2018

Lars Binkemo

Katedralskolan
Växjö

Presentation

Presentation av Lars Binkemo

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är gymnasielärare i företagsekonomi och entreprenörskap.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– IT kan vara ett verktyg att presentera, visa och jobba med kunskaper på ett bättre sätt rent tidsmässigt och inlärningsmässigt. Att använda IT är därför lämpligt att använda för att förtydliga och förenkla inlärandet.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Tidigare har jag haft ett stort problem där alternativen har varit att antingen bryta mot upphovsrättslagen för att kopiera material, att dela ut gamla böcker där eleverna redan skrivit eller bristfälligt suddat ut, eller att låta eleverna lägga tid på att skriva av uppgifter och lösningar då de inte får skriva i övningsböckerna. Mitt digitala verktyg löser detta och jag kan ge eleverna uppdaterade uppgifter som alltid finns åtkomliga för eleverna. Jag upplever att jag når längre snabbare.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Undervisningen ska stärka elevernas förmåga att använda digitala verktyg. Därför är det viktigt att eleverna arbetar med digitala verktyg, att eleverna blir vana vid digitala lärplattformar och intranät mm. Det gör också att jag som pedagog kan vara mer flexibel i att skapa optimala lärsituationer utifrån elevernas egna förutsättningar. Då jag själv har tagit fram och tillhandahåller ett digitalt verktyg gör detta också att jag kan förändra och anpassa detta verktyg efter elevernas förutsättningar.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Det läromedel som jag själv har tagit fram är ett läromedel som gör att alla elever kan få alla uppgifter som ett engångsmaterial i papper, som självrättande uppgifter på webben inom områdena kalkylering, budget, bokföring och bokslut, områden inom ämnet företagsekonomi som är väldigt övningsboksintensiva. Läromedlet gör att jag hinner längre på kortare tid, att eleverna alltid har uppdaterade och oanvända uppgifter, samt att jag kan anpassa uppgifterna efter eleverna.

Lars Häggström

Enbacksskolan
Stockholm

Presentation

Presentation av Lars Häggström

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag jobbar som mellanstadielärare inom teknik, matematik, NO-ämnena och SO-ämnena. Senaste 5-6 åren har jag varit med om en väldigt intressant resa då några av mina elever tjatade sig till att jag skulle lära dem att programmera. Problemet var att jag själv inte hade en aning om vad programmering var. Jag bygger mina relationer till eleverna med ärlighet och erkände detta för eleverna. Vi kom då överens om att lära oss tillsammans och idag är programmering både praktiskt men även som en metod teori (agilt lärande) en daglig del av undervisningen.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Det kan skapa nya och enklare sätt att kommunicera, vilket kan skapa en bättre arbetsro i klassrummet. Då eleven kan ställa frågor utan att behöva avbryta arbetet. Det skapar också flexibilitet i tids- och rumsaspekten då eleverna kan få större möjligheter att sitta i lokaler de trivs bättre i.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De har förändrat min undervisning totalt, men den kanske största vinsten jag känner av just nu är en ökad flexibilitet. En flexibilitet både vad gäller möjligheten att kommunicera med elever som inte är i samma lokal som mig. Men även en flexibilitet i att skapa och i realtid tweak till uppgifterna till eleverna, eller förmågan att ge dem stöd eller få dem att utmana sig själva.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– I praktiken inte nämnvärt, då jag redan tidigare arbetade med liknande frågor med eleverna. Men det är inte hela sanningen. Jag har en strävan att ligga i framkant och att alltid utmana mig själv. När det nu skrivits in i läroplanen så innebär det att jag har varit tvungen att utveckla både min undervisning men även stötta mina kollegor i deras utveckling för att göra det där lilla extra.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Padlet! Vi har 1-1 med iPads och har använt gratisappen Padlet som en planerings, schema, instruktions & kommunikations plattform. Detta då det varit enkelt att dela saker med eleverna över Padlet, då det inte behövts några konton för eleverna då de har kunnat ta del av och kommunicera med öppna klassrum genom att använda QR-koder.

Lena Ribbhammar

Skärstaddalens 
förskoleområde
Jönköping

Presentation

Presentation av Lena Ribbhammar

Nominerad tillsammans med Christina Larsson

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är legitimerad förskollärare och har alltid tyckt att digitala verktyg är roligt att använda i undervisningen. Under en period arbetade jag som förskolechef och då blev rollen att se till att det skulle finnas digitala verktyg i verksamheten. Men i september 2018 valde jag att gå tillbaka och arbeta tillsammans med barnen i förskolan. Jag fick arbete i Kaxholmen och arbetar med barn på en syskonavdelning. Det är fantastiskt roligt och utmanande att göra skillnad för alla barn och möta dem utifrån deras förutsättningar i min undervisning. Dessutom hade jag förmånen att få vara med på Jönköpings kommuns satsning på digitalt lärande. Detta underlättade för mig att utveckla mitt, mina kollegors, barnens och till viss del föräldrarnas digitala lärand

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Barnen i förskolan lär sig mycket genom att få använda digitala verktyg som ett naturligt redskap. De blir producenter av film, lär sig källkritik genom att göra film med hjälp av olika appar och green-screen. Barn lär sig tidigt hantera de digitala verktygen och hittar egna användningsområden. I min förskolegrupp hade jag barn som kom på att vi kunde använda greenscreen tillsammans med iMotion. Snögubben hamnade på en strand och smälte långsamt i solen.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Min undervisning med digitala verktyg gör att vi lär oss tillsammans med barnen. De digitala verktygen fångar barnen och de fascineras av de möjligheter som tekniken har. Digitalieringen skapar många möjligheter att involvera föräldrar i barns lärande och lärprocesser, möta olika språk, göra barnen självständiga och kreativa i sitt utforskande.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Tack vare att det finns inskrivet i läroplanen så kan jag som pedagog hänvisa till styrdokumenten när jag pratar med pedagoger, politiker eller andra intressenter. Det gör också att kommunerna måste satsa på den digitala tekniken i verksamheten.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Det finns ganska många favoritappar såsom Cloud QR, Green Screen, iMotion och Puppet pals. Med hjälp av green screen involverade vi alla föräldrar i verksamheten. Vi fick ta bilder på alla föräldrar mot vår gröna vägg. Vi ”monterade” vårdnadshavarna i olika miljöer och gjorde Qr-koder. Detta blev en spännande föräldrajakt när barnen ville hitta just sina föräldrar. Detta väckte intresse och nyfikenhet hos både barn och föräldrar kring vårt arbete med digitala verktyg.

Vi har även haft hjälp av föräldrar att granska material på olika modersmål för att med hjälp av Qr-koder kunna låta barnen få höra sånger, sagor och ord på sitt och kompisarnas modersmål. Barnen har tillsammans gjort och redigerat filmer. Det finns så många möjligheter.

Linda Bjällerstedt

Bjurhovdasmyckets 
förskola
Västerås

Presentation

Presentation av Linda Bjällerstedt

Nominerad tillsammans med Sara Bergström

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är en 41-årig Förskollärare som tillsammans med min kollega Sara brinner för att kombinera IT med estetiska ämnen i förskolan.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Genom IT kan vi finna vägar för att varje enskilt barn ska få förutsättning till utveckling och lärande. I kombination med drama blir IT ytterligare ett verktyg att uttrycka sig med. Det ger dem större makt i sitt eget kunskapande.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De hjälper oss att i större utsträckning göra lärandet lustfyllt för barnen. Vi kan skapa miljöer, kommunicera på olika sätt och utmana barnen i sitt utforskande där de för tillfället är.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– För fyra år sedan började vi vårt arbete med att kombinera estetik och IT i förskolan. Vi kan nu med stolthet och kunskap fortsätta förnya vår undervisning och samtidigt utmana oss själva i vår roll som pedagog.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Eftersom vi arbetar tvärvetenskapligt i förskolan så är youtube en av de appar vi använder för att komma åt alla delar i läroplanen. Med den kan vi genom projektorn skapa miljöer och stämning, vi kan resa vart vi vill och utforska okända platser. Detta ger barnen motivation att med hjälp av olika digitala verktyg söka mer kunskap. Genom vår egen youtubekanal kan vi med hjälp av drama lyfta och belysa alla delar i läroplanen på ett lustfyllt sätt.

Linda Eriksson

Karlbergsskolan
Köping

Presentation

Presentation av Linda Eriksson

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är en engagerad förstelärare som jobbar på en 7-9 skola som MA/NO-lärare och IT-pedagog.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Med IT lyckas jag att få eleverna att utvecklas i deras fulla potential och möjligheterna ökar att fler elever når målen. Jag kan med hjälp av IT erbjuda eleverna många olika sätt att visa sina kunskaper på och därmed individanpassa undervisningen för mina elever.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Min lärarroll förändras genom att öka mina möjligheter och jag kan använda digitala verktyg för att skapa kreativa lektioner och höja elevernas motivation. Så många dörrar och möjligheter skapas med hjälp av IT. Vi kan visa omvärlden hur eleverna skapar och deras prestationer behöver inte bli en ”skrivbordsprodukt”. Vi delar med omvärlden och får feedback av en autentisk publik.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Digitala verktyg och programmering har under en längre tid funnits med i min undervisning som ett naturligt inslag så det är en bekräftelse på att jag tänker rätt. För mig är det ett naturligt verktyg i min undervisning. Jag har under flera år arbetat med programmering med mina elever. Där kan eleverna visa sin analytiska, logiska och problemlösningsförmåga.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– En av mina favoriter, om jag bara får välja en är quizlet, där eleverna får möjlighet att lära sig begrepp/glosor med mera. Både genom att öva själva inför ett examinationstillfälle men också i klassrummet tillsammans i tjänsten ”live” där det handlar om kommunikation och samarbete för att nå ett bra resultat.

Linda Lie

Faktoriet
Eskilstuna

Presentation

Presentation av Linda Lie

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Mitt namn är Linda Lie och jag arbetar i som matematik- och tekniklärare på Fristadsskolan i Eskilstuna.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Att arbeta med digitala verktyg gör att jag kan skapa ett inkluderande klassrum. Ett klassrum där alla får möjligheten att utvecklas utifrån sina förutsättningar med stöd av vår digitala värld.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala verktygen underlättar för mig som lärare att ge mina elever mer individualiserad undervisning. Jag kan ge respons under arbetets gång mer kontinuerligt när undervisningen sker digitalt. Jag kan svara på frågor mer individuellt och när eleven behöver vilket inte alltid är mitt under ordinarie undervisningstid. Jag kan möta upp olika inlärningsstrategier via våra digitala tjänster eller låta de elever som vill vara förberedda innan lektionen på innehållet för dagen vara det.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– I dag i och med digitaliseringens härliga framväxt satsar många skolor på digitala läromedel vilket känns spännande. Vi har tillsammans provat fram många olika varianter av läromedel för att hitta vad som passar just vår skolas behov. I och med digitaliseringen kan jag skapa tillgängliga lektioner även om du råkat vara sjuk eller borta under ett lektionsmoment. Detta gör att vi har de bästa förutsättningarna att minska känslan av att missa viktiga saker om någon är borta. En känsla som lätt kan skapa stress hos många elever.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Just nu är min favoritwebbtjänst PearDeck.Det är en sida där jag med hjälp av en google presentation som jag skapat länkas till PearDeck. När genomgången startar går eleverna in på PearDeck och anger en specifik kod. På varje skärm visas då samma bild som jag projicerar upp på tavlan, när jag som lärare byter bild i presentationen byts bilden med automatik på elevens skärm. Detta gör att undervisningen/presentationen blir tillgänglig för samtliga i klassrummet oavsett om du sitter långt bak eller långt fram i salen. Härligt, alla får känslan av att vara mera delaktiga. Jag använder mig även mycket utav Studi.se som är en tjänst med genomgångar och övningar där nästan alla våra olika skolämnen finns. Det fantastiska med den tjänsten är att den finns översatt med ljud och text på många olika språk. Jag kan om jag vill visa en genomgångsfilm på till exempel arabiska med svensk text för att skapa ett mer inkluderande klassrum.

Linn Gurås

Bifrostens förskola, Irsta förskolor
Västerås

Presentation

Presentation av Linn Gurås

Nominerad tillsammans med Catarina ThorenJoakim Jansson och Linnea Johansson

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är förskollärare och har tidigare jobbat i vår digitala ateljé på Bifrostens förskola men arbetar sedan augusti som arbetslagsledare på Idavallens förskola i en barngrupp med 3-4 åringar.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 1-2 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Det kan fördjupa deras kunskaper genom att väcka nya frågor som kanske inte uppstår i andra situationer. Många barn är idag kanske vana att slentrianmässigt använda surfplattor i hemmet, medan vi på förskolan fokuserar på att ställa frågor kring det vi gör med våra digitala verktyg i syfte att fördjupa barnens kunskaper.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De effektiviserar de administrativa uppgifterna så som kommunikation med vårdnadshavare, information, dokumentation samt reflektion då detta sker på samma enhet. Jag fördjupar även mina egna kunskaper genom att prova på olika appar och planera min undervisning innan jag introducerar barnen.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Min undervisning och vad vi gör får ett tydligare syfte när det tydligt kan utgå från och kopplas till läroplanen precis som andra ämnesområden.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Med hjälp av Youtube och en projektor kan vi enkelt erbjuda barnen föränderliga lärmiljöer genom att förflytta oss ut i rymden eller göra ett fiskstim sällskap ute i havet.

Linnea Johansson

Bifrostens förskola, Irsta förskolor
Västerås stad

Presentation

Presentation av Linnea Johansson

Nominerad tillsammans med Catarina Thoren, Joakim Jansson och Linn Gurås

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är barnskötare i en 5-årsgrupp i Irsta utanför Västerås

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Möjligheterna till förnyelse är oändliga, men kloka vuxna behöver finnas till hands och som stöd. Ett sätt att låta alla komma till tals och göra sin röst hörd är att jobba i smågrupper där alla får säga sitt och sedan använda deras egna ord och göra det en film i t.ex puppetpals.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Mycket positivt, på ett enkelt och effektivit sätt kan man utforska,reflektera,dokumentera och testa tillsammans med barnen.

Men det viktigaste är att det finns en utmanande och utforskande lärmiljö där både digitalt och analogt finns tillgängligt. På så vis skapar vi nyfikenhet och lust att lära av varandra,enskilt och tillsammans.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– På så vis måste man våga testa och hänga med i den digitala utvecklingen. Bästa sättet att lära sig är genom att själv testa.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Book Creator, en enkel och kreativ app med många funktioner och möjligheter.