Ställt om på förtjänstfullt sätt

Foto: Åsa Steholt Vernersson

– Det är verkligen värdefullt att så många lärare under denna speciella vår visat så stort engagemang och varit beredda att på kort tid ställa om till ett digitalt arbetssätt och dessutom gjort det på ett förtjänstfullt sät.

Åsa Steholt Vernerson,
vd Gleerups, partners i Guldäpplet

Guldäpplejuryns Särskilda Pris 2020 tilldelas alla Sveriges lärare