Arbetslag Flexi, Södertälje vuxenutbildning

Bild frånZoommöte

Arbetslag Flexi

Arbetslag Flexi, Vuxenutbildningen
Södertälje

Presentation

På bilden ovan syns delar av arbetslaget under ett digitalt möte.

Vilka är ni och vad jobbar ni med?
– Vi är ett arbetslag som jobbar med flexibla SFI-studier. Grundtanken har varit att underlätta för elever som arbetar och samtidigt behöver lära sig svenska. Detta arbete skedde i det fysiska klassrummet i skolbyggnaden fram till mars 2020.
Då flyttade vi vår undervisning till digital miljö. Nu har vi våra klassrum i Teams.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
5-10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Vi utgår ifrån elevernas nivå och hjälper ovana datoranvändare att träna digitala färdigheter. För att använda digitala verktyg behövs inte bara en digital kompetens utan också en skriftlig sådan. Vi försöker att vara med på elevernas digitala resa från starten – från inloggningen till digitala inlämningen av texter. Elever får undervisning enligt individuella scheman. De kan studera förmiddag, eftermiddag, kväll eller en egen kombination av tider vid oregelbundna arbetstider.

– Under pandemin ville eleverna fortsätta att ha lektioner och var vana vid att ha digitala kontakter med vänner och släktingar runt om i världen. Därför hade alla lätt att använda Skype för att ha lektioner. Nästa steg var att byta ut Skype mot Zoom och därefter mot Teams. Elever och lärare var vana vid arbetssättet och ett byte till ett annat konferensverktyg var ingen stor sak i det skedet. Vissa ovana elever fick vi i början hjälpa på plats utomhus utanför skolan men det har blivit allt färre elever som behöver det.

– Vi hjälper ovana datoranvändare att träna digitala färdigheter genom att visa och gå igenom vår digitala planering.
Den digitala tekniken som vi använder erbjuder även hjälp vid dyslexi och skrivsvårigheter genom kompensatoriska medel. Vi gör exempelvis en uppläst presentation av det vi skriftligt ska jobba med på lektionen. Dokumentet läser vi upp och lägger på Youtube. Den klickbara länken till presentationen lägger vi i den digitala planeringen. På det sättet ger vi alla tillgång till den så att eleverna kan förbereda sig för lektionen i god tid och sin egen takt.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Efter pandemin har vi gått över till digital undervisning på C- och D-nivå helt och hållet. Våra elever på B-nivå har delvis undervisning i skolan och får hjälp med de digitala verktygen. Därefter är de redo att fortsätta i våra digitala klassrum. Vi kommer att fortsätta ha fjärrundervisning med hjälp av Teams då det passar majoriteten av våra arbetande elever bättre.

– Vi har Inläsningstjänst så att eleverna kan läsa en bok på mobilen. Skönlitteratur blir då mer tillgänglig för eleverna.  Vi kommer att fortsätta med Liber Lunis som studiematerial och primär kursbok då den är överskådlig och tillgänglig för lärare och elever.

– För att lätt kunna dela dokument och ha lektionsanteckningar fortsätter vi med Google drive för arbetslaget. På så sätt kan alla elever komma åt anteckningar även om de inte har en dator med Microsoft Word installerat.
På skolan finns Vklass för dokumentation av betyg och känsliga uppgifter så vi fortsätter att använda det för att dokumentera resultat, scheman och överenskommelser där.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Under hela vår digitala resa har vi visat andra lärare hur vi jobbar och bjudit in kollegor till våra lektioner och genomgångar i och om Teams. Vi har gjort instruktionsfilmer och inspirerat i olika sammanhang. Med detta vill vi visa att digitaliseringen inte är ett självändamål. Vi har systematiskt använt, utvärderat och förfinat ett arbetssätt som vi driver och utvecklar vidare. Just det digitala upplägget ger större fördelar för så väl våra elever som personal vilket vi gärna visar för andra.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– ILT, YouTube, Lunis, SFI-podden, Teams, Googledrive, UR…

Exempel på vårt digitala arbetssätt:
* I Teams delar läraren skärm med Lunis och visar läxan som eleverna har och går igenom instruktioner och gör några övningsexempel tillsammans.
* Vid en genomgång av en text i googledokument delar läraren skärm i Teams och visar dokumentet för  eleverna. Läraren lägger ut länk till dokumentet i chatten.
* Eleverna har ibland gruppskrivande i Teams då de sitter i breakout rooms och får ett googledokument med skrivrättigheter för att skriva en text tillsammans.
* Materialet från UR, SFI-podden och YouTube använder vi både på lektionerna och som läxa
* Ur ILT-biblioteket plockar vi fram böcker som elever får läsa. Vi använder både vårt eget och ILTs övningsmaterial och ger eleverna som läsförståelsetest.

Lärarnas individuella presentationer: 

Anneli Pollard Töpffer
Birgitta Hjerpe
Ekram Khalaf
Eveline Samuelsson
Katharina Hagerf
Khatuna Kakuria
Lisa Bernpaintner
Lena Bergman-Holm
Santa Meshi Kontio
Tatiana Zotova
Ulrika Vallén