Viktigare än någonsin att visa upp goda exempel på hur digital teknik både kan utmana och vara ett stöd för elever

foto Johan Sköld

– För de flesta av oss som arbetar i skolan har digital teknik en given plats i lärandet, säger Johan Sköld, gymnasielärare i Forshaga och medlem av Guldäpplets jury, och påpekar att i år är det extra viktigt att lyfta fram goda exempel.

– I en tid där diskussionen ofta kretsar kring att återgå till pärmar, böcker och pennor, är det viktigare än någonsin att visa upp och uppmärksamma goda exempel på hur digital teknik både kan utmana elever och vara ett kompensatoriskt stöd för elever. Du kan göra skillnad genom att nominera en grym kollega som använder digital teknik på ett inspirerande sätt till lärarpriset Guldäpplet senast den 30 juni.

Nominera till Guldäpplet 2024
Nominera senast 30 juni till Guldäpplet, med en beskrivning av de nominerades insatser över tid i eget klassrum och online, liksom samspelet med kollegor på skola och över nätet, för att lyfta alla elever. Du nominerar med text, länkar och bilagor via webbformuläret

Johan Sköld var en av pristagarna till Guldäpplet 2019 bland annat för att han ”Med ett stort engagemang för att utveckla elevernas självförtroende, språk och skrivande, med berättande och i dialog med samhällslivet, ger han eleverna möjlighet att uttrycka sig och berätta sina historier på webben med stöd av ord och inte minst med bild och rörlig bild.”. I videon berättar Johan mer om sitt arbete.