Guldäpplet: Extra viktigt att lärare, elever och skolor uppmärksammas i positiva sammanhang

Per Ahlkvist och Martin Löfgren

Per Ahlkvist, SO-lärare och Martin Löfgren, specialpedagog och språklärare, Norrevångsskolan i Karlshamn, Guldäpplepristagare 2016.

– Läsåret 20/21 har har varit ett annorlunda och på många sätt arbetsamt läsår för både lärare och elever. Det är nu extra viktigt att lärare, elever och skolor uppmärksammas i positiva sammanhang. Guldäpplet är ett sådant positivt sammanhang. Pandemin har skyndat på omställningen till undervisning med hjälp av digitala verktyg, och Guldäpplet främjar och lyfter innovativa lärare samt sprider deras idéer runt om i landet.

Nu är det dags att nominera till Guldäpplet 2021
Nominera senast 15 juni till Guldäpplet, med en beskrivning av de nominerades insatser, liksom samspelet med kollegor på förskola och skola, för att lyfta alla barn och elever.
Du nominerar med via webbformuläret