Tydlighet, variation och elevaktivitet

För Napat Khiyapat, modersmålslärare i Skellefteå och vinnare av Guldäpplet 2019, fortsätter lärarlivet ungefär som vanligt, även i Coronatider. Hon undervisar sedan 2017 huvudsakligen sina elever via fjärrundervisning, från första klass till gymnasiet.

Tydlighet, variation och aktivitet är tre begrepp  som Napat Khiyapat återkommer till när hon beskriver hur hon lägger upp sina lektioner via nätet.

– Jag delar upp lektionerna för att skapa variation, eleverna kan inte sitta framför skärmen och lyssna allt för länge.  Varje del av lektionen måste vara kort för att hålla kvar deras koncentration. Jag har korta genomgångar och delar hellre upp mina genomgångar under lektionen än tar allt på en gång.

– Sedan får eleverna aktivt arbeta själva, eller i grupp, under delar av lektionen. Jag som lärare skapar mötesrum där de kan arbeta och där jag kan gå in i respektive grupp under arbetet.

Tydlighet med instruktioner är en annan del som Napat poängterar, det är något som är viktigare när man arbetar via nätet.

– När eleverna ska använda digitala verktyg över nätet är min erfarenhet att man måste ge tydliga instruktioner steg för steg, och försäkra sig om att de förstår hur de ska jobba och var de ska ”klicka” för att komma rätt.

Och mallar.
– Eleverna behöver mallar när de ska göra uppgifter via nätet. Mallar som gör det tydligt vad de ska göra, vad de ska skriva och var.

Lärarförberedelser
– Det är egentligen inte så stor skillnad mellan att arbeta med fjärrundervisning och i klassrummet, säger Napat. Men det är viktigt att träna på att känna sig bekväm med tekniken och den undervisningsplattform man använder och veta hur man jobbar med en delad skärm. Både att jag själv som lärare kan hantera det, men också mina elever, så att de kan dela sina skärmar och visa vad de jobbar med, eller om de fastnar på något och behöver hjälp.

Förberedelserna blir också annorlunda. Precis som med själva undervisningstillfället behöver planeringen vara tydligare, materialet tydligare och elevernas arbetsmaterial tydligare.

– Det måste finnas en sida på nätet där eleverna kan se planeringar, hämta instruktioner och så vidare.

Själv använder Napat gärna Powerpoint, både för sina egna presentationer och för eleverna att arbeta i.

– Det går att skriva, göra affischer, animationer, visa filmer. För mig fungerar det perfekt.

Napat Khiyapat har byggt upp en webbsida där hon delar med sig av dels upplägg för modersmålsundervisning på nätet, men också tips på digitala verktyg att använda i fjärrundervisning: Modersmålslärare – A mother tongue language teacher in Skellefteå, Sweden

Text: Carina Näslundh
Foto: Mona Stenberg

I videon nedan, inspelad i samband med utdelningen av Guldpplet 2019, berättar Napat om sin undervisning.

Video