Guldäpplet och stiftelsen DIUs program på Bokmässan 2019

Kom och besök Guldäpplet och Stiftelsen DIU på Bokmässan i Göteborg 26-29 september. Du hittar oss i monter, C00:13, mitt emot Lärarscenen. Kom förbi och prata professionsutveckling och skolans digitalisering med oss. I vår monter möter du bland andra årets och några tidigare Guldäpplepristagare. Årets finalister kommer att presenteras på Bokmässan och Guldäpplet kommer i år också att delas ut i samband med Bokmässan. Välkommen till vår monter och DIUs och Guldäpplets program.

I vår monter kan du passa på tillfället att diskutera och få råd och tips av två tidigare Guldäpplepristagare.

Jenny Edvardsson
Intresserad av att läsa och samtala med digitala verktyg?
Passa på att träffa och samtala med Jenny Edvardsson, lärare, författare och Guldäpplepristagare 2015 som finns på plats i DIU och Guldäpplets monter:
Torsdag kl 14.30-15.00 och Fredag kl 11.00-11.30

Ulrika Jonson
Intresserad av hur digitala verktyg kan vara ett stöd för att få alla elever att lyckas?
Passa på att träffa och samtala med Ulrika Jonson, lärare, specialpedagog och Guldäpplepristagare 2014 som finns på plats i DIU och Guldäpplets monter:
Fredag kl 10.30-11.00 och 16.00-16.30

Guldäpplet och stiftelsen DIUs scenprogram

Guldäpplet och stiftelsen DIU kommer att ha flera programpunkter på Bokmässans olika scener och det finns många tillfällen att lyssna på årets Guldäpplepristagare.

Program på Bokmässan i pdf (290 Kb)

Torsdag

Torsdag kl 12.00-12.45, Sal G4, Seminariebiljett krävs för denna programpunkt, ingår i Skolspåret

Dagens skola och framtidens lärande

Vad är en skola? ”Skolan i Aten” är en berömd 1500-talsfresk i Vatikanen, målad av konstnären Rafael. Bilden ger en tolkning av skola som ett samtal mellan olika perspektiv. Idag utmanas synen på skola och lärande av digitaliseringen som påverkar samtalet och begrepp som sanning och alternativa fakta, uppmärksamhet och närvaro liksom vårt sätt att se på tänkande och lärande.

Medverkande: Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi Stockholms universitet och nyvald medlem i Svenska Akademien, Per Dahlbeck, utvecklingspedagog Malmö stad, Pernilla Nilsson, professor i didaktik och prorektor Högskolan i Halmstad. Samtalet leds av Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU. Arrangör Stiftelsen DIU och Guldäpplet med partners.
Artikel: Vad kan en skola vara, av Klas Viklund

Torsdag kl 15.20-15.40 på Biblioteks & berättarscenen

Utmaning: Elevernas digitala kompetens – årets finalister till lärarpriset Guldäpplet presenteras

Elevers digitala kompetens handlar om likvärdiga möjligheter att möta och leva i den digitala samtiden. Årets Guldäpplefinalister presenteras och samtalar om elevernas digital kompetens och vad det kräver av skolan.

Medverkande: Årets Guldäpplefinalister samtalar med Jenny Edvardsson och Peter Becker, Guldäpplets jury.

Torsdag kl 16.00-17.20 på Lärarscenen

Tre ronder med Guldäpplets finalister – hur utvecklar vi digital kompetens?

Hur utvecklar vi elevernas digitala kompetens och skolans kollegiala lärande? Presentation i tre ronder, där årets finalister i var sitt seminarium berättar om sitt arbete. Seminarierna leds av Lena Elfvingsson och Lena Nydahl, juryn för Guldäpplet. Starttider: Rond 1, kl 16.00. Rond 2, kl 16.30 och rond 3 kl 17.00 

Medverkande: Guldäpplets finalister 2019, Lena Elfvingsson och Lena Nydahl, Guldäpplets jury, samt Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund. Arrangör Stiftelsen DIU och Guldäpplet med partners

Fredag

Fredag kl 12.10-12.40, Scen: MIK-poddar, D-hallen, området Mötesplats Medievetenhet

Filmsändning med Guldäpplefinalisterna

Direktsänd och filmad intervju i MIK-områdets poddstudio med Guldäpplefinalisterna och Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande Lärarförbundet.

Fredag kl 14.00-14.45, Sal G4,  Seminariebiljett krävs för denna programpunkt, ingår i Skolspåret

Utveckla elevernas digitala kompetens! 

I dag har alla skolor i uppdrag att redan från det första skolåret arbeta för att stärka elevernas digitala kompetens. Det handlar om likvärdiga möjligheter för alla elever att möta och leva i den digitala samtiden, att ta vara på möjligheter och hantera risker. Ett samtal kring frågorna Vad är digital kompetens? och Vilken utveckling i skolan kräver det?

Medverkande: Årets pristagare i Guldäpplet samt Ragnar Sjölander, Lärarnas Riksförbund och Robert Fahlgren, Lärarförbundet, båda medlemmar i Guldäpplets jury i ett samtal lett av Jenny Edvardsson, Guldäpplet. Arrangör Stiftelsen DIU och Guldäpplet med partners

kl 15.00-15.20, Biblioteks & berättarscenen

Guldäpplets pristagare 2019

Här presenteras pristagarna av Guldäpplet 2019 av Peter Becker och Jenny Edvardsson, juryn för Guldäpplet, Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet,  Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund

Lördag

kl 10.00-10.20, Scen MIK-läktaren, D-hallen

Samtal med Guldäpplepristagarna

Pristagarna av Guldäpplet presenterar sitt arbete och sina tankar om skola och skolutveckling i ett samtal med Robert Fahlgren, vice ordförande Lärarförbundet. En viktig aspekt på skolans arbete för att stärka elevernas digitala kompetens, är att detta arbete ofrånkomligt sker i relation till den digitala utveckling som präglar elevernas fritid och hela samhället. 

Medverkande: Guldäpplets pristagare 2019, Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande Lärarförbundet