Stafettväxling: Ragnar Sjölander överlämnar LRs stafettpinne i Guldäpplet

foto Ragnar Sjölander

Nu avslutar Ragnar Sjölander sin långa insats för Guldäpplet, som representant för Lärarnas riksförbund, LR. Efter femton vitala år överlämnar han med väl avverkad etapp stafettpinnen med en slutspurt där alla Sveriges lärare mottog Guldäpplets Särskilda Pris år 2020, skriver här Peter Becker, juryns ordförande.

Ragnar Sjölander har oavbrutet sedan 2006 synnerligen aktivt medverkat i arbetet med professionsutmärkelsen Guldäpplet, i juryberedningen, vid ceremonier för finalister och pristagare, och vid många scensamtal för Guldäpplet inte minst vid seminarier på Bokmässan, senast hösten 2020 då Bokmässan genomfördes med digitala sessioner. Han har företrätt sitt fackförbund men också medverkat som aktiv lärare och som professionsföreträdare. 

Ragnar har bidragit till att lärarpriset Guldäpplet utvecklats till den professionsutmärkelse den idag är, med hundratalet årliga nomineringar från hela landet, vilka speglar de frågor och erfarenheter Sveriges lärare gör kring utvecklingen av digitala arbetssätt, läromedel och miljöer. Ett uttryck för detta var att Guldäpplets Särskilda Pris 2020 utdelades till alla Sveriges lärare för deras insatser under pandemin. Detta arbete fortsätter nu med att lärarpriset Guldäpplet firar tjugo år, just i år 2021.

Vi tackar Ragnar för strålande insatser.
Och vi tilldelar honom förstås ett eget Guldäpple.

Vi hälsar Johan Runesson hjärtligt välkommen som ny representant för Lärarnas Riksförbund och dess förbundsstyrelse i Guldäpplets jury.

Peter Becker
ordförande och grundare av Guldäpplet


PS Jag räknar med att vi ses i skolsammanhang men också på skridskoisarna och under seglen på sjön (Ragnar är också entusiast).

Foto: Ragnar Sjölander på Guldäpplets dag i oktober 2020, fotograf Johanna Wallén.