2018

Linus Sällström

Wisbygymnasiet
Gotland

Presentation

Presentation av Linus Sällström

Vem är du och vad jobbar du med?
– IT-pedagog och gymnasielärare i mediaämnen samt naturkunskap.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Digitaliseringen medför att vi kan göra helt nya typer av uppgifter i skolan. Vi kan enkelt skapa samarbetsytor i klassrummet, skolan, hemmet eller hela världen. Gränsen för vad eleverna skapar har vidgats otroligt mycket. Det gör det också enklare att individualisera uppgifterna jag ger eleverna. Så att fler blir motiverade, stimulerade och de inte slår i uppgiftstaket så snabbt.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Att jag ständigt kan förnya och förändra min kurser och undervisning. Det gör jobbet mer spännande även om det innebär att jag måste lägga mycket tid på att själva hålla mig uppdaterad med teknik- och programvara.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– I rollen som IT-pedagog blir det mycket enklare att motivera kollegor att testa nya saker. För jag vill så klart att fler ska se möjligheten med digital teknik, så att hela skolan kan förändras och förbättras.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Mitt absoluta favoritprogram är Garageband och kortfattat är nog det programmet den enskilt största orsaken till att min lärarkarriär tog en drastisk digital vändning. Det är en historia jag brukar inleda mina kurser och inspirationsföreläsningar med. Den vill jag gärna berätta om även i detta forum, men det är en historia jag måste berätta IRL. För trots att jag är digitalt frälst, så finns det ju inget som slår det mänskliga mötet när man ska beröra människor på djupet.

 

Lise-Lotte Rådbjer

Rosenlund – Fornhöjdens förskoleområde
IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Presentation

Presentation av Lise-Lotte Rådbjer

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag ingår i ett nätverk som verkar för att sprida kompetens och likvärdighet kring digitalisering och digitala verktyg i undervisningen. Jag arbetar som biträdande förskolechef/pedagogista och möter pedagoger i handledning men också barn i undervisning. Mitt uppdrag blir att sprida ytterligare ett verktyg så att barnen får fler möjligheter till lärande.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
 1-2 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
 Ytterligare vidga möjligheten att arbeta med barns modersmål/språkutveckling via till exempel Ugglo som är ett digitalt bibliotek av barnböcker och fungerar som en språkutvecklande tjänst för oss i förskolan. Förstärka miljöer genom projiceringar, ljud och ljus. Använda digitala verktyg i vardagen så barnen både får uppleva och pröva det ökar kompetens för fortsatt lärande.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
 Det är viktigt att barnen är producenter och inte konsumenter. Det kan vara att skapa en film tillsammans eller utforskande av bild och musik i förbindelse med projicering. Hellre än att bara se på film eller olika spelappar.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
 Jag behöver tänka om vad barn ska få vara med om, vilka verktyg ska pedagoger och barn använda för att det ska bli meningsfullt och utvecklande. Det finns en risk att vi utforskar de digitala verktygen istället för att vi utforskar omvärlden med hjälp av de digitala verktyg som finns.

 

 

Louise Klingstedt

Runbacka skolor
Sollentuna

Presentation

Presentation av Louise Klingstedt

Vem är du och vad jobbar du med?
–  F-6 lärare inriktning matematik och svenska. Arbetar som klasslärare i årskurs 2, som IT-pedagog för F-3 och som utbildningsledare för STL (Skriva sig till lärande) i Sollentuna kommun och på SKL.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Digitala verktyg ger elever förutsättningar att bli mer självständiga och kreativa i sitt lärande. De får nya möjligheter att skapa, kommunicera och lösa problem, samtidigt som omvärlden och riktiga mottagare kan nås på ett ögonblick. Uppgifter blir verkliga, vilket engagerar och skapar mening.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Digitalt kompetenta elever utvecklar både sina egna och lärares idéer, och överraskar ständigt med nya lösningar och förmågor. I kombination med den snabba tekniska utvecklingen leder det till att lärarrollen ständigt förändras. Väldigt roligt och utvecklande!

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Jag har turen att arbeta i en kommun som länge satsat på digitalisering och digital kompetens, men styrdokumenten tydliggör riktning och begrepp. Det har blivit enklare att prata digitalisering i olika forum och därigenom utveckla undervisningen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Det finns så många favoriter! Nu i år 1-2 arbetar vi mycket med Scratch Jr, för att integrera programmering i andra ämnen som svenska och NO. Eleverna programmerar sina berättelser och faktatexter, tränar textstruktur och bearbetar ämnesinnehållet på ytterligare ett sätt. Lärandet blir lustfyllt och texter får liv!

Magnus Rosshagen

MediaGymnasiet
Nacka

Presentation

Presentation av Magnus Rosshagen

Vem är du och vad jobbar du med?
– Efter många år som frilans, fotograf/journalist, valde jag att utbilda mig till lärare 2005. Att skapa möten och utveckla olika former för dokumentärt berättande har varit en viktig drivkraft i mitt läraruppdrag.

Under de senaste åren har jag initierat flera samarbeten mellan elever från språkintroduktionsklassen på Mediagymnasiet och elever från de övriga programmen. De har bland annat gjort egna kortfilmer med personligt tema och reportage om varandras hem och kvarter. 

2009 startade jag ett utbytesprojekt med en skola i Nairobi, Kenya. I olika medieprojekt skildrade eleverna ungdomskultur och vardagsliv i Stockholm och Nairobi. Detta resulterade bland annat i boken ”Nacka Nairobi” som gavs ut 2015. Utbytet med Kenya har också resulterat i mediecentret K-Youth Media där ungdomar får utbildning inom foto, film och journalistik. Under läsåret 2017-18 gjorde MediaGymnasiet ett utbyte med K-Youth Media på tema kvinnors rättigheter och  #Metoo rörelsen. 

Just nu förbereder jag ett utbytesprojekt med Orchid School i Pune Indien. 

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– När jag undervisat elever i Språkintroduktion har foto, film och ljudproduktion hjälpt eleverna att komma vidare i sin språkutveckling och skapa berättelser som kan visas upp och spridas. Det har bidragit till att skapa ökad förståelse, förbättra integrationen och stärka den egna självkänslan hos eleverna. Möjligheten för elevena att ladda upp filmer på Youtube och kommunicera via sociala medier har utvecklat kommunikationsmöjligheterna i de internationella utbytesprojekten. 

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Digitala verktyg är ett kraftfullt redskap för att utveckla innehållet i undervisning. Datorn, projektorn, internet skapar möjlighet att ta in världen i klassrumet.

Malin Broberg

Pops Academy
Stockholm

Presentation

Presentation av Malin Broberg

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är 45 år och har jobbat som lärare i snart 20 år och jag älskar mitt jobb som lärare i svenska i åk 4-9 på Pops Academy. Jag är också förstelärare i IKT och har ett pedagogiskt ansvar för utvecklandet av digitala verktyg i undervisningen.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Elevernas lärande blir både mer kreativt, mer betydelsefullt och roligare när de kan skapa dokument eller presentationer som innehåller bilder, filmer, musik, teckningar och deras egna röster när de läser in texter i Pages som sedan kan göra en ePub av eller i Keynote som de sedan exporterar som film. De skapar lätt en podcast i GarageBand och även den kan de presentera tillsammans med bilder. Tekniken gör det möjligt för elever att lära och presentera sina kunskaper på olika sätt när de får använda sin kreativitet och min erfarenhet är att eleverna snabbare kommer till djupinlärning med digitala verktyg.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag kan alltid svara: Ja, det går att göra så! Eller ställa frågan: Hur skulle du vilja göra det här? Jag får möjlighet att hjälpa eleverna att utveckla deras kreativitet, problemlösning, kommunikation, nyfikenhet och lust att lära på bästa sätt.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Min undervisning har under så många år varit digital så jag minns inte hur det var att jobba utan möjlighet till digitala verktyg. Möjligtvis är det lättare att motivera mitt arbetssätt till föräldrar som gått i en skola utan digitala verktyg.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag älskar Keynote! I Keynote kan eleverna göra bildnoteringar med finger eller penna på iPad, de kan använda olika figurer, skapa egen musik som de infogar i en presentation eller prata direkt in. De kan använda dikteringsfunktion som gör att det säger skrivs i text och infoga bilder, filmer och tabeller och så mycket mer. När de är klara med sin presentation kan de välja att exportera den som en film som de sedan visar. Detta gör att alla elever får och kan presentera sina kunskaper på det sätt som passar dem.

Malin Sanz

Foucaultgymnasiet
Södertälje

Presentation

Presentation av Malin Sanz

Nominerad tillsammans med Christina Ibjer

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag har en lång historia där det gällt att använda tidsenlig teknik kreativt med barn och elever i skolan. jag har också haft förmånen att arbetat övergripande som IKT Pedagog i Södertälje kommun i 12 år. De sista tre åren arbetade jag som klasslärare i en IV klass på FoucaultgymnasieSärskola tillsammans med Christina Ibjer.Från och med hösten 2018 jobbar jag på Svedenskolan i Solna.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Det är ytterligare ett verktyg som elever lätt kan ta till sig och utveckla social förmåga och den egna kreativiteten. En stor chans till att öva reflektion och analysförmågan har vi också sett. IT kan öka elevernas kompetens med hjälp av olika övningar.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Att använda tidsenlig teknik är stimulerande och utmanande och speciellt roligt när jag ser att det väcker så lätt elevernas nyfikenhet och lust till att vilja lära sig på ett annorlunda kreativt sätt.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Det är till stor hjälp och en demokratisk fråga. Nu säkerställer vi att alla verkligen får ta del av teknik i skolan. Att arbeta med elevernas färdigheter och ge dem en större insikt och trygghet till att använda och förstå teknik bättre. Det är verkligen lustfyllt lärande för elever och lärare.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag ”vi” mitt arbetslag har bland annat använt Bebott och bluboots. En bra nybörjarstart och vi har använt färdiga mattor som bokstavmattan och endel olika tema mattor som tex bondgård och siffror och stranden. Men med fördel har vi också byggt egna banor och använt oss av varandra och analyserat avstånd på vår runda stora matta. Programmering har genomsyrat alla våra ämnen och alla elever med både måttlig och grav intellektuell funktionsnedsättning har kunnat deltagit utifrån sina förutsättningar.

Marcus Henriksson

Kunskapsskolan
Borlänge

Presentation

Presentation av Marcus Henriksson

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är SO-lärare och jobbar med historia, religion, samhällskunskap och geografi i årskurs 8 och 9 på Kunskapsskolan i Borlänge. Jobbade tidigare Lugnetgymnasiet i Falun.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– IT kan göra undervisningen bättre på alla möjliga sätt. Den kan göra undervisningen tillgänglig dygnet runt och oberoende av plats. Den kan också göra undervisningen roligare, mer lärorik och mer intressant.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala verktygen är mitt allt. Utan dem vore jag inte den lärare jag är idag. Allt mitt material finns tillgängligt online. Alla mina föreläsningar finns på Youtube, alla instuderingsfrågor på google classroom, det finns kahoot som gör mina lektionerna roligare osv.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Ingenting, eftersom jag skulle använda de digitala verktygen i alla fall. De gör ju min undervisning så mycket bättre. Ända skillnaden är att jag får hjälpa mina kollegor lite oftare.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Youtube. Eftersom Youtube gör så att alla mina elever plus en massa andra lärare & elever över hela landet, kan se alla mina föreläsningar dygnet runt. Är elever sjuka eller bortresta så missar de inget. Eleverna kan pausa när de vill, se om hur många gånger som helst osv. Allt finns där och de missar aldrig något. Därför använder jag Youtube.

Maria Glawe

Söderslättsgymnasiet
Trelleborg

Presentation

Presentation av Maria Glawe

Vem är du och vad jobbar du med?
–  I mitt uppdrag som förstelärare och speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling, arbetar jag med undervisningsutveckling där inkluderande lärmiljöer, literacyutveckling, lärande för hållbar utveckling och digital kompetens är i fokus. Parallellt delar jag med mig av mina kunskaper och erfarenheter genom att blogga, föreläsa och handleda kollegor.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Jag arbetar utifrån ett designorienterat och multimodalt perspektiv med lärande för hållbar utveckling. Tillsammans med elever som medskapare och genom kollegialt lärande har jag i mer än 10 år, både i grundskolan och gymnasiet, utvecklat, prövat och utvärderat ett inkluderande innovativt arbetssätt där digital teknik och internet i undervisningen inte bara ger nya spännande lärande möjligheter för alla inblandade utan också bidrar till att göra kunskaper så djupa som möjligt. Genom att sätta lärandet i ett större sammanhang, i trygga lärmiljöer, skapar jag engagemang, glädje och lust att lära.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag är trygg i min lärarroll och villig att utforska och lära tillsammans med elever och kollegor för att designa god undervisning för alla. Det är en ständigt pågående och utmanande process som kräver ett dynamiskt ledarskap anpassat efter en digital och föränderlig omvärld. Att leda elevernas lärande och utveckling kräver närvaro, flexibilitet och god elevinsikt. Det är viktigt att vara en förebild. Jag strävar ständigt efter att utveckla min digitala kompetens för att skapa de bästa förutsättningarna för eleverna att utveckla digital kompetens.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Tack vare digitaliseringen och tillgången till digitala verktyg har internet varit en resurs i min undervisning i 13 år. En stor utmaning under de första åren var tillgången till digital teknik, men i samband med en dator per elev – förändringen öppnades fantastiska möjligheter att fortsätta utveckla undervisningen som naturligt kopplas samman med det omgivande samhället.

Eftersom digital kompetens numera finns inskriven i läroplanen och är hela skolans ansvar ökar förhoppningsvis tvärfunktionella och ämnesövergripande samarbeten. Det tror jag kan bidra till att skapa helhet och sammanhang och en mer optimal kunskapsutveckling för alla.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag började blogga med elever första gången 2005-2006 och sedan dess har bloggen varit navet i min undervisning. Att kreativt skapa och publicera för verkliga mottagare engagerar elever och bidrar till att utveckla den kommunikativa förmågan på ett mer fördelaktigt sätt. De lär sig också utforska världen utifrån ett kritiskt förhållningssätt och samarbeta med såväl varandra som med olika aktörer utanför skolan för att skapa verkliga lösningar för hållbar utveckling.

Jag strävar efter att vara en förebild för mina elever genom att själv blogga om hur jag lär och utvecklas för att kunna erbjuda eleverna en undervisning som inspirerar, utmanar och får eleverna att nå sin fulla potential.

Maria Jirestedt

Hagenskolan F-6
Göteborg

Presentation

Presentation av Maria Jirestedt

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag heter Maria Jirestedt och har arbetat som grundskollärare i snart 13 år. I dag är jag förstelärare inom IKT och tillgänglig lärmiljö samt klasslärare i en årskurs 3. Då jag inte arbetar umgås jag med min man Stefan och våra 3 barn. Vi tycker om bio, konserter, pyssel, mys i trädgården, segling och skidåkning!

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Elever lär på olika sätt och IT bidrar till att göra lärmiljön tillgänglig för fler. Med hjälp av IT kan jag erbjuda en differentierad, varierad och flexibel undervisning anpassad efter de behov som finns i elevgruppen. För mig handlar det mycket om att skapa en miljö där alla elever kan delta utifrån sina förutsättningar och erfarenheter.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala verktygen öppnar upp för nya sätt att samarbeta med kollegor och nya sätt att undervisa. Verktygen skapar motivation och engagemang och förekommer i dag som ett naturligt inslag i all undervisning och i alla ämnen. Vår klassblogg erbjuder nya möjligheter att kommunicera med hemmen. Med foto, video och text får vårdnadshavarna en tydligare inblick i vårt pedagogiska arbete vilket skapar trygghet.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Arbetet med digitala verktyg är inte valbart utan alla elever skall efter genomgången grundskola kunna använda modern teknik. Det innebär i sin tur att tankarna kring digitalisering alltid är närvarande då jag planerar, genomför och utvärderar min undervisning. För att eleverna skall nå läroplanens mål måste jag omforma och förnya min undervisning vilket är otroligt roligt och givande.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag måste säga Instagram! Det är fantastiskt roligt att fler och fler pedagoger väljer att skapa konton och sprida goda tankar och idéer kring undervisning. Det utvidgade kollegiet på nätet bara växer och växer och jag älskar delningskulturen. Klasskonton på Instagram ger även elever möjlighet att skapa kunskap och material på nätet och gå från att vara konsumenter till producenter.