Just nu: Skola online

foto på flicka som arbetar hemma på dator

När regeringen och Folkhälsomyndigheten kom med beskedet att gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet bör gå över till att bedriva fjärr- och distansundervisning var förberedelserna redan i full gång på många håll. Och många delar med sig av strategier, planeringar och tips kring både teknik och pedagogik.

 Efter ett par intensiva veckor med videokonferenser med skolfolk runt om i landet så ser vi hur skolans professioner med kreativitet och professionalism tar sig an och löser den nya situationen på ett fantastiskt sätt, säger Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU. Här på Guldäpplets webb och på Framtidens lärandes webb  förmedlar vi värdefulla erfarenheter kring undervisning med digitalt stöd. Vi har ju många års samlade erfarenheter med Guldäpplevinnare och andra pedagogers användning av bloggar, flippade klassrum, återkoppling över nätet och mycket mer. Kort sagt om distansöverbryggande digitala tekniker för både lärandet och det sociala samspelet.

– I den här utmanande situationen är det otroligt inspirerande att möta alla de kreativa svar som svensk skolas lärare utvecklar tillsammans med sina elever. Det vi nu lär oss i raskt tempo kommer att ge oss ett språng i användandet av tekniken, samtidigt som vi kommer att inse värdet av vanliga fysiska möten och socialt samspel.

Vi ger här stöd i processen genom att lyfta fram några värdefulla erfarenheter.

Information från myndigheter
Skolverkets sidor ger allt från juridisk till praktisk information: skolverket.se

Skolahemma.se är ett stöd för skolor att hantera konsekvenser av Coronapandemin. En sida av Skolverket och i samverkan med SKR, Swedish Edtech Industry, RISE och UR.

Lokala erfarenheter
Erik Winerö, förstelärare i digitalisering på Lerums gymnasium och Guldäpplenominerad 2019, är projektledare för skolans arbete med att övergå till undervisning via nätet. Han har sammanfattat skolans arbete organisatoriskt och pedagogiskt i en video där han tar upp frågor om teknik, lektionsupplägg, struktur med mera.

Edward Jensinger, rektor på NTI-gymnasiet i Lund, delar i ett blogginlägg med sig av den struktur skolan använder sig av: Skola i Corona-tider!

Helena Wallgren, gymnasielärare och specialpedagog, har delat ett exempel på Lektionsdesign på distans

Daniel Nilsson, lärare i matematik och Guldäpplepristagare 2018, jobbar på Svenska skolan på Mallorca. Daniel berättar om hur skolan snabbt ställt om till undervisning online. Ordinarie schema – via nätet – för Svenska skolan på Mallorca

– Jag delar upp lektionerna för att skapa variation, säger Napat Khiyapat, modersmålslärare och vinnare av Guldäpplet 2019: Tydlighet, variation och elevaktivitet