallar sig på nätet, tillbaka i skolan.

– Jag har längtat efter att prata pedagogik med kollegorna på en skola. Och så ville jag verkligen jobba i en klass igen. Testa alla idéer och tankar i verkligheten.

Klassen blogg, Jamals kompisar, är ett sätt Christina använder sig av för att både pröva idéer och låta barnen möta världen utanför skolan. Men innan planerna sattes i verket pratade Christina med alla föräldrar.

– Det är så publikt. Föräldrarna måste vara med på det. Jag berättade om varför jag ville jobba med blogg, vad det innebär och vad läroplanen säger och alla föräldrar sa ja. Och då kunde vi börja.

För Christina är arbetet med klassens blogg ett sätt att uppnå målen i läroplan och kursplaner.

– Det handlar om att barnen tidigt ska få lusten till språket och jobba med det, både i form av text, bild och film. Att få in frågor kring källkritik tidigt, kring upphovsrätt. Men också frågor kring en digital identitet. Vem är man på nätet? Vad innebär integritet på nätet. Det är nödvändigt i dag att börja tidigt med nätförståelse.

Klassens blogg Jamals kompisar ska vara en webbplats för barn – av barn. Och här har diskussionerna varit många, hur ser målgruppen ut? Hur ser andra webbplatser ut? Klassen har tittat på webbplatser tillsammans, diskuterat och analyserat. Vad vill barn ha? Spel tillhörde det som klass 1C ansåg hörde hemma på en blogg för barn. Sagt och gjort, när DIU är på besök gör de den sista finputsen på sina spel. Spel producerade med en gratistjänst – och med riktiga monster.

– Jag visste ingenting om hur man gjorde spel, men det är också viktigt att barnen kan se att jag inte kan allting. Men jag kunde ju snabbt googla fram några olika webbplatser som vi kunde använda.

Och när spelet är klart är det dags att skriva instruktioner till hur spelet fungerar. I grupper sitter barnen vid datorerna och funderar på hur de ska förklara för andra barn, i punktform och rätt ordning, hur spelen fungerar.

– I kursplanens centrala innehåll står det att vi ska jobba med spelin- struktioner, mina elever skriver dem själva i stället för att enbart läsa andras, säger Christina.

– När du går i skolan ska du också få känna att du är viktig. Och att det du bidrar med är viktigt. Vi måste våga släppa fram eleverna så att de känner att de är med och utformar undervisningen.

Inte alltid koll
Christina Löfving fick Guldäpplejuryns särskilda pris bland annat för att hon delar med sig av sina erfarenheter och under lång tid betytt mycket för lärare och skolledare för diskussion och utveckling av arbetssätten med it i undervisningen. Men så har det inte alltid varit.

– Nu är det ingen som tror på mig, men jag var den där läraren som inte visste hur man skulle göra för att skriva ut papper om texten var på fel håll.

Vändpunkten kom i samband med en föräldraledighet när Christina bestämde sig för att plugga ämnen hon inte kunde. Det blev svenska som andraspråk och it. Första it-kursen handlade om databaser, den andra var inriktad på it och lärande. Där föddes också bloggen it-mamman, som ett sätt att dokumentera kursen.

Bloggen bidrog till många kontakter, både inom och utanför skolans värld. Och det är en av de saker Christina vill ta med sig till sin undervisning.

– Jag vill också gå utanför skolans väggar, ha andra kontakter. De tillför mycket som jag sedan kan ta med mig till skolan, till klassen och de pedagogiska samtalen med kollegorna.

Text: Carina Näslundh
E-post: carina@diu.se

Christina Löfvings bloggtips
Fem tips till dig som vill börja webbpublicera med elever
1. Ta hjälp av olika handledningar för webbpublicering och titta hur andra klasser har gjort. Det finns att hitta på till exempel Webbstjärnan.se.
2. Börja enkelt. Du behöver inte nå månen direkt.
3. Fundera tillsammans med eleverna över vilken målgrupp ni vänder er till. Hur ska ni nå just den? Att få läsare kräver arbete, annars drunknar er sajt bland alla andra sajter.
4. Tänk på hur ni hanterar rättigheter att skriva. Vad händer om du slutar på skolan? Har rektorn inloggningsuppgifter så att nästa lärare kan ta vid där du slutade? Har eleverna kvar inloggningsuppgifter efter flera år? Vem ansvarar för vad som skrivs då? Se till så ni har rutiner för detta, så det inte blir ett hinder för att använda internet för kommunikation.
5. Ta tillfället i akt att tidigt prata upphovsrätt och källkritik med eleverna. På creativecommons.se kan ni lära mer om hur man kan använda Creative Commons-licencierat material.