Skolverket ny partner i Guldäpplet

Guldäpplet är ett stipendium och ett kunskapsbygge för lärare som förnyar undervisningen med digitala stöd och ger elever likvärdiga förutsättningar att möta ett digitaliserat samhälle och arbetsliv. Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med partners. Ny partner från 2021 är Skolverket. Det ger ytterligare kraft till utmärkelsen Guldäpplet, som i år firar 20 år.

Foto på Kjell Hedwall, Skolverket

– Skolverket har regeringens uppdrag att arbeta som samlande, stödjande och pådrivande myndighet med att främja den önskade utvecklingen av skolväsendets digitalisering. I arbetet med detta etablerar vi nya kontakter och stärker vår samverkan med andra myndigheter och aktörer inom digitaliseringsområdet. I detta sammanhang ser vi lärarpriset Guldäpplet som en viktig verksamhet när det gäller att stimulera lärares användning av digitala resurser för att stärka kvaliteten i undervisningen, säger Kjell Hedwall, chef för avdelningen för skolutveckling på Skolverket.

Foto Peter Becker

– Guldäpplet har nyligen utdelats till innovativa pedagoger och Juryns Särskilda Pris till hela Sveriges lärarkår för insatserna under pandemin, där de digitala arbetsformerna varit helt nödvändiga.  Fortsatt blir det än viktigare att ta vara på professionens erfarenheter och lärdomar kring skolans digitalisering. Skolverkets medverkan ger Guldäpplet extra skjuts i arbetet, säger Peter Becker, ordförande för stiftelsen Yngve Lindbergs Minne.

Skolverket blir partner från januari 2021. Övriga partners är Stiftelsen DIU, grundare och koordinator, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups, ILT Inläsningstjänst och Netsmart.