– Vi utvecklar elevernas förmågor, Guldäpplenominerade Maria Franzen

Foto elever som programmerar

NOMINERAD 2015:

Datalogiskt tänkande handlar om att träna förmågor som att dela upp och lösa problem, hitta mönster, tänka logiskt samt arbeta strukturerat och kreativt. På Högåsskolan i Knivsta arbetar Maria Franzén, nominerad till Guldäpplet 2015, med internet och datalogiskt tänkande för att alla elever ska få bygga upp en förståelse för hur samhället är uppbyggt för att i framtiden kunna vara medvetet kritiska.I denna artikel berättar Maria Franzén om sit arbete.

Förra läsåret var jag klasslärare i en förstaklass, ”ettan gul”. Vi arbetade med att skapa egna filmer, texter och bilder som vi publicerade på bloggen ettangul.se. Arbetet var utvecklande för eleverna redan i årskurs 1 och en bit in på hösten kom en fråga från en elev som blev startskottet på vårt nya arbetsprojekt om internet. ”Maria hur kan man veta att det är sant det som står på internet?” Vi arbetade under flera veckor med kunskaper om vad internet är, hur datorer fungerar, om upphovsrätt, och källkritik. Våra studier ledde till ett stort grupparbete där vi slutligen producerade en film.

Medvetna internetanvändare
Mina elever blev under projektet medvetna internetanvändare. När de under våren fick skrivläxor höll jag bokstavligt talat på att ”trilla av stolen” när några elever som letat upp fakta på internet om vårblommor i slutet av texten hade skrivit, ”Informationen är från Wikipedia”. Mina fantastiska elever i årskurs 1 uppgav källor på eget initiativ.
Arbetet ledde vidare och i dialog med min rektor tog vi beslutet att införa ett datalogiskt tänkande tillsammans med bildämnet då jag är bildlärare för alla skolans elever från årkurs 3. Eleverna får förutom datalogiskt tänkande studera både digital- och hantverksmässig bildframställning. Navet för bildundervisningen är en gemensam blogg. Där publicerar jag lektionsinnehållet och eleverna skriver om sina arbeten. Under hösten har vi arbetat med internetkunskaper och Blue-Bot. Eleverna får öva sig i att skapa algoritmer som de sedan programmerar för Blue-Bot och sedan följer dess rörelse för att kontrollera sin algoritm.

Spel tränar förmågor
Vi arbetar också med spel där eleverna får räkna ut hur de ska skriva en algoritm för att programmera Blue-bot så att den rör sig utan hinder på spelplanen.
Eleverna får under dessa lektioner träna förmågor från många olika ämnen exempelvis matematik, bild, svenska och teknik. Samtidigt som vi arbetar med de övergripande mål och riktlinjer som finns i läroplanens två första kapitel.

Datalogiskt tänkande kan användas inom flera skolämnen. Jag har till exempel samarbetat med idrottsläraren. Vi skapade en hinderbana där eleverna fick skriva algoritmer för att programmera varandra som ett mänskligt spel.

Syftet med att införa datalogiskt tänkande och programmering är för att uppfylla Lgr11. Men lika viktigt är att eleverna har kunskap som gör att de kan vara kritiskt granskande och göra medvetna val, det vill säga vara medvetna internetanvändare.

Förstå tekniken demokratisk rättighet
Det är en demokratisk rättighet och en del av allmänbildningen att förstå hur tekniken fungerar. Jämställdhet är också viktigt eftersom programmeraryrket idag domineras av män och för att vi ska få ett samhälle där alla kan vara med och påverka krävs det flera kvinnor inom yrket.
Arbetet med datalogiskt tänkande på Högåsskolan har precis startat och är inne i en utvecklingsprocess. Det är fantastiskt att få vara med och utveckla det arbetet. Det är underbart att se elevernas entusiasm under lektionerna och hur de lustfyllt övar många olika förmågor.

Maria Franzén
förstelärare i IT på Högåsskolan i Knivsta, nominerad till Guldäpplet 2015

Artikeln tidigare publicerad i DIU nr 8/2015, www.diu.se

Länkar
Ettan guls blogg, som också vann Webbstjärnan 2015: ettangul.se
Elevernas film om internet, datorer, upphovsrätt med mera: bit.ly/ettangul_internet
Elevernas arbete under hösten kring internetkunskap och Blue-Bot: bit.ly/internetblue
Film om elevernas arbete med hinderbana: bit.ly/hinderbana