Matriser synliggör lärandet för eleverna

Foto Johan Alm

NOMINERAD 2017: – Vi lärare dokumenterar och bedömer mer än någonsin, men eleverna fattar allt mindre, det säger Johan Alm, lärare i Malmö och nominerad till Guldäpplet 2017.

De flesta lärare tänker på bedömning när de hör ordet matris. Det vill Johan Alm ändra på.
– Bedömningsmatriser är till för att läraren ska kunna bedöma eleverna i efterhand. Lärandematriser är till för att eleverna ska förstå vad de ska lära sig i förväg.

Mer tid över
För tio år sedan arbetade Johan Alm på en skola i Rosengård i Malmö, de flesta av hans elever klarade målen, men inte alla.

– Jag hade tröttnat på det och ville hitta ett sätt att få varenda elev över tröskeln, säger Johan Alm.

Lösningen blev det som i dag har utvecklats till lärandematriser. Johan Alm började utifrån elevernas perspektiv formulera vad eleverna skulle göra för att nå målen. Med utgångspunkt i kunskapskraven började han konkretisera vad eleverna skulle göra, i handling, med ett språk och en progression som var tydlig för eleverna.

Det han inte var beredd på var att också det stora mellanskiktet av elever lyfte sig.

– Jag behövde inte längre svara på frågor om ”vad ska jag göra nu” utan fick mer tid över för de elever som behövde mer stöd.

Omsätta målen i handling
För att komma vidare och fortbilda sig började Johan Alm studera vidare och fördjupa sig i forskning i ämnet. Från företagsvärlden fann han forskning som visade på att mål måste alltid formuleras i iakttagbara handlingar för att bli användbara i praktiken.

– Jag började förstå varför vissa saker funkar, och annat inte gör det, säger Johan Alm.

I dag finns hans arbete kring lärandematriser i bokform och han anlitas av skolor runt om i landet för att utbilda handledare i arbetssättet.

– Lärare har inte med sig någon utbildning kring detta, och det kan vara svårt att byta tankesätt i början. Men finns det någon mer central lärarkompetens än att begripligt förklara för eleverna vad de ska lära sig?

Text: Carina Näslundh

Johan Alms webbplats om lärandematriser: larandematriser.se