2017

Sara Tadi

Hammarkullsskolan
Angered, Göteborg

Presentation

Presentation av Sara Tadi

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är lärare och arbetar just nu i åk 3.
Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
2-5 år
På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Lärandet kan vidgas eftersom att vi på så sätt ger eleverna olika arbetsmetoder. Stöd av IT kan sporra eleverna till en ökad motivation, utmana elever och göra undervisningen mer kreativ.
Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Den påverkar mig på ett väldigt positivt vis. Inte bara för att de underlättar mitt arbete men även för att jag på så sätt kan nå ut till fler elever och ge dem möjlighet till att få en varierad undervisning men även för att jag kan individanpassa undervisningen till vad varje enskild elev behöver.

Sarah Thungström

St Olofsskolan
Sundsvall

Presentation

Presentation av Sarah Thungström

Nominerad tillsammans med Asta Grubb och Monica Pettersson

Vem är du och vad jobbar du med?
– En f-6 lärare som brinner för att undervisa barn/elever med genrepedagogiskt arbetssätt. Från hösten 2017 på Böle skola i Timrå.
Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år
På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Jag tänker att med IT kan man skapa positiva lärandesitutioner för barn/elever, vilket ökar deras motivation till att lära.
Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Mitt sätt att undervisa har förändrats och underlättats. Skulle aldrig klara mig utan digitala verktygen då jag använder dom dagligen i klassrummet.

Savina Tamborini

Språkcentrum
Stockholm

Presentation

Presentation av Savina Tamborini

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som lärare i italienska som moderna språk och modersmål.
Jobbat med digitala verktyg i undervisningen ?
2-5 år
På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– De kan utveckla sina kunskaper och sina förmågor på ett smart och roligt sätt.
Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag är mest en coachande samarbetare.

Stella Savvidou

Boo Gårds skola
Nacka

Presentation

Presentation av Stella Savvidou

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar med elever i år 5 och undervisar de i matematik och engelska. Två dagar i veckan jobbar jag även med IT och visar elever och kollegor hur man kan jobba med IT-verktyg i sin undervisning på en roligt och lärorikt sätt.
Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år
På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Informationsflödet i dagens samhälle går i en hisklig fart vilket i praktiken kan innebära att det som är rätt idag kanske är fel imorgon. Eleverna bör ha tillgång till dagsfärska nyheter och då är internet det bästa stället.

Det finns ett uppsjö av bra hemsidor och digitala verktyg som eleverna kan använda sig av för att lära sig idag. I denna uppsjö finns det dock även dåliga sidor och då lär sig eleverna snabbt hur man kan vara källkritiska och vilka sidor som är pålitliga och vilka inte. Google har fantastiska verktyg som kan få eleverna att utvecklas.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Allt jag gör läggs ut för både föräldrar och elever och gör mitt arbete transparent. Alla får tillgång till mina planeringar som är kopplade till både kunskapskrav och centralt innehåll. Eleverna jobbar i Google Classroom vilket gör det lätt för mig att få en överblick över allas arbeten och feedback ges vartefter de blir klara med sina arbeten.

Tips och förslag på bra hemsidor/appar ges också till eleverna och alla läxor görs digitalt vilken besparar mig mycket arbetstid då många av läxorna är självrättade genom hemsidan/appen. Jag kan då ägna mer tid åt elevernas formativa bedömning.

Stina Björnström

Lapplands gymnasium
Lapplands gymnasium, Kiruna

Presentation

Presentation av Stina Björnström

Vem är du och vad jobbar du med?
– Matematik och fysiklärare sedan 35 år. Jobbar för närvarande med undervisning i matematik samt med digital pedagogisk utveckling på mer övergripande nivå på skolan.
Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
2-5 år
På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Med hjälp av IT kan jag illustrera matematiken på ett dynamiskt och tydligt sätt. Elevernas förståelse fördjupas därmed. De får även själva använda matematiska verktyg för att upptäcka nya samband, vilket befäster kunskaperna.

Digitala verktyg ger goda möjligheter att arbeta formativt. Eleverna kan kontinuerligt följa sin egen kunskapsutveckling och stimuleras att arbeta vidare med kunskapsområden och förmågor som ännu inte satt sig.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det är mycket tidskrävande att bygga upp material. Jag upplever dock att det är värt denna tid då det leder till att arbetet blir mer stimulerande.
Det hjälper mig att bygga en bra struktur och ger mig möjlighet att ge eleverna feedback på ett mer effektivt sätt. Min strävan är att på detta sätt öka måluppfyllelsen.
Jag lär mig nytt hela tiden, mitt arbete har blivit mer dynamiskt.

Susanne Niemi

Laestadiusskola
Lapplands gymnasiumn, Pajala

Presentation

Presentation av Susanne Niemi

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är vårdlärare och specialpedagog, arbetar med fjärrundervisning på Lapplands gymnasium med bland annat psykiatri och på Laestadiusskolan i Psykologi samt tillhör elevhälsoteamet på skolan som specialpedagog
Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år
På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Eleverna får en helt annan möjlighet att anpassa lärandet efter sina egna behov. IT stöd kan öka elevernas möjligheter att nå framgång i sitt lärande genom möjlighet till variation av stöd, ljud, videoinspelningar, interaktiva övningar som kan upprepas och ge direkt respons bland annat.
Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Min roll har blivit mer komplex genom att erbjuda eleverna samma fakta fast på olika sett och nu anser jag att min roll handlar om att avdramatisera tekniken och lyfta fram pedagogike

Sverker Ahrent

Ystad Gymnasium
Ystad

Presentation

Presentation av Sverker Ahrent

Vem är du och vad jobbar du med?
– Sedan många år är jag matematik- och fysiklärare vid Ystad Gymnasium, där jag guidar naturvetare till bättre vetande.
Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
2-5 år
På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Eleverna säger att de upplever mindre stress; mindre läxor; effektivare, roligare och överblickbart lärande; mer tid till diskussioner; direkt respons; mer samarbete; enkel väg till repetition och de tycker det är bra att spara papper. Inte minst kan vi visualisera komplex matematik för ökad förståelse.

Eleverna kan alltid känna att de arbetar med uppgifter på sin nivå när individualisering av övningarna kan automatiseras.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Från att vara mest föreläsare och handledare, till att vara mer ledare och inspiratör. Det finns mycket större utrymme att levandegöra matematik, att utmana, diskutera och fundera tillsammans.

Det blir enklare, snabbare och effektivare att göra kunskapsutvärderingar. De digitala tjänsterna ger möjlighet att snabbt uppmärksamma elever med svårigheter.

Théreés Eklund

Utbildning Silverdal
Sollentuna

Presentation

Presentation av Théreés Eklund

Vem är du och vad jobbar du med?
– Ma/No-lärare, IKT-pedagog, Mattehandledare, författare Natur & Kultur samt precis startat ett bokprojekt med Majema
Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år
På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Genom att jobba med elevernas digitala litteracitet. Vi måste skapa elever som inte bara ser ett problem utan kan ta sig an det och lösa det. Så hur gör vi det? Fokusera på att se eleverna som skapare och koppla in företag i processen.
Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala verktygen har dramatiskt minskat min arbetsbörda då hälften är vunnet av att eleverna arbetar på arenor de hanterar.
Jag kan lättare göra bedömningar och ge snabb återkoppling då eleverna arbetar på gemensamma plattformer.

Eleverna håller i elevledda IKT-lektioner för lärare och andra vuxna varannan vecka. Självförtroendet hos elever och kompetensutveckling för oss vuxna, gratis. Nu har vi även lektioner på Google Hangout – välkomna!