Guldäpplets dag 2022 – med seminarier och prisceremonier

Guldäpplet har delats ut sedan 2002 till lärare som förnyat undervisningen med stöd av IT och även bidragit till kollegiets kompetensutveckling och hela lärarkårens gemensamma kunskapsbildning genom att dela och diskutera idéer och erfarenheter. 
Torsdag 20 oktober var det dags för Guldäpplets dag, då delades årets Guldäpplen ut!

PROGRAM
Del 1: kl 14.00–16.30

Årets Guldäpplepristagare tillsammans med forskare

Årets Guldäpplepristagare presenterar hur de arbetar och diskuterar arbetssätt och metoder med var sin forskare.

Peter Becker, ordförande Guldäpplets jury och Johan Runesson, Lärarnas Riksförbund, medlem i Guldäpplets jury, inleder Guldäpplets dag.

IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris.

Ellinor Hallerström, förskollärare, presenterar gruppens arbete.
(5:31 min)

Forskardialog
Elisabet Nihlfors, professor Uppsala universitet, i samtal med Ellinor Hallerström, förskollärare, Katarina Weidenhaijn, verksamhetschef förskola och Johan Abrahamsson, tf utbildningsdirektör i Södertälje kommun.
(28:27 min)


Pernilla Andersson, lärare på Eksjö gymnasium, Guldäpplepristagare 2022.

Semir Susic, koordinator eTwinning och medlem i Guldäpplets jury introducerar Pernilla Andersson, lärare på Eksjö gymnasium och Guldäpplepristagare 2022.
(3:35 min)

Att lära för livet
Pernilla Andersson, lärare på ekonomiprogrammet Eksjö gymnasium och Guldäpplepristagare 2022.
(16:01 min)

Forskardialog
Åke Grönlund, professor vid Örebro universitet i samtal med Pernilla Andersson, lärare på ekonomiprogrammet Eksjö gymnasium och pristagare Guldäpplet 2022.
(13:52 min)


Anders Enström, lärare Lärande Grundskola Skapa i Huddinge, pristagare Guldäpplet 2021

Mats Rosenkvist, vd och grundare BRAVOLesson, och medlem i Guldäpplets jury, introducerar Anders Enström, lärare, Lärande Grundskola Skapa i Huddinge och vinnare av Guldäpplet 2022.
(3:56 min)

Engagemang och kreativitet
Anders Enström, lärare på Lärande Grundskola Skapa i Huddinge och vinnare av lärarpriset Guldäpplet 2022.
(12:28 min)

Guldäpplesamtal
Mikael Svensson, projektledare på Sveriges Kommuner och Regioner och medlem i Guldäpplets jury i samtal med Anders Enström, lärare på Lärande Grundskola Skapa i Huddinge och vinnare av Guldäpplet 2022.
(10:35 min)


Martin Howe, lärare på Paradisskolan i Borlänge, pristagare Guldäpplet 2021

Eva Rännar, projektledare, Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, och medlem i Guldäpplets jury introducerar Martin Howe, lärare, Paradisskolan i Borlänge och Guldäpplepristagare 2022.
(4:24 min)

En skola för alla
Martin Howe, lärare Paradisskolan i Borlänge och Guldäpplepristagare 2022.
(15:01 min)

Forskardialog
Susanne Kjällander, docent Stockholms universitet, och medlem i Guldäpplets jury i samtal med Martin Howe, pristagare Guldäpplet 2022.
(11:55 min)


Del 2: 17.00–18.00

Prisutdelning och firande av pristagarna till lärarpriset Guldäpplet och Guldäpplejuryns särskilda pris

Prisutdelning av lärarpriset Guldäpplet 2022 och Guldäpplejuryns Särskilda Pris 2022. Peter Becker, juryns ordförande inleder tillsammans med Robert Fahlgren, vice ordförande Lärarförbundet och Svante Tideman, vice ordförande Lärarnas Riksförbund.
(35:51 min)

Vill du se video av hela programmet, utan uppdelning i olika avsnitt, hittar du Guldäpplets dag i en oklippt version här .