2018

Camilla Askebäck Diaz

Södermalmsskolan
Stockholm

Presentation

Presentation av Camilla Askebäck Diaz

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag arbetar som Ma-lärare i åk8 samt som förstelärare i digitala verktyg. Utöver min lärartjänst föreläser och skriver jag om digitalisering i olika sammanhang.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Med hjälp av IT kan jag förenkla, fördjupa, förgylla, förtydliga, förklara, förändra elevernas lärande och tillsammans med en god pedagogisk förankring leder det förhoppningsvis till en förbättring.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala verktyg har för mig inneburit ett lättare sätt för mig att möta varje elev på en individnivå, skapa guldkant på motivationen och skapa interaktivitet för engagemang i klassrummet samt en tillgänglighet för strukturer och kommunikation.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Den nya läroplansformuleringen ”läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling”. Som lärare har man alltid detta i fokus, men eftersom det nu är formulerat kring de digitala verktygen så måste man kunna avgöra och motivera ännu mer om och på vilket sätt elevernas användning påverkar arbetet i klassrummet, så att det främjar elevens kunskapsutveckling. Tänk ett varv till!

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Mitt absoluta favoritverktyg i klassrummet är Mentimeter, ett verktyg som har oändliga möjligheter i användningsområden, både inför lektion, under lektion och i avslut av lektion. Rösta, Öppna svar, Ordmoln, Fördela poäng, Bildrösta, Q&A och möjliggör många olika tillfällen till feed up, feedback och feedforward i undervisningen på gruppnivå.

Foto: Kristina Alexanderson

Catarina Thoren

Bifrostens förskola, Irsta förskolor
Västerås

Presentation

Presentation av Catarina Thoren

Nominerad tillsammans med Joakim JanssonLinn Gurås och Linnea Johansson

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är förskollärare i en 5-års grupp i Irsta utanför Västerås.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Till exempel genom att göra film tillsammans om aktuellt ämne. Att berika det redan skrivna och sagda med barnens egna tankar.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala verktygen spar tid, de finns med hela tiden. Vi kan alltid hitta fler perspektiv än de som finns i rummet. Jag kan erbjuda en miljö som väcker förundran via projicering.

Vi kan tillsammans förundras över hur vackert allt blir ju närmare vi tittar med mikroskopägget. Information och dokumentation tar inte längre omåttligt mycket tid i anspråk, det är enkelt och snabbt.

Jag blir inspirerad av olika nätverk där tankar och idéer delas som jag sedan kan använda i min egen förskoleundervisning.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Positivt eftersom ev. bakåtsträvare nu strävar framåt. Att det inte är ett projekt utan permanent. Att jag vet vad jag ska ”se till att alla får” och att resten är bonus. Jag kan prata om det som står i läroplanen till tex vårdnadshavare, jag kan känna mig proffesionell.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Ja, Google måste jag säga då. Men på ur.skola hittar vi alltid aktuella och för barnen intressanta serier om vänskap, naturen och sagor.

Den app som vi kanske använder flitigast är BookCreator, där barnen gör sitt ”utvecklingssamtal”.

Camilla Göransson

Gantofta Skola
Helsingborg

Presentation

Presentation av Camilla Göransson

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är legitimerad lärare i svenska/ engelska och arbetar med digitala lärverktyg tillsammans med mina elever på högstadiet. Utifrån de digitala verktyg jag har att arbeta med använder jag mig främst av onlinebaserade tjänster. Detta för utveckla och nyansera undervisningen tillsammans med min berömda välbesökta YouTube-kanal.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Eleverna får arbeta med flera olika plattformar för att öka måluppfyllelsen i kärnämnena svenska och engelska som en del av deras språkutveckling. Likaså gällande YouTube-kanalen där jag samlar mina kreativa dramatiserade klipp för att ge eleverna en ökad förståelse för arbetsområdet de arbetar med. Jag har börjat använda Moodle School som digital plattform för ett lekfullt sätt repetera inför prov.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Eftersom jag har aktivt arbetat med IKT i tio år som lärare ser jag mycket positiva resultat. Elevernas självförtroende och säkerhet i språken har ökat samt deras måluppfyllelser. Arbetet underlättas eftersom jag kan vägleda eleverna i realtid och eleverna får erfarenhet och övning i att använda IKT. Särskilt gynnas mina elever med särskilda behov samt dyslektiker.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Tanken bakom arbetet är att försöka hjälpa alla mina elever att kunna ta till sig lektionsinnehållet på ett lättsammare och enklare sätt. Video är väldigt visuellt och lätt att förstå. Eleverna får av mig lära sig att använda olika miljöer såsom iOS, Mac Os, Windows, Android samt Chrome Os. Allt för att de ska vara rustade inför framtidens digitala värld.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Moodle Schools Quiz-metod med flervalsalternativ. Här kan eleverna få veta vad de behöver läsa på och öka sina chanser att klara proven. De får omedelbar feedback på deras resultat och kan göra oändliga tester. Mina elever älskar det och tycker om att tävla mot sig själv för att förbättra och befästa sina kunskaper på ett roligt sätt.

Christer Sjöberg,

Strandskolan
Tyresö

Presentation

Presentation av Christer Sjöberg,

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är lärare i mellanstadiet och undervisar mest i matematik. I mitt försteläraruppdrag ansvarar jag för hur vi på skolan ska bli ännu bättre på att arbeta med digitalisering i allmänhet och programmering i ämnesundervisningen i synnerhet.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Tekniken har de senaste åren gett oss fantastiska möjligheter att publicera elevarbeten för en publik utanför det egna klassrummet. Denna motivationsfaktor är en av många pusselbitar för att få till bra undervisning som leder till livslångt lärande.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Tack vare till exempel olika responsverktyg kan jag snabbt skapa mig en uppfattning om elevernas kunskaper och därmed kunna ge dels individuell feedback och dels skräddarsy mina lektioner på gruppnivå för att på bästa sätt ligga i fas med mina elever.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Jag har alltid jobbat mycket digitalt med mina elever men mer efter eget intresse och ofta lite planlöst. När det nu finns i styrdokumenten blir jag bättre på att skapa en tydlig struktur och jag och mina elever vet bättre vart vi är på väg.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Wordpress är ett bra verktyg för att kunna publicera elevarbeten. Vi har det kopplat till en egen se-adress så att det ska kännas lite mer på riktigt. Mina elever motiveras av att andra kan se vad det har publicerat och använda de program de har gjort för att t.ex. träna huvudräkning, landskap eller virtuellt sätta ihop olika molekyler.

Foto: Kristina Alexanderson

Christina Erlman

Sammilsdalskolan
Leksand

Presentation

Presentation av Christina Erlman

Vem är du och vad jobbar du med?
–   Jag bor i Leksand och har varit lärare sedan 2003. Jag bor med min familj som består av min man, tre barn, en hund och två katter. Mina intressen utanför skolan kan sammanfattas med rörelse/aktivitet, har tack vare det två Ironman på mitt CV.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Jag tycker mig se att jag når fler elever tack vare de digitala verktygen, jag kan enklare anpassa undervisningen till alla elever samt att de elever som behöver datorn som hjälpmedel blir inte utpekade eller känner sig annorlunda för alla har en egen enhet med möjlighet att få uppläst eller rättat med de hjälpmedel som finns att få. Det lockar fler elever att nå kunskap och stödet av IT ligger i tiden.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Vår skola fick 2016 en 1-1 lösning, då förändrades vår verksamhet och vi började arbeta i G-Suite och Classroom. En dröm för mig som pedagog att kunna kommunicera med eleverna via ett system där jag kan se vad de arbetar med även om jag inte hade dem i mitt klassrum. Att ge feedback och utforma uppgifter/övningar där alla elever kan på ett enkelt sätt förbättra sina uppgifter är oslagbart, lyckan är total.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Det ger mig glädje och en känsla av att jag är på rätt väg och kan fortsätta arbeta som jag redan gör. Programmering finns inte i mina ämnen men känns oerhört spännande att utveckla på vår skola tillsammans med berörda pedagoger.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Förutom alla kompensatoriska hjälpmedel som finns tack vare digitala verktyg så är min stora favorit just nu Screencastify. Jag älskar när mina elever spelar in korta muntliga reflektioner kring böckers innehåll, texttyper eller tankar om framtiden. På ett enkelt sätt kan alla spela in sig själva och prata in sina tankar för att sedan skicka det till mig där jag kan ge feedback och återkoppling.

Christina Ibjer

Foucaultgymnasiet
Södertälje

Presentation

Presentation av Christina Ibjer

Nominerad tillsammans med Malin Sanz

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag arbetar som speciallärare på gymnasiesärskolans individuella program. Våra viktigaste perspektiv är det inkluderande och det kommunikativa. Vi utgår alltid från elevens egna förutsättningar i socialt samspel och med IKT som verktyg.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– IT kan öka elevernas sociala kompetens med hjälp av övningar som utvecklar deras kreativitet, nyfikenhet och förmåga att reflektera och kommunicera med klasskamraterna. Självinsikten ökar.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De hjälper mig att utveckla och underlätta mitt arbete eftersom de väcker elevernas nyfikenhet och lust att utmanas och lära sig nya saker.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Jag tror att att det gör det lättare för oss pedagoger att få kompetensutveckling inom detta område. Det gör oss tryggare och blir en sporre i vårt fortsätta arbete med att utveckla elevernas färdigheter. Jag tror också att det kommer att underlätta samarbetet med andra pedagoger inom främst våra praktiska ämnesområden.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag använder små programerbara robotar, Beboots och Bluboots. Med hjälp av dessa ” kan ” elever med både måttlig och grav intellektuell funktionsnedsättning programmera utifrån sina förutsättningar.

Christina Larsson

Skärstaddalens
f
örskoleområde
Jönköping

Presentation

Presentation av Christina Larsson

Nominerad tillsammans med Lena Ribbhammar

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Arbetar som förskollärare i Jönköping.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Barn lär sig på olika vis och det är viktigt att vi presenterar olika verktyg och arbetssätt på förskolan. Arbetet med IT och digitala verktyg är en del av vårt pedagogiska arbete i förskolan. Det finns ett stort intresse och kunskap hos barnen.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala verktygen ökar bredden i undervisningen. De medför möjligheter som vi tidigare inte haft i förskolan och är ett bra komplement i vår verksamhet.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Det blir fler kollegiala diskussioner och arbetet får en mer självklar plats i verksamheten. Kunskap och intresse hos personal ökar.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Det varierar väldigt mycket beroende på vad vi arbetar med. Vi arbetar med olika projekt och inom de områden använder vi oss av webbtjänster eller appar som passar.

Cilla Johansson

Emausskolan (tidigare Rotundaskolan)
Västerås

Presentation

Presentation av Cilla Johansson

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag arbetar som klasslärare i åk 5 på Emausskolan i Västerås. Jag har lång erfarenhet av arbete i grundskolan och arbetar även som konsult på SLI education och på Skolplus. Jag är läraren bakom laget som vann guld i årets Webbstjärnan, lågstadiekategorin.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Eleverna får goda förutsättningar till bildstöd i undervisningen. De blir också resurser för varandra i klassrummet när de lär tillsammans, samt att de utvecklar sina förmågor att bland annat resonera, diskutera och argumentera i naturliga situationer. IT gör det enklare att arbeta inkluderande och språkutvecklande.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag får möjlighet att vara mer delaktig i elevernas lärande och kan då arbeta med formativ bedömning och ge direkt återkoppling. Att vara nära i deras lärande skapar goda relationer. Digitala verktyg främjar även en individanpassad undervisning och ger mig goda förutsättningar för att arbeta inkluderande. Både vad gäller struktur och bildstöd.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Jag tror att vi kommer att arbeta än mer med digitala lärverktyg och det kommer att främja gemenskap och ett elevaktivt lärande. Jag tror och hoppas att vi kommer att ha många fina samtal om förhållningssätt på nätet. Arbetet med förmågorna kommer att ta en allt större plats i undervisningen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Min favorit är nog storybird när det gäller språkutveckling. Sen tycker jag att whiteboard.fi är en jättebra sida när jag vill kolla elevernas kunskaper eller när vi ska lyfta upp ett svar eller en åsikt som vi diskuterar tillsammans. Alla får möjlighet att tänka själva först, sedan använder jag gruppen som resurs för att jobba vidare.

Daniel Nilsson

Stagneliusskolan
Kalmar

Presentation

Presentation av Daniel Nilsson

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Legitimerad speciallärare i matematik, jag hjälper flera elever runt om i Sverige med matematiken digitalt. Detta har möjliggjorts via min hemsida dalles-matte.se och Facebooks många funktioner! Det är fantastiskt att kunna handleda ungdomar på distans både i närområdet som i hela Sverige!

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Elever kan få höra flera pedagogers förklaringar oavsett vart du bor i landet! Enkelt att göra anpassningar individuellt med hjälp av det digitala och lärandet kan hela tiden kopplas till elevens vardag. För elever som har svårt att planera och organisera sitt skolarbete kan du numera samla allt på ett och samma ställe där eleven kan klicka på länkar för att få direkt hjälp och aktuell kunskap.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag som pedagog kan påverka flera elevers ”känsla” för matematik och jag som pedagog kan på ett enkelt, och bra sätt, ge varje elev feedback på sitt lärande! De digitala verktygen gör det möjligt att bygga en relation med eleven trots att vi inte möts fysiskt. En del elever föredrar att vara digitala och våga fråga på sådant som dom inte kanske vågar fråga vid ett fysiskt möte.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Den påverkas inte nämnvärt eftersom jag jobbat digitalt en längre tid med upplägg, individuell planering och feedback. Jag kommer säkert att påverkas om något år när vi kommit igång med programmering ordentligt men ser enbart fördelar med detta!

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag använder min egna hemsida dalles-matte.se där jag lägger upp planeringar, genomgångar, metodet för elever, och lärare, att använda, studieteknik med mera. Sedan använder jag live-sändningar, meddelande och sidor på Facebook. Allt är gratis att använda både för elever och lärare.