Lärmiljön ska anpassas efter elevernas behov – inte tvärt om

Foto Gunilla Almgren Bäck

– Lagom? Det är inte jag, säger Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog i Mölndal och på GR Utbildning, och vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2011. För Gunilla är det vägen framåt som gäller och det handlar hela tiden om att skapa en utbildning som är tillgänglig för alla elever.

– Det är lärmiljöerna som ska anpassas efter eleven, inte tvärt om. Tänk in barns olikheter från början och se det som en tillgång.

Gunilla Almgren Bäck har arbetat i många år som specialpedagog i Mölndal, sedan några år tillbaka har fokus legat på utvecklingsfrågor kopplade till IKT både i hemkommunen Mölndal och på GR Utbildning.

Ett område som ligger henne varmt om hjärtat är utvecklingen och spridningen av skoldatatek, när hon startade för fyra år sedan fanns det fem skoldatatek i de västsvenska kommunerna, nu finns det ca 40. I Mölndal är basen för skoldatateket det förebyggande arbetet med kompetensutveckling i ett pedagogiskt sammanhang, strategier för spridning ute i verksamheten och kontinuerlig uppföljning.

Gunilla omvärldsspanar – ständigt – och när hon hittar nya möjligheter som kan förbättra lärmiljön då går hon till botten med frågan. Tar reda på allt som finns att ta reda på, går på djupet. Så har det varit med talsyntes, som blivit ett av hennes specialområden. Hon har bokstavligen tagit reda på allt som finns att veta, utforskat marknaden, skrivit manualer och spridit sina erfarenheter. Tillgängligheten till språket är grunden till allt lärande och för Gunilla har det handlat om tillgängligheten till verktyg som möjliggör en bra skriv- och läsmiljö för alla barn. För det är inte bara elever i läs- och skrivsvårigheter som har nytta av talsyntes, talande tangentbord och digitala lärverktyg.

– Det ska finnas kommunlicenser, säger Gunilla Almgren Bäck. Det är viktigt. Alla elever ska ha tillgång till lärverktyg som ger ett tillgängligt skriftspråk.

IKT, skolutveckling och specialpedagogik
Det är nu rätt många år sedan som Gunilla började jobba med IKT i sitt jobb som specialpedagog. Då var det Lexia som gällde. I dag brinner hon för att skapa broar mellan digital- och specialpedagogisk kompetens. I hemkommunen Mölndal tillhör Gunilla skolutvecklingsenheten och det är där hon menar att fokus i specialpedagogiken hör hemma, som en del av skolutvecklingsarbetet i samverkan med andra kompetenser.

– Specialpedagogik blir ofta synonymt med specialundervisning. Jag vill att vi byter fokus från att prata om elever med svårigheter, till att prata om elever i svårigheter. Då handlar det om hela lärmiljön och där har IKT en viktig roll. Det är ett verktyg som kan bidra till förändring i synsätt med många nya möjligheter till ökad delaktighet och lärande.

Som många andra pedagoger har Gunilla upptäckt betydelsen av sociala medier för utbyte av erfarenheter och idéer.

– Jag började med Facebook, det har varit min personliga lärmiljö. Sedan startade jag en blogg för att kunna vidareutveckla mina tankar.

Och målsättningen med bloggen, som med så mycket annat Gunilla Almgren Bäck gör är att dela med sig av sina erfarenheter för att bidra till utvecklingen av en skola där alla elever har likvärdiga möjligheter att lyckas.

Text: Carina Näslundh
E-post: carina@diu.se