Guldäpplets dag och prisutdelning

Måndag den 26 oktober var det dags för Guldäpplets dag, då vi hyllade lärarna och firade årets pristagare – och allt var digitalt.

Det var en eftermiddag med innovativa lärare som utvecklar svensk skola med nya arbetssätt och digitala verktyg samt prisutdelning av lärarpriset Guldäpplet och Guldäpplejuryns Särskilda Pris.

PROGRAM:

Del 1: kl 14.00-16.00

Årets Guldäpplefinalister tillsammans med forskare

Årets finalister till lärarpriset Guldäpplet gav exempel på hur de arbetar och diskuterade arbetssätt och metoder tillsammans med tre forskare.

Världen i klassrummet genom digitaliseringens möjligheter
Emelie Hahn, lärare i tyska och So-ämnena och IKT-pedagog på Gränbyskolan i Uppsala.

Små röster – Stora frågor
Sara Bergström och Linda Bjällerstedt, förskollärare på Bjurhovdasmyckets förskola i Västerås.

Teknik och samhälle – att använda 3D som verktyg för ämnesöverskridande projekt.
Mia Lägnert och Pernilla Abrahamsson, SO-lärare, respektive lärare i Ma/NO/TK på Norrevångskolan i Karlshamn. 

Foto Guldäpplets finalister 2020
Guldäpplets finalister 2020, från vänster: Emelie Hahn, Uppsala, Sara Bergström och Linda Bjällerstedt, Västerås samt Mia Lägnert och Pernilla Abrahamsson, Karlshamn. Foto: Johanna Wallén.

Medverkande forskare:
Åke Grönlund, professor vid Örebro universitet
Staffan Selander, professor emeritus, Stockholms universitet
Susanne Kjällander, forskare vid Stockholms universitet och mottagare av Guldäpplejuryns Särskilda Pris 2019.

Foto Åke Grönlund, Staffan Selander, och Susanne Kjällander
Åke Grönlund, Staffan Selander och Susanne Kjällander.

Del 2: kl 17.00–18.30

Prisutdelning och firande av pristagarna till lärarpriset Guldäpplet och Guldäpplejuryns särskilda pris

Årets vinnare och andrapristagaren av lärarpriset Guldäpplet presenterades och guldäpplen delades ut – traditionsenligt, men samtidigt annorlunda i år när prisutdelningen varv digital. Många fler kunde vara med i år och hylla pristagare och nominerade, när prisutdelningen blev digital. Guldäpplejuryns Särskilda Pris, som i år går till alla Sveriges lärare, delades också ut.

Medverkande:
Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket, Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Maria Caryll, sektionschef, Sveriges Kommuner och Regioner, Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet, Svante Tideman, vice ordförande Lärarnas Riksförbund, Peter Becker, Guldäpplejuryns ordförande.
… samt årets hemliga gäst, som var Björn Ranelid.

Peter Fredriksson, Johanna Jaara Åstrand, Fredrik Malmberg, Maria Caryll, Svante Tideman.

Guldäpplejuryns Särskilda Pris 2020 – detta får pristagarna
Hämta ditt diplom

• Pristagarna, alla Sveriges lärare, erhåller Guldäpplejuryns diplom. Diplomet finns tillgängligt för egen utskrift och med möjlighet att fylla i sitt eget namn.

• En serie temaspecifika Guldäpplewebbinarier, på onsdagar, genomförda webbinarier 2020 kan du se i efterhand här på webben.

• Och att medverka i den fortsatta årliga nominerings- och seminarieverksamheten kring utmärkelsen Guldäpplet, vilken syftar till professionens kunskapsbildning och skolans utveckling.

Guldäpplets dag 2020 arrangerades av stiftelsen DIU i samverkan med Guldäpplets partners