Guldäpplenominerade reflekterar

Några av årets Guldäpplenominerade reflekterar kring utvecklingsområden inom skolans digitalisering, som arbetssätt , fortbildning och digitala läromedel.

1.

Under pandemin har digitaliseringen hjälpt skolan att driva verksamheten vidare.

Vad tror du vi förändrar i gamla arbetssätt före pandemin när vi tar bort alla restriktioner, har vi lärt oss något av digitaliseringen under pandemin som vi kommer att behålla?

2.

Även om hela skolan lärt sig använda digitaliseringen för att upprätthålla verksamheten under pandemin har mycket av fortbildningen fått stå tillbaka. Vilka utvecklingsområden ser du nu som viktigast inom skolans digitalisering?

3.

Tankar kring tillgång/användning/utformning av digitala läromedel där digitaliseringens möjligheter utnyttjas?