Årets Guldäpplevinnare

Foto på pristagarna Guldäpplet 2021

Foto: Årets Guldäpplepristagare fr v: Ulrica Elisson Grane, lärare på Ullviskolan och digitaliseringsutvecklare i Leksand, vinnare av lärarpriset Guldäpplet 2021. Karolin Wagner, slöjdlärare, Innovitaskolan Landskrona och Helen Larsson, speciallärare på Rosenlundsskolan (grundsärskolan) F-6, och it-pedagog på skolan delade på andraplatsen. Foto: Bo Helmersson.

Tre lärare belönades i dag för sitt arbete med att utveckla undervisningen med nytänkande och digitalisering. Dessutom mottog tjugo grupper/personer 20-årsjubilerande Guldäpplets Jubileumsutmärkelse och juryn utdelade också ett hedersomnämnande för ett kollegialt utvecklingsprojekt.

Ulrica Elisson Grane, lärare på Ullviskolan och digitaliseringsutvecklare i Leksand utsågs till årets vinnare av lärarpriset Guldäpplet för sitt arbete med att utveckla en motiverande och tillgänglig undervisning för alla elever på lika villkor.

Karolin Wagner, slöjdlärare, Innovitaskolan Landskrona och Helen Larsson, speciallärare på Rosenlundsskolan (grundsärskolan) F-6, och it-pedagog på skolan delade på andraplatsen.

Ett team från Dragonskolan, Jennifer Nordström, rektor, Niclas Lind, it-pedagog och lärarna Pernilla Nordlund, Erik Jönsson, Anneli Andersson, Sofia Johansson och Erik Forssel, tilldelades ett hedersomnämnande av juryn.

– Lärarpriset Guldäpplets nominerade och pristagare är en del i skolans digitala kunskapsbygge och i yrkesutvecklingen. Årets pristagare visar vägen till en skola som lägger en stabil kunskapsgrund i samverkan med samhället och världen utanför skolan och förankrar demokratins värden, säger Peter Becker, ordförande i Stiftelsen DIU och juryn för Guldäpplet.

Lärarpriset Guldäpplet lyfter fram lärare som med förankring i sina ämnen, systematiskt utvidgar den pedagogiska verktygslådan, delar erfarenheter, utvärderar och prövar sina resultat i diskussion med kollegor. Totalt var det drygt hundra engagerade och kompetenta lärare från hela landet som nominerades till lärarpriset Guldäpplet 2021.

Guldäpplets Jubileumsutmärkelse
Vid prisutdelningen delades också Guldäpplets Jubileumsutmärkelse ut.

– Jubileumsutmärkelsen går till personer, huvudsakligen utanför lärarkåren, som haft stor direkt betydelse för landets lärare. Personer som inspirerat lärare till att utforska och utveckla de digitala möjligheterna i skolan tillsammans med sina elever och kollegor under en avsevärd del av de tjugo åren 2002–2021 – den period då lärarpriset Guldäpplet har utdelats, säger Peter Becker, juryns ordförande.

Efter en beredning med olika referensgrupper har juryn beslutat att ge jubileumsutmärkelsen till tjugo personer/grupper som representerar forskare, utvecklare vid nationella myndigheter och organisationer, kommunala innovatörer, ledare för regionala mediecentra och fristående nationella aktörer, föreläsare och författare.

Årets pristagare – Lärarpriset Guldäpplet
Ulrica Elisson Grane, lärare på Ullvi skola i Leksand och digitaliseringsutvecklare. För att hon målmedvetet skapar en stödjande, tillgänglig och motiverande lärmiljö. Hon skapar en undervisning som motiverar dagens generation av elever och är tillgänglig för alla, på lika villkor. Hon är också en oförtröttlig inspiratör, digitaliseringsutvecklare och skapare av material som hon delar med sig av till kollegor på många olika sätt.

Helen Larsson, speciallärare på Rosenlundsskolan (grundsärskolan) F-6, och it-pedagog på skolan, Jönköping. Med sitt ”digiloga” arbete, analogt såväl som digitalt, utvecklar Helen undervisningen för att ge alla elever möjlighet att nå målen. Genom hennes ”IT-terapi” får kollegorna ett sammanhang för att utbyta erfarenheter och få hjälp med frågor och problem kring digitala verktyg.

Karolin Wagner, slöjdlärare, Innovitaskolan Landskrona. Karolin möter eleverna i deras vardag, hittar elevernas intresse och bygger vidare på detta när hon skapar uppgifter som eleverna arbetar med i slöjden. Ämnesövergripande samarbeten med kollegorna ger eleverna en helhetssyn och insikt i att ämnena i skolan hör ihop, även i livet och samhället utanför skolan.

Teamet från Dragonskolan, tilldelas ett hedersomnämnande för en modell för kollegialt utvecklingsarbete, där drivkraften kommer från lärarna i nära samspel med skolledning och it-pedagog. En pedagogiskt driven kollegial modell där digital kompetens utvecklas på alla nivåer.

Årets pristagare av lärarpriset Guldäpplet och Guldäpplets jubileumsutmärkelse mottog sina guldäpplen vid Guldäpplets dag, som genomfördes både analogt och digitalt. Prisutdelare var Peter Becker, ordförande i juryn för Guldäpplet, Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket, Fredrik Malmberg, generaldirektör Specialpedagogiska skolmyndigheten, Mats Gerdau, ordförande i Beredningen för utbildningsfrågor, Sveriges Kommuner och regioner (SKR), Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande i Lärarförbundet, Svante Tideman, vice ordförande i Lärarnas Riksförbund, Alexandra Blomberg, marknadschef ILT/Inläsningstjänst, samt Lena Nydahl och Lena Elfvingsson, stiftelsen Yngve Lindbergs Minne.