Det handlar inte om läslust

Foto Åsa Lundholm

– Språket är viktigast. Det är nyckeln till allt lärande!

Åsa Lundholm, litteraturpedagog på Valstaskolan i Sigtuna och finalist till Guldäpplet 2011, har ett intensivt och passionerat förhållande till litteraturen, till språket, till dess betydelse för tanken, analysen, reflektionen och möjligheten att leva och verka i ett demokratiskt samhälle. Den passionen vill hon sprida till både elever och lärare. Och uppdraget för hennes arbete på skolan är tufft. Det handlar om att öka måluppfyllelsen för alla elever – i alla ämnen, med litteraturen som verktyg.

– Alla elever har rätt till ett gott språk för att kunna leva och verka i vårt samhälle, säger Åsa med eftertryck.

På Valstaskolan har många elever svenska som andraspråk och för dem handlar det i dubbel bemärkelse om att erövra språket. Men, påpekar Åsa, man ska aldrig underskatta elevers förmåga att ta till sig, läsa och reflektera kring litteratur som egentligen är för svår rent språkligt. Med rätt bok i handen, eller hörlurarna, och stöd av en bra lässtrategi kan elever lyfta sig över de vuxnas förväntningar.

Det talas ofta om betydelsen av läslust, men det är ett begrepp som Åsa Lundholm inte är så förtjust i. Det begränsar.

– Det är inte bara kul att läsa, det kan vara jobbigt också. Litteraturen är ett verktyg för att nå längre, vända och vrida på tankar. Det är arbete.

Samtalet kring litteraturen är viktigt, det är där som tankar bryts och läsupplevelsen lyfter.

– Språket utvecklas genom att läsa och tala om skönlitteraturen. Man får inte lämna eleverna ensamma med sin läsning, det är i samtalet och de gemensamma diskussionerna när de själva sätter ord på sina synpunkter som deras språkliga uttryck och förmåga att analysera utvecklas. Då behövs vuxna förebilder som guider.

Digitalt litterärt
De digitala medierna har en självklar plats i arbetet med litteraturen, oavsett om det handlar om mp3-böcker, Youtubefilmer, bloggar.

– Litteraturen behöver inte vara så helig. Man behöver inte låta medierna konkurrera. Det ena behöver inte vara sämre än det andra. Nätet möjliggör.

– Tänk på Harry Potter på nätet, man kan ironisera över hysteri, men det byggs upp för dem som växt upp i dag. Och det kretsar kring böcker.

På Valstaskolan har Åsa bland annat startat bloggen Valsta Readers där man kan läsa om författare, författarbesök och eleverna kan tipsa varandra och publikt uttrycka sina tankar kring böcker de läser.

– Den ska vara ett verktyg både för eleverna och för lärarna, men det tar tid innan den blir en naturlig del för alla lärare i undervisningen.

Bloggen kom till därför att Åsa saknade en sammanhållen länk för elevernas litteraturarbete. När en amerikansk skola drog igång produktion av musikvideor kring ett läsprojekt gjorde Åsa och Valstaskolans elever musikvideo med mobiltelefonens filmkamera. Så när hon saknade bra välskrivna nätbaserade noveller för ungdomar, startade hon ett förlag. Men det, det är en annan historia.

Carina Näslundh
E-post: carina@diu.se
Tips från Åsa
Ge tid åt din egen läsning och utmana ditt eget läsmod. Om man själv är en aktiv läsare är det lättare att guida elever in i texter och berättelser. Ännu bättre är det om man kan diskutera sin läsning med kollegor. Kanske starta en bokcirkel på skolan.
Valstaskolans litteraturblogg