2017

Tomas Edström Andersen

Ullvigymnasiet
Köping

Presentation

Presentation av Tomas Edström Andersen

Vem är du och vad jobbar du med?
Född i Köping uppväxt i Kolsva, har alltid haft intresse för mekanik och teknik, har skruvat och lagat allt från cyklar till lastbilar i min ungdom vilket gjorde gymnasievalet enkelt. Började på Ullvigymnasiets Fordonsprogram 1984 och efter två år sökte jag och fick arbete på den lokala Volvoverkstaden.

Efter arton år med att reparera och felsöka Volvo/Renault började jag i skolans värld. De sista 10 åren hade jag mycket felsökning och reparationer med Volvos och Renault felsökningsdatorer.

När jag kom in i skolans värld föll det sig naturligt att försöka få med en del av den datoriserade biten i undervisningen och parallellt med mitt arbete läste jag yrkespedagogik på Lärarhögskolan i Stockholm.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
Eftersom vi har en verkstad på skolan med riktiga kundobjekt kan vi få in verkliga fel med den tillhörande felsökningsbiten, i och med detta så får jag även in kunder som eleverna kan få träna sig i att hantera kunder och att även använda faktureringsprogrammet Win Assist som finns ute i branschen. Förutom VIDA använder vi även andra felsökningsprogram så som Bosch Tech2 och VCDS för andra bilmärken. Även justering av hjulvinklar är beroende av att ha en dator till hands, vi använder till detta Hunter Hawk Eye. Till de elever som kommit riktigt långt använder vi även Picoscope som är ett oscilloskop kopplat till datorn där vi kan mäta snabba pulser.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
Det är en del av vardagen i skolverkstaden

Tomas Audhav

Residensskolan
Luleå

Presentation

Presentation av Tomas Audhav

Vem är du och vad jobbar du med?
Jag jobbar som Teknik, Trä och metallslöjdslärare. Jag har också IT-system, datorer mm i min tjänst vid Residensskolan. Jag jobbar med digitala resurser i min undervisning och som digital lärspridare på skolan, där jag har en ”IT-akademi. IT-akademin syftar till att lärarna kan sitta och jobba med olika former av digital resurser med stöd av mig och andra kollegor.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
E-lärande ökar möjligheterna till lärande på olika sätt. Det görs med olika inslag av digitala resurser för lärande. Det är helheten som skapar nya förutsättningar.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala resurserna för lärande ökar utbudet av material för lärande. Det gäller såväl planering och utförande som uppföljning av mitt arbete.

Arbetsmetoder och material kan anpassas på ett bättre sätt med digitala resurser för alla elever.

Toomas Aadli

Sven Eriksonsgymnasiet
Borås

Presentation

Presentation av Toomas Aadli

Vem är du och vad jobbar du med?
Jag jobbar som lärare i Matematik och från och med nu även som ansvarig för skolans IT-plattform. Har jobbat som lärare sedan årskiftet 2008/2009 och alltid försökt att utnyttja tekniken som en del i undervisningen och elevernas lärande.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
Man måste se mobilerna som en tillgång i klassrummet och styra användandet av dem. Men man måste också stötta sina kollegor i deras arbete.

Jag använder tekniken så att eleverna känner att den är lättillgänglig och inte svår att komma åt. Allt från att de har lösningsförslag, extrauppgifter, självrättande prov till också att de får återkoppling på sitt lärande finns i deras mobiler, men också via deras datorer. Uppföljning och tydliga mål är en framgångsfaktor för att uppnå bra resultat i skolan. Men framförallt gäller det för eleven att känna att hen lyckas.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
De digitala verktygen får mig att nå fler elever. I och med att de finner hjälp i de digitala verktygen finner jag också mer tid i klassrummet för att hjälpa de elever med svårigheter men också de som söker utmaningar i sitt lärande.

Utan de digitala verktygen hade jag inte lyckats i min lärargärning. Detta försöker jag också hjälpa mina kollegor att lyckas med. Om alla strävar efter samma mål och ser möjligheterna i användandet av IT så kommer också eleverna att uppnå bättre resultat i sitt lärande.

Ulrihca Malmberg

Carlssons Skola
Stockholm

Presentation

Presentation av Ulrihca Malmberg

Nominerad tillsammans med Cecilia Christiansen.

 

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är lärare i naturkunskap och matematik på gymnasiet. Tidigare läsår i fysik, kemi, biologi, teknik och matematik årskurs 6-9. Jobbade tidigare på Carlssons skola, från och med höstterminen på Södra Latin.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg i i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Jag skulle nog säga att det mer handlar om att deras lärande fördjupas snarare än förnyas under förutsättning av tekniken används med förnuft och urskiljning, den får aldrig vara ett självändamål. Tekniken ger dels möjlighet att synliggöra det abstrakta och göra det mer begripligt, t.ex. med simuleringar och olika modelleringar, men även att eleverna får möjlighet att uttrycka sig och visa sina förmågor på många fler sätt.

IT ger också eleverna bättre möjligheter att ta till sig information eftersom presentationsformerna kan varieras och det blir därför lättare för eleverna att anpassa detta efter sina egna behov. Ytterligare en styrka är att elever kan tränas i olika arbetsformer som är till nytta i framtiden, t.ex. att organisera sitt arbete och att i grupp planera och strukturera material som kommer alla tillhanda.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
Oerhört mycket. Det ger mig möjlighet att lägga upp undervisningen så som jag önskar för att få ett så stort lärande som möjligt, vilket innebär både med och utan teknik och där olika typer av teknik används.

Samtidigt blir det också mer sårbart då tekniken tyvärr inte alltid fungerar som det är tänkt. Det kan vara kontakter som glappar, nätverk som är nere eller många omkopplingar mellan olika digitala enheter i klassrummet. Det ger ett merarbete eftersom jag alltid behöver en backup-plan om tekniken inte fungerar som det ska. Samma sak gäller när ett undervisningsmoment bygger på att eleverna till stor del ska arbeta digitalt. Det kräver stabila nätverk och laddade datorer, vilket tyvärr inte alltid är fallet.

Veronica Wendin

Nya Läroverket Bergnäset
Luleå

Presentation

Presentation av Veronica Wendin

Vem är du och vad jobbar du med?

– Jag lärare i engelska och idrott och hälsa, undervisar i engelska på Nya Läroverket i Luleå sedan 2 år tillbaka. Har min bakgrund i Sollentuna kommun där jag jobbat 10 år och det var där allt tog sin början.

Sollentuna satsade mycket på IKT under en period och det blev jag en liten del av genom att jag fick föreläsa för Sollentunas kollegor på SETT och även den äran att representera/föreläsa för Sollentuna i Guldtrappan 2015.

Jag drivs av att hjälpa andra; kollegor, elever och föräldrar och där är IKT:n fantastiskt att använda sig av på många sätt.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg i undervisningen?

2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?

– Genom digitala plattformar kan jag individualisera undervisningen på ett enklare sätt, det blir lättare för elever med behov av stöd ( av olika slag) att få det i klassrummet. Men även elever som inte behöver den sortens stöd får en mer tydlig undervisning och har också tillgång till olika sorters stöd och hjälp.

Elevernas arbeten blir mer autentiska när man skriver för att tex publicera dem på nätet ( oavsett om det är för alla eller bara för alla i klassen/skolan osv). Det skapar en helt annan motivation där arbetet inte görs endast för läraren. Undervisningen blir lustfylld och på plattformar som eleverna ofta redan känner till. De kan där känna att de har kunskaper och kontroll utöver innehållet i undervisningen – det skapar en typ av trygghet. Förutom att IKT är ett bra verktyg för stöd är det också utomordentligt för att sporra elever som behöver lite mer utmaning för att nå ytterligare högre höjder.
Det blir enklare med IKT:n, elever kan lättare följa med, få kontroll och koll på saker som de annars kan ha svårt med, och de allra flesta får bättre resultat med det stödet!

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?

– Jag blir kreativ på ett helt annat sätt än utan, jag kan dela med mig till mina kollegor enklare, jag kan frigöra tid för mig och mina kollegor med hjälp av IKT.

Det finns så mycket inspirerande material som redan är färdigt att ta del av och fantastiska verktyg för att skapa mera. Individualiseringen blir enklare då det finns fler verktyg att använda sig av för alla förmågor som vi jobbar med.

IKT:n underlättar helt enkelt min lärarroll! De utmanar mig också och får mig att nå högre höjder och bättre resultat.

Jimmie Nordberg

Lucksta Skola
Sundsvall

Presentation

Presentation av Jimmie Nordberg

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar 80% i årskurserna 4-6 med matematik som grund, men har även svenska, fysik,kemi,biologi och teknik. De andra 20% har jag en tjänst inom kommun/skolområdet där jag arbetar med att hjälpa och utveckla det digitala arbetet på skolorna, främst för andra pedagoger. Det gör jag en dag i veckan med olika teman, under förra läsåret delades det ut nya datorer till lärarna och jag med flera hade under den tiden utbildningar på hur man kan jobba digitalt och varför. I skolan har jag drivit en 1 till 1 satsning som snart är klar på Lucksta skola och det ger kraft och energi åt andra skolor. Vi har nu 1 till 1 i årskurs 6 och 1 till 2 på 4-6 men förhoppning att ha 1 till 1 4-6 i januari. Jag försöker att hela tiden tänka ur elevernas synvinkel och där är det digitala en stor det, därför blir det viktigt att skolan möter dem, samtidigt som man också kan ge andra utmaningar, därför är större projeket med många olika delar viktiga. Vi/Jag försöker hela tiden hittar bra saker som motiverar lärandet och där är digitala verktyg en stor hjälp.

Vi försöker jobba långsiktigt och gärna genom samarbeten mellan klasser.

Jag lever för idrott under den tiden jag inte arbetar som lärare och är ledare inom bordtennis och fotboll för ungdomar och vuxna.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Det kan ge alla elever utmaningar på sin nivå och finnas som ett stöd i många moment som skrivandet t,ex. Det handlar också om att de ska vara redo för vardagen när de gått ur skolan och då måste man kunna mycket med IT, det kan handla om ditt kontokort, betala räkningar m.m

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Den förändrade inledningsvis många tankar, men jag har hela tiden sett möjligheterna eftersom att ju mera jag arbetat med det digitala desto mera känner jag att mina pedagogiska tankar passar in i det. Jag har ofta fått höra att jag tänker lite annorlunda och intressant och nu har jag hittar det som verkligen fungerar för mig och för eleverna.