Idrott och IT – en kreativ utmaning med mycket rörelseglädje

Foto Daniel Gomejson

Det började med en nyanställning på Väsby Nya Gymnasieskola och en rektor som gav uppdraget att använda IT i Idrott och hälsa. Daniel Gomejzon, idrottslärare och guldäpplefinalist, antog utmaningen som lett till att man levlat upp såväl klassiska lekar, dans som rörelseglädjen.

– Jag konsumerar mycket ungdomskultur själv och insåg att det ganska enkelt gick att fräscha upp ”indiansmyg”, ”catch the flag” och andra klassiska lekar genom att tillföra regler från aktuella spel, berättar Daniel Gomejzon.

I en helt nybyggd idrottshall påbörjades utforskandet av möjligheterna tillsammans med en gymnasieklass.

– De fick informationen att de skulle ha tv-spelslektioner och att de skulle komma ombytta, beskriver han.

Genom att kombinera reglerna från Counter Strike och Super Mario, till exempel att det finns olika nivåer, att man samlar poäng och där bollar är vapnen fick han igång klassen.

– I början handlade det om en ljudanläggning med lite tryck i så att nedräkningen, ”…five, four, three, two…” hördes med en mullrande filmröst och att musiken var från elevernas värld.

Eleverna arbetade i par två och två och räknade poäng och förde in i datorn. Att ha sämre kondition fungerade som ett slags ”handicapsystem” eftersom hög puls gav fler poäng. Redan från början blev tv-spelslektionerna en succé också för dem som ofta tidigare undvikit idrottslektionerna.

– En elev som aldrig tidigare under sin skoltid hade deltagit i idrott gjorde nu det och uttryckte att det var det roligaste hen varit med om, berättar Daniel Gomejzon.

Animerade experter
Ett annat användningsområde där den digitala världen blev ett tillskott var inom dansundervisningen. Spelet Xbox Kinect kom till användning.

– Jag har svårt att hinna sätta mig in i allt nytt vad gäller till exempel dans men en expert i form av en animerad person leder dessa pass vilket gjort att vi nu provat både streetdance och salsa, säger han entusiastiskt.

En annan upptäckt han gjort kring att projektor och duk kommit in i träningssalen är att eleverna tappar fokuset på att titta på varandra.

– Dans är ganska laddat, särskilt för killar, men genom att blickarna riktas mot skärmen så släpper genansen och fokus hamnar någon annanstans, menar Daniel Gomejzon.

Även med styrketräning har han använt experter på området som på digital väg håller i själva lektionen.

– Det frigör också mig som lärare att gå runt och rätta till en rörelse och skaffa mig en överblick på individnivå om hur de jobbar, som jag tidigare inte kunde, framhåller han.

Utvecklingen av appar är ett annat område som han ständigt bevakar. Elevernas mobiler är en annan tillgång.

Eget träningsprogram – och formativ bedömning
Daniels elever får också i uppgift att lägga upp ett träningsprogram – utifrån sig själva – på sju veckor och de ska dokumentera med film sin träning och föra ett resonemang om vad de gjort och varför. Filmerna blir två till tre minuter långa och lämnas in via en gemensam portal där också klasskamraterna ser den.

– Jag upplever att det blir mer kvalitet i det som de är delaktiga i och film är verkligen ett starkt läromedel i sig, betonar Daniel Gomejzon.

Han tittar på filmen tillsammans med den enskilde eleven och det samtalet som blir underlättar för den formativa bedömning som numera är vad som ska ske.

– Det blir en rättvisare bedömning när jag ser på filmen. Det blir synligt för eleven hur deras utveckling ser ut, framhåller Daniel.

Han menar också att det fortfarande är en bit att gå innan övriga skolsverige – och en del kollegor – förstår att idrottsämnet idag har mer av en hälsoprofil. Bilden av att ett högt betyg handlar om att hoppa högst och springa fortast lever alltjämt kvar på många håll. Likaså att det räcker att slänga in en boll.

Rörelseglädje för livet
– På gymnasiet tycker jag att bollsporter bör ha ett förhållandevis litet utrymme till förmån för att utforska och hitta de träningsmetoder som eleverna kommer att fortsätta med efter gymnasiet, menar han.

Att hitta de träningsformer som känns roliga för individen och att se sin egen utveckling är ett viktigt mål. Att det handlar om att mäta målen och tävla mot sig själv.

Vad har då varit de största vinsterna med att tillföra IT i Idrott- och hälsaundervisningen?

– Förutom de allmänna vinsterna, som att datorn ger snabb feed back, att jag kan ta in proffs som kan saker bättre än jag, så är det att det lockat med eleverna att hitta sin egen nisch, framhåller Daniel Gomejzon.

Och vad det har beror på vet han inte säkert men det är sällan någon som skolkar från idrottslektionerna. Vad är då på tur att utforskas i den digitala världen?

– Det vore kul att sätta upp en virtuell orientering, så jag letar ständigt efter kartor som kan vara användbara, gärna utanför stadsbebyggelse så att det inte bara blir stadsorientering, betonar han.

Vart passar man då den bollen – utveckla kartor för skog och mark – Google?

 

Text: Monica Esborn