– Nominera till Guldäpplet och var med och sprid goda exempel kring pedagogisk utveckling

– Vet du en kollega som inspirerar, delar med sig av sin kunskap och som ser möjligheter med att utveckla undervisningen för att rusta barn och elever för att möta dagens digitaliserade samhället? Nominera förskolläraren/läraren till Guldäpplet och var på så sätt med att sprida goda exempel kring att driva pedagogisk utveckling med hjälp av olika arbetsformer, medier och digitala verktyg!

Det säger Janni Karlsson, förskollärare från Kil, och en av Guldäpplets pristagare 2023.

– Förra året hade jag glädjen att ta emot Guldäpplet för mitt arbete med digital kompetens i förskolan. Mitt engagemang i förskolan och kommunens IKT-nätverk har bidragit till kommunens digitaliseringsresa för likvärdighet från förskola och vidare genom grundskolan. Genom att jag brinner för dessa möjligheter har jag bidragit till att göra skillnad för barn och elever i Kils förskolor och skolor.

Nominera till Guldäpplet 2024
Nominera senast 30 juni till Guldäpplet, med en beskrivning av de nominerades insatser över tid i eget klassrum och online, liksom samspelet med kollegor på skola och över nätet, för att lyfta alla elever. Du nominerar med text, länkar och bilagor via webbformuläret