Ulrika Jonson

Foto Ulrika Jonson

– Att lyfta det praktiknära arbetet med digitala verktyg är viktigt av demokratiska skäl som en likvärdig skola med tidsenlig teknik som stödjer lärandet för alla elever oavsett vem man är. Olika för olika bör vara varje lärares utgångspunkt

– Guldäpplet lyfter kollegor som arbetar framgångsrikt i sitt vardagsarbete. Jag vet vem jag nominerar. Vem nominerar du?

Ulrika Jonson, Guldäpplepristagare 2014

Du gör din nominering direkt på webben: Nomineringsformulär Guldäpplet 2019