2018

Dögg Gunnarsdottir

Runbacka skolor
Sollentuna

Presentation

Presentation av Dögg Gunnarsdottir

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Lärare och utvecklingsledare från Island som brinner för skolutveckling.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Digitaliseringen gör det lättare med inkludering och tillgänglighet eftersom eleverna kan ta till sig och visa sina kunskaper på olika sätt, till exempel genom presentationer, filmer eller vid användningen av sociala medier. Det finns också flera sätt att samarbeta på, vilket ofta passar elever med NPF-diagnoser där samarbete ibland kan bli rörigt och problematiskt. Eleverna lär sig inte bara att använda de olika verktygen utan även att fundera kring hur, när och varför de ska användas. Själva verktyget är alltså inte målet utan det övergripande syftet är elevernas lärande. På så sätt får de en bra studieteknik som passar i det digitala samhälle vi lever i. Det som blir allt viktigare är att eleverna blir fostrade in i ett källkritiskt tänkande där de lär sig att ifrågasätta och aktivt granska den information de tar in. Något de inte kan göra på samma sätt med en vanlig lärobok.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag som lärare är inte längre bara en handledare eller guide på sidan, utan jag är dirigenten som gör att orkestern spelar självständigt samtidigt som jag visar vägen. Man blir som en “lärforskare” som kan tänka till i varje steg och fundera kring varför och hur, så att elevgruppen kan nå lärandemålen på bästa sätt. De blir inte längre passiva mottagare utan aktiva kreatörer av kunskap. De och vi lärare lär av varandra på ett sätt som tidigare inte var möjligt. I samband med det brukar jag också att låta eleverna själva styra vad som ska bli slutresultat av deras uppdrag: det kan vara en presentation, ren berättande text, ritningar eller även film!

Jag gillar också hur digitaliseringen har öppnat skolan för omvärlden, både lokalt och globalt: det är ett stort framsteg att kunna ha digitalt utbyte med andra och att inspirera (och inspireras av) människor världen runt. Jag har själv sett vilken effekt det ger att samarbeta på min skola, i kommunen och över riksgränsen. Långsikigt tror jag på samarbete med delningskultur i hela Norden och helst i hela världen.

Jag gillar tanken att utvecklas och inspireras tillsammans med mina elever, kollegor och andra skolmänniskor. Den tanken sattes på sin spets efter att ha inspirerats på BETT-mässan i London och plötsligt befann jag mig i klassrum hemma i Sverige och undervisade programmering; något som jag aldrig hade förväntat mig innan!

Jag är så glad för att vara en lärare som vågar experimentera med elever, eftersom de säger att de har lärt sig att tänka och arbeta på ett annat sätt utifrån de principer de lär sig igenom programmeringen. De överför tanke- och arbetssättet från programmeringen till andra ämnen genom att tillämpa metoderna (t ex att arbeta stegvis, ta till sig instruktioner och vrida och vända på problemen för att hitta lösningar, samarbeta samt lära tillsammans och av varandra).

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Undervisningen blir mer varierad och flexibel, både för mig och eleverna, då man snabbt kan förändra, utveckla och bearbeta uppgifter efter gruppens behov och efter gruppens feedback i olika exit tickets eller andra direkta utvärderingsformer.

Man synliggör lättare lärandet med de digitala verktygen och genom det blir det också mer språkutvecklande då man snabbt kan skapa wordclouds och padlets med klassens olika tankar och centrala begrepp. Alla elever kan få göra sin röst hörd och komma fram med sina åsikter och tankar i gruppen.

Tidigare undervisade man kanske mer mot “mitten” nu är det mycket lättare att nå elever som t ex är särskilt begåvade eftersom uppgifterna kan vara mer autentiska och inbjuder till större självständighet och kreativitet. De elever som har det svårt får fler stödstrukturer att hänga upp kunskapen på t ex interaktiva presentationer där eleverna själva deltar i genomgången (t ex med hjälp av Nearpod).

Man utgår från läroplanen och målen istället för att följa ett läromedel som kanske inte passar alla elever. Ett statiskt läromedel kan göra att du som lärare inte behöver tänka till själv. Det är värt att nämna att på min skola har vi haft en digital kursplan som vi har jobbat efter några år tillbaka.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag jobbar gärna i Google-miljön men Nearpod är absolut min favoritwebbtjänst. Man skapar egna digitala lektioner antingen med att använda befintliga presentationer eller skapa egna i själva webbtjänsten.

Nearpod hjälper lärare med bedömning i realtid så eleverna får omedelbar feedback vilket de tycker om. I matematiken kan de rita upp sina lösningar, du har som lärare allt-i-ett (Socrative, Kahoot, Mentimeter, Google Presentation, Youtube, Vd glasögon…) och därmed slipper eleverna att byta emellan. Man kan även välja “student-pace” där eleverna jobbar i egen takt, eller ”presentation” där eleverna på egen enhet följer interaktiva presentationer i realtid, de kan själva delta i genomgången och man kan följa om de har förstått genom att avsluta med en quiz.

Där jag befinner mig nu är i insikten att det inte längre handlar om att hitta det “coolaste” verktyget eller hoppa på den senaste trenden, utan snarare att gräva där man står och använda sig av det som finns – bestämma sig för vad man ska använda och hålla sig till det. Jag drar ofta exemplet med matteläraren som kommer med ny mattebok till eleverna varje vecka. “Tar den här istället, den andra har inte lika fina bilder”. Risken är att om man gör det (när det gäller olika appar och webbtjänster) så går tiden åt att eleverna skrapar på ytan istället för att dyka. Mina elever brukar få se bild av ett isberg i havet där man bara ser toppen: man måste dyka annars missar man magin som ligger under havsytan.

Ellinor Hallerström

Centrums förskoleområde
IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Presentation

Presentation av Ellinor Hallerström

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Förskollärare, Vattentornets förskola i Södertälje, representant för Centrums förskoleområdei IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– De öppnar upp för ett nytt tankesätt.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det är till en stor hjälp då de hjälper projecterandet att ses ur fler perspektiv och att det skapar en djupare förståelse för barnen. Samt att oavsett verbalt språk kan vi tillsammans med IKT analysera, reflektera och dokumentera.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Som medforskande pedagog lär vi ut men samtidigt också lär oss med barnen. Dom är inte främmande för att använda IKT verktygen och de smittar av sig på de kollegor som känner sig främmande till att göra de. Så tillsammans med barnen lär jag mig och min kollegor hur vi tar IKT verktygen till hjälp i vårt undersökande, utforskande och lärande.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Om jag måste välja en så väljer jag xploview. Det har gett barnen en helt ny syn på de olika material, insekter och saker i vår närhet som vi har undersökt. Ett tyg är inte bara ett mjukt eller hårt material utan även ett mönsterrikt material som kan ge projektet ny nyans då man kan komma in på djupet med hjälp av förstoringen.

 

Emelie Hahn

Gränbyskolan
Uppsala

Presentation

Presentation av Emelie Hahn

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag heter Emelie Hahn och är leg. lärare i tyska och SO-ämnena. Utöver det är jag IKT-pedagog och utvecklingsledare i moderna språk. Jag koordinerar ett tvåårigt Erasmusplusprojekt som heter ”How diversity makes us one!” där vi är sex skolor från sex länder som deltar, samt ett eTwinningprojekt i tyskundervisningen som heter ”Hej Sverige! Hallo Deutschland!” med en partnerskola i Tyskland. Jag har initierat och drivit internationella projekt sedan mitt första år som lärare och arbetar integrerat och systematiskt med IKT/digitala verktyg, internationella projekt (med autentiska mottagare) och värdeskapande tillsammans med mina elever i undervisningen.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Med digitala verktyg kommer världen allt närmre – in i klassrummet och klassrummet kommer ut i världen. Jag ger mina elever autentiska mottagare i målspråkslandet i tyskundervisningen. Deras språkutveckling, kulturkompetens och omvärldsförståelse har ökat markant genom samarbete med tyska ungdomar i deras egen ålder och genom verklighetsförankrade och värdeskapande uppgifter: ”Det blir viktigt när det är på riktigt!”

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala verktygen ger mina elever och mig möjligheter och erfarenheter som vi inte skulle ha fått utan dem, exempelvis genom de internationella projekten och alla kontakter vi fått därigenom. Med stöd av digitala verktyg kan jag även individanpassa undervisningen och ge digitalt stöd för att förstärka och utveckla undervisningens innehåll. Jag kan även snabbt och enkelt (och oftare) ge formativ feedback både skriftligt och muntligt på elevernas uppgifter.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Den påverkas inte egentligen av det, då jag alltid arbetat integrerat och systematiskt med digital kompetens/ digitala verktyg i min undervisning.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag har många, men måste säga eTwinning och Skype. Det är genom eTwinning framför allt som jag drivit och driver alla internationella projekt med mina elever och det har gett oss så mycket. Skype för alla spännande möten.

Emma Larsson

Mölnboskogens förskola, Vårdinge förskoleområde
IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Presentation

Presentation av Emma Larsson

Nominerad som en del i IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Barnskötare, jobbar i en barngrupp med 5åringar på Mölnboskogens förskola. Representant i IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
 Barnen får chans att uttrycka sig genom flera sätt, både analogt & digitalt. Det ger också mer tillgänglighet och skapar bättre möjligheter i vårt projektarbete i processer och med reflektioner.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
 Det underlättar mitt arbete i många lägen, närheten till olika digitala verktyg effektiviserar. Även att jag kan vara medupptäckande med barnen och samtidigt kunna titta tillbaka både på vad som händer kring barnen och mitt eget sätt att utmana barnen. Och så klart, rikedomen att kunna erbjuda våra barn möjligheten att utforska och upptäcka med hjälp av olika digitala verktyg.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
 Tänker att det kommer bli mer likvärdighet både mellan kollegor på min förskola men också mellan alla förskolor i hela Sverige och ge barnen liknande förutsättningar.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
 Ett trådlöst webb-ägg som man kopplar ihop med appen Xploview. Ägget förstorar upp till 40 gånger vilket gör att vi kommer nära inpå olika material och ting. Om man dessutom projicerar bilden på väggen blir det väldigt effektfullt och flera barn kan vara delaktiga och utforska tillsammans.

Erik Johansson

Bergagårdsskolan/
Ten island Makerspace
Öckerö

Presentation

Presentation av Erik Johansson

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är en konstnärlig person som jobbat som klasslärare i knappt 20 år, gillar att greja med tekniska prylar och testa nya saker. Tycker mycket om problemlösning av praktiska saker, tex bygga en egen staty med fontän eller snökanon i trädgården. Jag jobbar delttid med kommunens mobila makerspace där jag får chansen att visa barn och ungdomar hur kul det är att styra saker med sensorer, mekanik och programmering.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Man kan lösa problem på mer än ett sätt. Arbetet med programmering och robotar är självrättande och icke dömande, har man gjort rätt funkar prylarna. Dessutom kan man lösa problemen på många sätt, en del fiffigare än andra. Man skapar något för sig själv, för stunden eller långsiktigt och de erhållna kunskaperna kommer till nytta omedelbart.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Som en dröm och mardröm på samma gång. Tekniska prylar och nätverk kommer alltid krångla och ju fler som grejar på samma gång ökar såklart risken för det. Samtidigt så roligt att vara en del av de möjligheter som öppnar sig när vi får tillgång till billiga sensorer, enkla plattformar för programmering av mikrokontroller och inte minst den annalkande artificiella intelligensen.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– På ett personligt plan har jag blivit mer eftertraktad eftersom så få har erfarenhet av att arbeta med programmering och mikrokontroller i skolan (robotik). Kommunen och skolorna har investerat i teknisk utrustning som tillåter mer arbete med IT och programmering. I min yrkesroll har faktiskt inget förändrats, jag pysslade lika mycket med den här teknologin innan digitalisering skrevs in i läroplanen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag använder i huvudsak tre olika ”tjänster” för att öva programmering och robotik: Scratch, LEGO Mindstorms samt BBC:s Microbit. Samtliga är pedagogiskt väldesignade men de har sina olika för- och nackdelar. Jag har jobbat mest med LEGOs produkter, de är driftsäkra och genomtänkta. Eleverna kommer snabbt igång och prylarna blinkar, låter och rör sig. I samma system kan man utmana elever från förskoleklass och ända upp på gymnasiet. Microbit har inbyggda sensorer så det kan vara svårt för eleverna att förstå att de fungerar som egna enheter. Microbit har fördelen att man kan enkelt välja programspråk (Block, Javascript eller Python). Scratch är alternativet om man inte har råd med robotprylar, man kan göra trevliga presentationer, spännande spel och intressanta berättelser på dataskärmen (kopplat med Makey Makey så kan man även interagera fysiskt med sitt spel).

Esmeralda Iversjö

Morabergs studiecentrum
Södertälje

Presentation

Presentation av Esmeralda Iversjö

Nominerad tillsammans med Ninve Isik

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är en lärare som med min drivkraft strävar efter att alla elever oavsett förutsättningar, kulturell bakgrund eller språksvårigheter får möjlighet att visa sin kunskap och växa som individer.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
 Med it stöd kan eleverna fördjupa och utveckla sina kunskaper. Genom att till exempel eleverna sitter och spelar in sig själva kan dom öva på nya begrepp, de får lyssna på varandra och ge kamratbedömningar.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
 Digitala verktyg ger eleverna möjligheter uttrycka sina kunskaper oavsett förutsättningar. Det ger mig möjlighet att konkretisera det abstrakta i min undervisning och gör min och elevernas undervisning roligare och mer kreativ.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
 Det har gett mig bekräftelse och gett mig större möjligheter att få ett kollegialt samarbete kring digitala verktyg.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
 Jag genomför pedagogiska promenader där eleverna utgår ifrån Inläsningstjänst för att kunna besvara och diskutera frågeställningar som de fått från mig. På det här sättet får eleverna ta till sig kunskaper via ett digitalt verktyg istället för att läsa en text i klassrummet. Lite frisk luft och fysisk aktivitet på köpet gör allt roligare.

Eva Söderberg

Vallhamra skola
Partille

Presentation

Presentation av Eva Söderberg

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är legitimerad slöjd och svensklärare mot grundskolan men jag arbetar numera enbart med slöjd år 3-9. En del av min tid ägnar jag åt att i olika forum lyfta slöjdämnet i samband med digitaliseringen, föreläsa och hålla workshops samt skapa mötesplatser för kollegialt lärande slöjdlärare emellan

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Min utgångspunkt i skolan är slöjd och vi är många slöjdlärare som använt digitala verktyg under lång tid nu, och därför tänker jag inte att våra elevers lärande förnyas med hjälp av IT, utan snarare förstärks i och med användandet. IT är ett av alla verktyg i slöjdsalen.

Digitala verktyg är en fantastisk resurs då det tar tid att öva händernas intelligens. Att kunna sitta i lugn och ro hemma med ett digitalt verktyg som stöd och repetera och härma tills kunskapen sitter förstärker lärandet, som dessutom med lätthet kan flytta utanför schemats minuter och själva skolbyggnaden.

Trenden att skapa saker själv har fullständigt exploderat på nätet, det finns tutorials i alla möjliga hantverkstekniker, något som ofta används av slöjdelever när det gäller att hitta lust och inspiration att skapa själv.

I slöjden är vi makers och den våg av makerkultur med mer digitala förtecken som sköljer över oss nu har gett nya och intressanta verktyg och material att experimentera och skapa nytt med. Något som också förstärker elevernas lärande.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Förutom att det är väldigt roligt med pågående utveckling, ny teknik och nya verktyg att utforska ihop med slöjdens material är det också nyttigt att ibland vara den som inte kan alls. Att påminnas om att vara elev.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Min egen undervisning påverkas inte nämnvärt då jag under många år arbetat på 1-1 skolor men om jag talar för gruppen slöjdlärare i Sverige så är det en styrka att ordet digital nämns i slöjdens kursplan för det betyder att ingen rektor eller huvudman kan sätta slöjdämnet på undantag när det kommer till digitalisering. Det är en viktig markering för ämnet.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag har svårt att välja ut någon egentligen men tänker att en riktigt bra lärplattform som används med lätthet av alla på skolan underlättar mycket. QR-kodsverktyg är också en bra resurs i slöjdundervisningen liksom möjlighet att jobba enkelt med bild och film, oftast blir det iMovie och Youtube.

Felix Gyllenstig Serrao

Frölundaskolan,
Göteborg

Presentation

Presentation av Felix Gyllenstig Serrao

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Mitt namn är Felix och jag arbetar som förstelärare på Frölundaskolan där jag har ett fokus på IT. Mitt mål är att använda våra digitala verktyg på ett sätt som vi inte kan göra med våra vanliga analoga verktyg. Jag föreläser i hela Sverige och är författare av boken Minecraft som pedagogiskt verktyg som förlaget Natur & Kultur gett ut. Jag arbetar även med att informera föräldrar om vilka spel som deras barn spelar och hur de kan förhålla sig till spel och spelkultur genom min blog Spelläraren.se.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Eleverna får hela tiden tillgång till kunskapen eftersom den alltid finns tillgänglig i olika digitala forum som jag lägger upp. Det gör att eleverna alltid kan ha tillgång och känna ett agentskap över sitt lärande. De kan även motiveras på helt nya sätt att lära sig eftersom jag använder IT’n på ett sätt som digitala spel gör. Det innebär att de hela tiden blir bekräftade i sin kunskapsintagning och känner att de växer med kunskapen.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Hela tiden. De formar ständigt min undervisning men jag försöker även implementera den i andra roller som till exempel i EHT och på andra plan för att hjälpa lärare. Ett exempel är när jag skapade en chatbot under påsklovet för att lärare, elever och föräldrar snabbt skulle kunna hitta information bara genom att chatta med roboten. Helt plötsligt försvann frågor som vad blir det för mat, när slutar vi, hur får jag nät etc eftersom de kunde hitta all information genom chatboten. Så som sagt mitt mål är att digitalisera mera på flera plan.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Det stärker den och det gör även att mitt arbete på skolan förstärks eftersom jag forttbildar alla lärare på skolan (1-9) vad gäller digitalisering. Jag utbildar genom allt från omvärldsinformation och vilka samhällsmedborgare vi bör hjälpa våra elever att bli för att klara av ett digitalt samhälles krav till att visa hur vi kan arbeta mot de nya målen

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag gillar att blanda många tjänster i ett så att eleverna känner att de blir utmanade och motiverade på flera plan. Många lärare är för fast i ett IT-verktyg vilket blir tråkigt för eleverna. Så en padlet (padlet.com) som jag skapar inom ett ämnesområde kan innehålla digitala texter, quizlet med begrepp, utmaningar som quizizz och edpuzzle som eleverna kan genomföra för att se vad de kan inom ämnet. Sist men inte minst skapar jag ett metaspel i Classcraft där eleverna har en karaktär som får XP (poäng) för varje moment de genomför, allt från att läsa till att bli klar med uppgifter. Det kanske låter som mycket men eleverna känner att de får struktur i padleten och vet hur de ska ta sig vidare och blir motiverade av att de ser att deras karaktär i Classcraft utvecklas.

Frida Lindén

Vallhamra skola
Partille

Presentation

Presentation av Frida Lindén

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en nyfiken lärande lärare som just nu jobbar med SO på mellanstadiet på Vallhamra skola samt som utvecklingsledare med fokus på digitalisering i Partille kommun.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Vilka verktyg vi väljer att använda påverkar elevernas motivation, inspiration och utvecklingsmöjligheter. Genom IT kan varje elev nå längre med sin uppgift och enklare hitta stöd eller utmaning.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De gör det lättare att variera och individualisera. För mig är det viktigt att göra skolarbeten som känns på riktigt och där är digitala verktyg till stor hjälp. Vi når snabbt utanför klassrummet och kan fördjupa oss och sprida det vi arbetar med.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Min undervisning har länge använt de kreativa lösningar som finns i och med digitala verktyg. Nu när alla som jobbar inom skola ska vara med och tänka digital kompetens får vi ett bredare och djupare tänk kring det digitala arbetet i skolan och kan vara ett större stöd för eleverna.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Googles alla tjänster förstås som möjliggör samarbete och kommunikation, allt från att göra egna kartor till att snabbt skapa överskådliga enkäter eller göra tal till text.