Involvera elevernas verktyg i undervisningen

Foto Jacob Möllstam

Bloggen Killfröken, som han startade som lärarstudent för den egna reflektionens skull fick med tiden många följare och blev första steget i något mycket centralt i lärarvardagen för Jacob Möllstam, IKT-pedagog på Jonsereds skola och andrapristagare till Guldäpplet. Att dela med sig.
– ”Killfröken” som jag startade 2006 var från början ett verktyg för min egna reflektion. Jag fick mycket positiv respons och bloggen visade sig vara intressant och utvecklande för andra, berättar han.

På twitter och facebook fortsatte samtalen.”Det vidgade kollegiet” växte fram och blev en plats där de verkliga diskussionerna kunde föras. Forum som #skolchatt och Skollyftet är idag naturliga delar av Jacobs lärarliv. Sedan två år tillbaka är han en av fem moderatorer för #skolchatt.
För Jacob Möllstam handlar det mycket om att stimulera till en delandekultur och att undersöka hur digitala verktyg som barn använder naturligt utanför skolan kan användas i lärandet.

IKT – en del av skolvardagen
–I min roll försöker jag verka för att de digitala förmågorna ska bli en naturlig del av skolvardagen. Det måste handla om att se bortom tillfälliga projekt som är flashiga och lätta att prata om. Istället behövs en användning av digitala verktyg där hela kollegiet och hela skoldagen fokuserar på bästa möjliga lärande, framhåller han.

För detta behövs kollegor som tar ett stort personligt ansvar och att det finns gott om teknik som stöder det man vill göra, vilket är fallet i Partille.

– Jag vill försöka involvera verktyg som eleverna använder, till exempel instagram, eftersom det är ett normalt sätt för dem att existera och lära. Det talar för att de borde kunna användas som lärverktyg i skolan,

Det kan handla om att skicka ut eleverna på ett gruppuppdrag där de ska fota och dela saker som de tycker beskriver ett visst begrepp, till exempel demokrati.

#Jonseredsvinklar
– Ibland gör jag en hashtagg så att de kan se och kommentera varandras bilder i realtid när de är ute på uppdrag, säger Jacob.

Ett annat exempel var när eleverna skulle fota olika sorters vinklar som en del av undervisningen i matematik, för vilket ändamål hashtaggen #Jonseredsvinklar skapades. I klassrummet tittar man sedan på bilderna gemensamt och de får berätta varför de valde just dessa bilder.

– I det sammanhanget är det också lätt att smyga in diskussionerna om nätkultur, upphovsrätt och användaravtal.

Nätkultur har Jacob och hans kollegor valt att fokusera extra på under de kommande två åren då de driver ett samarbete med den lokala fotbollsklubben och GR Utbildning som ska leda fram till ett helhetsgrepp kring hur elever utvecklar digitala förmågor. På resans väg har de gett alla elever möjlighet att genom programmering lära sig att skapa för webben.

Jacob har stora möjligheter att styra sitt arbete med att stödja IKT på skolan och tiden kan variera stort. Det han ägnar sig mest åt är fram-förallt idéer för matematikundervisningen och för skolans ämnesöver-gripande arbete.

Tema – Mediekoncern
– En del av varje pedagogisk planering vi gör inför våra teman handlar om hur vi får in IKT på ett nytt sätt. På det sättet kan våra gemensamma teman bli en arena för elever och kollegor att lära sig nya digitala verktyg som sedan kan användas i andra ämnen, berättar han..

I samband med EU-valet fick eleverna bilda länder och lösa ett antal rollspelsliknande uppgifter med hjälp av Minecraft. Det blev ett sätt att integrera både geografiska faktakunskaper såväl som frågor om miljö, hållbar utveckling och hur demokratiska beslut fattas och kan påverkas.

– Det var så positiv respons att många elever vägrade ta rast, beskriver han.

Att använda spel i lärandet är inget nytt för Jacob. För några år sedan, när ordspelet Wordfeud drabbade hela Sverige såg han potentialen att följa, utveckla och bedöma elevers språkliga utveckling. Dessutom blev det en ingång till en bredare förståelse för vilka elever det är han jobbar med. En annan viktig dimension av detta att ta vara på elevernas digitala vardag är att finnas som trygg vuxen på internet.

– I skolan sitter vi fast i våra roller, elev-lärare, men när man möts i det digitala rummet kommer ofta andra sidor fram. Det går också att arbeta proaktivt eftersom vi vet att problem som uppstår på fritiden följer med in i skolan, framhåller han.

Att ha blivit guldäpplefinalist upplever Jacob Möllstam som en energi-boost och ett stöd för den fortsatta professionella utvecklingen. Och idéer till nya teman finns det redan.

– Förra året startade vi i samband med tävlingen Webbstjärnan en webbtidning som vi vann guld med, då känns det naturligt att som nästa steg starta en mediekoncern. Lekfullhet är en viktig ingrediens i all vår undervisning oavsett om den är analog eller digital, betonar han.

Text: Monica Esborn