Varför nominerar du till lärarpriset Guldäpplet?

Varför nominera till lärarpriset Guldäpplet? Vi frågade några rektorer, utvecklare och it-strateger om varför de nominerar och vilken betydelse en nominering kan ha.

Axel Karlsson Kraft, utvecklingsledare digitalisering, Stenungsunds kommun
– Jag tycker att det är viktigt att lyfta lärare som på ett innovativt sätt använder digitaliseringen för att främja kunskapsutvecklingen. Att uppmärksamma digital didaktik som leder till en ökad likvärdighet och tillgänglighet. Det kan också handla om pedagoger som genom en naturlig dela-kultur inspirerar och uppmuntrar kollegor till ett digitalt arbetssätt.

– Duktiga lärare förtjänar en nominering som en bekräftelse på sitt arbete.

Lennart Östman, biträdande rektor, Västertorpsskolan, Stockholms kommun
– Jag nominerar till Guldäpplet för att lyfta personal som gör ett digitaliseringsarbete som är i toppklass och som bidrar till elevernas utveckling både kunskapsmässigt och som personer.

– Jag vill också att dessa personers arbete ska kunna spridas utanför skolans väggar och vara en del av en kultur för delande av goda exempel och framgångsfaktorer – och för detta ändamål är Guldäpplet utmärkt.

Bitte Henriksson, rektor, Siljansnäs och Gärde skola, Leksands kommun
– Digitala lösningar är självklara för oss. Och att nominera lärare till Guldäpplet stärker skickliga lärare att fortsätta utveckla undervisningen för alla elevers bästa.

Fredrik Söderlund, utvecklare digitalisering, Västerås förskolor

– Som utvecklare för digitaliseringen i Västerås förskolor tycker jag det är självklart att nominera pedagoger. Inte minst för att visa dem uppskattning för den fantastiska utvecklingen som sker i våra förskolor.

– Nyfikna innovativa pedagoger som låter digitaliseringen bli ett självklart tillägg i vår undervisning i förskolan, allt för att stimulera barnen och möta alla de olika lärstilar som de möter varje dag, de pedagogerna förtjänar den uppmuntran en nominering ger. 

Ulrika Jonson. Foto Erik Viktorsson

Ulrika Jonson, IKT-strateg, Södertälje kommun
– Av demokratiska skäl ska vi sträva efter en skola i en digital samtid där vi undervisar med tidsenlig teknik och adekvat kompetens. Guldäpplet lyfter kollegor lokalt, regionalt och nationellt som arbetar digitalt och framgångsrikt i sitt vardagsarbete.

Jonas Berling, IKT-strateg, Trollhättans kommun
– En guldäpplenominerad lärare är inte en eldsjäl som verkar i ensamhet, utan en lärare som med digitalt stöd gör en bra undervisningen ännu bättre, och drar med sig sina kollegor i det arbetet.

– I ljuset av att vi allt för ofta tar bra saker för givna eller tänker att det vi gör inte är något särskilt märkvärdigt, så är Guldäpplet viktigt. En nominering är då ett sätt att uppmärksamma det som görs bra!

Nominera till Guldäpplet 2020
Nominera senast 15 juni till Guldäpplet, med en beskrivning av de nominerades insatser över tid i eget klassrum och online, liksom samspelet med kollegor på skola och över nätet, för att lyfta alla elever. Du nominerar med text, länkar och bilagor via webbformuläret