2018

Jimmy Askelius

Visättraskolan
Huddinge

Presentation

Presentation av Jimmy Askelius

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jimmy heter jag och är positiv prick på 34 år som är gift och har tre små barn samt bor ca 300 meter från mitt andra hem, Visättraskolan. Där arbetar jag som klasslärare för klass 5B med 28 elever. Jag är också förstelärare i IT och har varit det på Visättraskolan sedan januari 2016. Det kanske låter lite kliché men jag älskar verkligen mitt yrke och min arbetsplats. Vi har en fantastiskt gemenskap och kärlek till vår skola. Det har vi tillsammans kämpat hårt för och är nu stolta över. Jag är en kugge i Visättraskolans kugghjul.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Att använda IT i undervisningen stöttar och stärker eleverna. Det är ett verktyg som ger oss möjligheten att dyka ännu längre in i kunskaperna, upptäcka ting som tidigare inte var möjligt och verkligen kunna individanpassa undervisningen. Även det entreprinöriella lärandet förstärks på så sätt att våra klassrumsväggar inte längre är ett hinder utan nu kan vi enkelt samarbeta med elever från andra skolor eller verksamheter runt om i världen.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det påverkar mig extremt positivt! Nu kan jag göra min undervisning mycket mer intressant och tydligare. Eleverna kan idag enkelt vara en del av samhället trots att vi är i klassrummet. Vi kan resa till Mars och programmera robotar för att forska om underjordiska frusna sjöar eller skapa starka argumenterande texter som kan påverka samhället på riktigt. Jag kan skapa tydliga lektionsstarter med bilder, syfte och ”vad vi ska göra” genom Google presentationer som också är bra för elever med NPF. Utan IT i undervisningen för mig hade helt enkelt varit otänkbart!

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Inte alls. Jag tycker det är på tiden att digitaliseringen är inskriven i läroplanen. Vi måste förstå att samhället förändras och vår skyldighet är att förbereda eleverna för framtidens alla utmaningar. Jag menar absolut inte att vanliga läromedel är fel, utan jag använder det mycket i min undervisning men den digitala undervisningen förstärker den ”ordinarie” undervisningen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag har många! Jag älskar Gsuite (Googles appar) eftersom där kan jag bland annat enkelt skapa kurser och uppgifter i Classroom, arbeta formativt samt lägga upp flippade videos till eleverna. IMovie, Book creator och GarageBand är också ett gäng favoriter där eleverna kan själva bestämma vad deras slutprodukt ska bli? En film med egenkomponerad musik eller kanske en E-bok?

Joakim Jansson

Bifrostens förskola, Irsta förskolor
Västerås

Presentation

Presentation av Joakim Jansson

Nominerad tillsammans med Catarina ThorenLinn Gurås och Linnea Johansson

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Förskollärare på Bifrostens förskola i Västerås,

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Jag inte säga förnyas utan utvecklas. Elevernas lärande utvecklas genom att dem kan relatera till läromedelen. Utvecklingen sker genom att eleverna får använda sig av olika medier till lärande.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– På ett positivt sätt. Jag gillar att utvecklas, utmanas och växa i min lärarroll.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Min undervisning blir mer mångfasiterad. Jag kan ta vara min och mina kollegor kreativitet. Att vi har möjligheten att uttrycka oss av med hjälp av olika medier bidrar till elevernas utveckling och lärande.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Har ingen riktig favorit, använder dock rätt många appar och webbtjänster. Dock så skulle jag vilja slå ett slag för iMovie, då de finns många möjligheter att använd barnens kreativitet för att skapa.

Joakim Kävrestad

Högskolan i Skövde
Skövde

Presentation

Presentation av Joakim Kävrestad

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag arbetar som adjunkt i informationsteknologi vilket innebär att jag arbetar som lärare inom just IT vid Högskolan i Skövde. Jag är även ansvarig för en av våra utbildningar, Nätverks och systemadministration. Jag har undervisat sedan 2013, i olika omfattning. Jag har även arbetat som IT-forensiker i två år och lärare på en gymnasieskola en kortare tid. Utanför arbetet är jag en klassisk datornörd som jag kombinerar med ett stort sportintresse.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Jag tycker att undervisningen inom högre utbildning har stött på ett antal utmaningar de senaste åren. Inte minst så förväntar sig studenter en annan typ av undervisningen än den klassiska som baseras på föreläsningar och självstudier.

I min undervisning försöker jag att leverera det material som tidigare levererats i föreläsningsform via digitala verktyg, ofta videoföreläsningar. Detta ger mig tid att lägga mer tid på diskuterande lektioner där studenterna kan diskutera och fråga om det material som de har frågor på. Inom just IT är det vanligt att studenterna får praktiska uppgifter och då är det ofta bra med inspelade föreläsningar så att studenterna kan arbeta med uppgifterna och samtidigt ta del av relevant föreläsningsmaterial.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag tycker framförallt att de bidrar med mer flexibilitet. digitaliseringen gör det möjligt att bygga med interaktiva undervisningsmoment, även för stora grupper. Dessutom kan jag spela in material som jag håller i undervisningsform vilket medför att både jag och studenterna kan återanvända materialet. Det bidrar i sin tur jag sparar tid som jag kan lägga på andra undervisningsaktiviteter.

Jag använder ofta en undervisningsmetod som kallas kontextbaserad mikroträning, som jag och kollega har designat, som går ut på att teori presenteras i korta avsnitt och varvas med att studenten får omsätta den teoretisk kunskapen i praktik på en gång. Digitala verktyg är en förutsättning för att kunna använda den metoden så i den meningen genomsyrar digitala verktyg min undervisning till stor del.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Jag vet inte om denna fråga är helt relevant inom den akademiska utbildningen. Oavsett så har ju digitaliseringen gett oss verktyg att använda i undervisningen. Jag tycker också att digitaliseringen ställer krav då studenter förväntar sig att använda digitala verktyg i utbildningen och jag tror vi går mot en framtid är studenter och elever förväntar sig en stor flexibilitet i hur utbildning levereras.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Egentligen är Youtube min favoritkanal. Det är främst för att det ger mig möjligheten att nå en publik även utanför mitt eget klassrum. Jag drivs av att kunna erbjuda så mycket material som möjligt publikt.

Johan Kellén

Berzeliusskolan
Linköping

Presentation

Presentation av Johan Kellén

Vem är du och vad jobbar du med?
 Jag är lärare i webbutveckling och programmering.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Elevernas lärande kan förnyas genom användande av IT eftersom det ofta ger ett eller flera ytterligare sätt att konsumera, interagera och kommunicera. Det viktiga här är att att fokusera lärandet och att lärande sker med stöd av IT – inte att det ska tas över av IT. Verktygen som IT ger oss gör att många andra arbetsuppgifter avlastas, samtidigt som kraven på transparens ökar i samhället. Ett exempel på hur enkel och mogen IT kan ge ett mervärde för lärande som tidigare inte fanns är att gå igenom en elevs arbete på skärmen samtidigt som du spelar in din röst och därmed dina kommentarer. Den genomgång som man gjorde öga mot öga med eleven ifall man hann tidigare kan nu göras i förväg och sedan delas med eleven i klassrummet för att eleven ska kunna ställa följdfrågor etc.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De underlättar enormt genom exempelvis att istället för att skriva på tavla eller visa på projektor så kan jag demonstrera direkt och skicka min skärm till elevernas datorer så att de ser det jag ser på sin skärm framför sig.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Jag påverkas så till vida att jag kommer lägga mer tid av min tjänst på att hjälpa och utbilda kollegor, exempelvis inom programmering och matematik.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Den viktigaste webbtjänst som vi primärt använder är Googles G-Suite for Education med Classroom, men utöver det skulle jag säga den skärmdelning vi har via join.me är ovärderlig, precis som den utvecklingsmiljö som är c9.io där varje elev har en egen virtuell maskin som de kodar på oavsett om de sitter hemma, är i biblioteket eller på min lektion. Av de mer didaktiskt orienterade webbtjänsterna så skulle jag säga att EdPuzzle är mycket användbar.

Johan Kivi

IT-Gymnasiet Göteborg
Göteborg

Presentation

Presentation av Johan Kivi

Vem är du och vad jobbar du med?
 – Jag heter Johan Kivi och jobbar på IT-Gymnasiet Göteborg som lärare i skapande- och digitala ämnen så som Digitalt skapande 1 & 2 samt Webbutveckling 1 & 2.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Digitala verktyg i klassrummet ser jag som min sidekick. De hjälper mig att vara en bra pedagog. Ofta har det med själva klassrumsledarskapet att göra. Jag identifierar behov i klassrummet och i mitt ledarskap samt hur teknik kan hjälpa mig lösa dem. Dessa lösningar kodar jag sen ihop till små applikationer kring och publicerar dem för fler lärare att ta del av. (webtools.itgonline.se). I skrivande stund finns 3 applikationer (fler är på väg ) som används av ca 600 klassrum om dagen.

Jag använder mig mycket av egeninspelade videor ( screen casts ) där jag repeterar övningar och funktioner vi gör på lektionerna. Detta då elever ofta vill ha ett enkelt sätt att repetera eller ta igen om de missat. Då jag gör detta rätt frekvent finns nu 390 videor på skolans Vimeo-kanal i en rad olika ämnen.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Elevers relation till teknik brukar oftast vara somkonsumenter. Jag försöker ge dem makten över sin digitala vardag och prylar genom göra dem tillproducenter. Visa att det inte är magi bakom kulisserna på deras favoritsidor eller youtube-kanaler. Elevers lärande idag är inte bara förpassat till skolan utan de har ständig tillgång till youtube och andra tjänster där man snabbt kan lära sig vad som helst. Min användning utav de digitala verktygen syftar snarare till att skapa mervärde i klassrummet.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Digitala verktyg i klassrummet ser jag som min sidekick. De hjälper mig att vara en bra pedagog och en bra ledare i klassrummet. Webtools som jag nämnde tidigare har underlättat något enormt för mig i undervisningen. Ex. Har jag inte sedan jag började slumpa in dem i grupper haft en enda diskussion med elever om gruppindelning, rättvisa etc. Det gör klassrummet mindre konfliktfyllt, rättvist och tid kan läggas på viktigare saker och insikter.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Inte nämnvärt då jag redan är övertygad digitalist och min arbetsplats ligger i framkant ( gällande skolan ) när det gäller användning och undervisning kring teknik.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Måste ju då såklart slå ett slag för minawebtools.itgonline.sesom ständigt är i utveckling.

 

Johan Sköld

Forshagaakademin
Forshaga

Presentation

Presentation av Johan Sköld

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är lärare i svenska, tyska och svenska som andraspråk. Dessutom är jag förstelärare inom ikt.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– De digitala verktygen gör det möjligt att transformera undervisningen och lärandet så att eleverna kan använda alla kanaler som finns idag, både som konsumenter och producenter. Det är också ett viktigt verktyg för att främja inkludering. 

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– En del av min lärarroll är numera att hjälpa eleverna förstå hur verktygen ska användas så att de kan få makten över sitt egna lärande. 

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Att det står inskrivet gör att det är lättare att förklara och motivera varför vi jobbar som vi gör. Verktygen gör att arbetssättet kan utvecklas. När nya möjligheter öppnar sig måste sättet att undervisa revideras.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag tycker att kameran i iPaden är det som förändrat arbetssättet mest. Bland de appar jag använder är Clips en av favoriterna nu.
Foto: Roger Borgelid

John Örtendahl

Lars Kaggskolan
Kalmar

Presentation

Presentation av John Örtendahl

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är 42 år och ARETE-meriterad gymnasielärare i matematik och fysik. I min tjänst ingår SYL-uppdrag, vilket är en tidsbegränsad form av förstelärarare.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Det kan förenkla, förtydliga och åskådliggöra många begrepp och teorier. Eleverna kan hitta nya vägar att ta till sig och presentera traditionella metoder i lärandet. Jag arbetar bland annat med digitala laborationsrapporter i redovisningsformerna film, animation och pressentation.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det är utvecklande och lärandet blir dubbelt då både andra elever och jag själv lär av varandra.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Det ställer krav på återkoppling och uppmärksamhet. Har jag med mig alla på rätt nivå och hur kan jag utmana eleverna att gå ett steg längre?

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– CamScanner – fotograferar och delar allt till mina elever via Google. CamScanner är enkel och smidig även då jag gör någon spontan beräkning på en laboration.

Josefin Anero

Glasberga förskola Paviljongen, Östertälje förskoleområde.
IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Presentation

Presentation av Josefin Anero

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Josefin, 29 år och tvåbarnsmamma med intresse för inredning, mat och kommunikation. Arbetat i förskolan hela mitt yrkessamma liv, ca 12 år totalt.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Elevernas lärande kan förnyas när vi applicerar digitala verktyg på deras redan anammade förmågor.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag känner mig mer effektiv i kringarbetet men framför allt tillåts jag ha 100% barnfokus i aktiviteter där jag också behöver dokumentera med både ljud och bild, det känns oerhört skönt med en ”extra kollega” ibland.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Digitala verktyg har blivit en naturlig del i verksamheter där jag har befunnit mig eftersom jag tillhör den kategorin som vuxit upp parallellt med den digitala världens utveckling och samtidigt utvecklat intresse för den. Så egentligen känner jag inte att min undervisning har påverkats av ändringarna i läroplanen, snarare bekräftats. Det gäller dock att vara ödmjuk inför att alla inte har tillgång till digitala verktyg hemma och därför behöver jag som pedagog se till att barn får en god introduktion till dessa redan i förskolan.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Apples och Office appar använder jag helst. Sway och iMovie är bra och lätta när barn ska få skapa sina egna dokumentationer om processer och lärande. Snabbt, enkelt och snyggt.

Karin Cederblad

Viksbergs förskola
Södertälje

Presentation

Presentation av Karin Cederblad

Även nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag jobbar som förskollärare på en nystartad förskola i Södertälje. Jag arbetar i barngrupp men jag har också tid avsatt för mitt IKT uppdrag. Jag inspirerar och stöttar kollegor hur vi kan använda digitala verktyg tillsammans med barnen. Vi har också nätverk där vi delger varandra av goda exempel från verksamheten. Ledningen gjorde även en satsning på digitala verktyg där jag var med och planerade vad vi skulle satsa på.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
–Vi har haft Reggio Emilias utställning ”Boardercrossing” på besök i Södertälje. Där blev vi inspirerade att fortsätta utveckla tanken om att barnen ska påverka sin dag och att de ska vistas i miljöer som är kreativa, inspirerande och estetiskt tilltalande. De digitala verktyg vi använder gör att barnen får ytterligare sätt att undersöka på. Vi tittar på löv, smakar, känner, skapar men vi kan också förstora löven. Micro-macro. Vi tittar på löven i ett förstoringsägg eller spelar in en film om löv. Vi spelar in ljud och skapar musik. Det ger oss fler möjligheter till lärande och det blir en samverkan mellan det analoga och det digitala.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– För mig har arbetet med de digitala verktyg vi använder oss av skapat ytterligare ett sätt att vara medforskande och att lära av varandra. Ytterligare ett sätt för alla barn att kunna uttrycka sig utifrån sina förutsättningar och vara delaktiga i ett sammanhang. Vi kan också utmana barnen i deras fortsatta utforskande.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Vi har lagt stort fokus på digitalitet under flera år men att det förtydligas i läroplanen skapar en likvärdighet så att alla barn får samma förutsättningar. Vi behöver jobba kompensatoriskt då alla barn inte har tillgång till teknik hemma. Många pedagoger hos oss som inte har känt sig bekväma med tekniken har tidigare valt bort den. Nu får de istället utforska och lära tillsammans med barnen. Jag tycker är det är viktigt att ta tillvara på det lustfyllda lärandet. Ofta är vi vuxna mer begränsade i vad som är möjligt medan barn ser fler möjligheter. Där behöver vi stötta och låta barnen utforska sina hypoteser. Vi har även en standard för hur och vad vi ska erbjuda barnen så att det blir en god kvalitet.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Just ett digitalt ägg tillsammans med en lärplatta (appen Xploview) uppmuntrar till många samtal och upptäckter. Att dessutom kunna projicera bilden på väggen gör så att fler barn kan vara delaktiga och reflektera tillsammans. Där kan de själva välja vad de vill undersöka, det kan vara något de hittar i skogen. Det skapar förbindelser mellan ute och inne.