– En kultur där vi gläds åt varandras framgångar är en förutsättning för att nå goda resultat

– Guldäpplet är en viktig utmärkelse då den utgår från elevens lärande och på vilket sätt undervisningen har anpassats och skapat de maximala förutsättningarna. För mig är det självklart att lyfta och bekräfta medarbetare som lyckas. Att skapa en kultur där vi gläds åt varandras framgångar är en förutsättning för att nå goda resultat.

Sara Penje, utvecklingschef Lidingö stad

Nominera till Guldäpplet 2020
Nominera senast 15 juni till Guldäpplet, med en beskrivning av de nominerades insatser över tid i eget klassrum och online, liksom samspelet med kollegor på skola och över nätet, för att lyfta alla elever. Du nominerar med text, länkar och bilagor via webbformuläret