Årets nominerade till Guldäpplet publiceras 25 augusti

– Imponerade och samtidigt stolta känner vi oss, partners bakom Guldäpplet, när vi tagit emot alla 2020 års nomineringar. Nomineringar har strömmat in från hela landet av lärare från alla stadier som utvecklar skolan digitalt. De speglar en lärarprofession som med sitt engagemang och kunskap lyfter elever och gör det tillsammans med sina kollegor, säger Peter Becker, ordförande i Guldäpplets jury.

Guldäpplet är en utmärkelse som syftar till att synliggöra lärare som utvecklar undervisningen med stöd av digitala verktyg, medier och arbetsformer. Lärare som lyfter både sina egna elever och sina kollegor, genom samarbete och delning av erfarenheter. Nomineringar görs av kollegor, skolledare och skolhuvudmän över hela landet. Det betyder att det är skolans professioner som väljer ut, motiverar och lyfter fram sina kandidater. Det blir på så vis en spegling av professionernas egen bedömning av viktiga insatser och trender.

Nu vidtar juryberedningen. En jury med de två senaste årens pristagare tillsammans med representanter för Guldäpplets partners och professor Åke Grönlund, Örebro universitet, utser pristagarna.

Namnen på de nominerade publiceras 25 augusti.

Och i höst kommer årets Guldäpplen att delas ut. Exakt hur prisutdelningen kommer att se i år återkommer vi till. Guldäpplet 2020 skulle ha delats ut på Bokmässan i Göteborg i september, på grund av den rådande situationen kring Covid-19 kommer det att bli en annan lösning.