Grattis Carl Heath och RISE till Guldlänken

Carl Heath. Foto: Bo Helmersson

Detta år med stora utmaningar är det glädjande och betydelsefullt att RISE vinner innovationspriset Guldlänken för samarbetsprojektet Skola Hemma med digitala stöd för skolor att hantera konsekvenserna av Coronapandemin. Med en engagerad profession som partner i svensk skola har RISE och organisationspartners på kort tid fått mycket uträttat. Vi känner oss stolta över att ha givit Carl Heath Guldäpplets särskilda pris på vägen mot denna framgång.

Peter Becker
Med hälsningar från stiftelsen DiU och Guldäpplet

Carl Heath belönades med Guldäpplejuryns särskilda pris 2017 bland annat för sitt arbete med att bygga samspel mellan skola, organisationer, myndigheter, näringsliv, forskning och politiska organ.
Läs mer …