2017

Nina Agelii

Ugglums skola
Partille

Presentation

Presentation av Nina Agelii

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag har arbetat som lärare sedan 1998. Idag undervisar jag i flera olika ämnen; Matematik, No, teknik och musik. På Ugglums skola där jag är nu har jag snart arbetat i 10 år. Förutom att jag undervisar på skolan är jag också något vi kallar för teampilot. En teampilot arbetar med kvalitets- och utvecklingsarbete i kommunen och ser till att detta genomsyrar hela organisationen.

Teampiloterna i kommunen träffas regelbundet för att utveckla arbetet med pedagogisk dokumentation, undervisning och bedömning. På vår skola är jag också IKT-pedagog. Mitt uppdrag här är att hjälper rektorerna att driva pedagogisk utveckling med IT-stöd. Ytterligare ett ansvarsområde som ligger på mig för åk 1-5 är att vara stöd i vårt verktyg Unikum som jag beskriver mer här nedan.

Sedan 1 år tillbaka går jag också en yrkesutbildning tillsammans med min hund Nova. Målet är att hon ska bli terapihund/skolhund. I detta arbete kommer hon att kunna hjälpa barn i skolan på olika sätt.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Dagens barn är födda in i denna värld. Vår utmaning är att ligga på topp och så när barnen som möjligt. Det blir en självklar del i undervisningen. Många barn som tidigare har sett lärande som något jobbigt och ouppnåeligt får nu motivation till både skrivande och att söka kunskap.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Främst är det så att jag har behövt lära mig att släppa på kontrollen. Jag kan inte längre gå in i ett klassrum och tänka att det är jag som alltid kan mest. Vad det gäller det digitala är det ju så att det ofta är elever som kan mer än vi lärare. Att inse detta och lägga upp undervisningen efter att vi lär tillsammans är något som har påverkat min lärarroll mycket.

Det är många lärare idag som inte vågar ta steget ut mot att ta in IT i sin undervisning just på grund av dessa tankar. Jag vill inspirera lärarkåren att kasta sig ut och våga testa innan man känner sig helt redo. Och detta handlar inte bara om lärarkåren. Det här är en fundamental del av hur världen och entreprenörskap ser ut idag.

Otto Vretare

Gymnasieskolan Vipan
Lund

Presentation

Presentation av Otto Vretare

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar på gymnasiesärskolans individuella program och undervisar i media. Jag tycker det är viktigt att ge mina elever verktyg för att synas och höras, de har viktiga saker att berätta.
Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år
På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Idag är de tekniska förutsättningarna fantastiska och alltmer tillgängliga för alla.
Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De ger enorma möjligheter att utveckla arbetssätten.

Patrik Olsson

Katedralskolan
Lund

Presentation

Presentation av Patrik Olsson

Vem är du och vad jobbar du med?
– Lärare i ekonomiska och juridiska kurser sedan 2002.
Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år
På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Ökad tillgänglighet, möjlighet till samordningsvinster och överblick, risk för informationsöverbelastning eller likgiltighet, vilket kräver eftertanke och lämpliga restriktioner för att övervinnas. Risk för ytlighet och ”quick fixes”, vilket kräver fokus på källkritik och uthållighet. IT är ett dubbeleggat svärd, som kan användas till mycket fantastiskt, men som har många fallgropar och fällor.
Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Måttligt. Min grundundervisning är tämligen analog, med muntliga genomgångar och tavelskrivande. Det är när eleverna ska applicera sina kunskaper som digitala verktyg kan innebära en boost.

Per Klasson

Skolförvaltningen i Växjö kommun
Växjö

Presentation

Presentation av Per Klasson

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jobbat som medielärare och skolutveckling med digitala verktyg sedan tidigt 90-tal. Sätter hela tiden elevernas lärande i centrum, där de digitala verktygen i första hand blir smarta hjälpmedel! Arbetar i dag med verksamhetsutveckling för alla skolor i Växjö kommun.
Har utvecklat ett tänk kring Digital studieteknik, där vi försöker ge eleverna makt över sitt egna lärande, med hjälp av digitala verktyg.
Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år
På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– De digitala verktygen är fulla av smarta funktioner, som direkt stödjer den forskning som sker, kring hur vi människor faktiskt lär oss. Genom att fokusera på att ge eleverna kunskap om Digital studieteknik, lyfter vi elevernas lärande.
Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det ger större insyn i elevernas lärprocess, och det blir enklare att använda ett helt smörgåsbord med verktyg. Upplever ofta hur mycket enklare allt har blivit, än när man jobbade som lärare på 80-talet, då allt var både dyrt och krångligt att genomföra. En så enkel sak som att eleverna ska spela in en enkel film…. idag har alla en hel TV-studio i fickan!

Peter Blomqvist

Stöde skola
Sundsvall

Presentation

Presentation av Peter Blomqvist

Vem är du och vad jobbar du med?
– Matematiklärare som brinner för att utveckla ämnet matematik och samtidigt utveckla den digitala tekniken för oss pedagoger. Drivs av att hitta system som gör det effektivare så vi kan fokusera på att handleda våra elever. Att med ett digitalt system utveckla elevens matematik kunskaper är det jag jobbar för varje dag!
Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år
På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Mitt tänk är att de digitala i undervisningen, ska göra att jag kan fokusera än mer på undervisningen. Ska hela tiden stödja mig så eleverna och jag kan fokusera på diskussionen och elevernas frågor. Responssystem är ett sådant verktyg som ofta används och som gjort att vi har ett helt annat klimat i klassrummet än tidigare. Vidare är Daniel Barkers problemlösningstänk ett annat system som gjort stordåd i vårt klassrum. Att få många system i ett paket, som gör det effektivt är liksom GULD värt!
Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Att jag kan fokusera betydligt mer på individen i klassrummet, har gjort att vi haft en utveckling som jag aldrig trodde var möjlig!

Petter Danielsson

Alla skolor i Hofors kommun
Hofors Kommun

Presentation

Presentation av Petter Danielsson

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar i Hofors som ligger i västra kanten av Gästrikland på gränsen till Dalarna. Min officiella titel är IKT-pedagog och jag anställdes för att påbörja kommunens 1-1 satsning som påbörjades för tre år sedan. Mitt jobb riktar sig till elever, pedagoger och skolledning.

– Jag har ett otroligt roligt men ganska spretigt jobb. Allt från att undervisa i programmering och coacha elever på Robot VM till att byta lösenord på mailkonton. Däremellan kommer kompensatorisk utrustning, EU projekt med partnerskolor, fortbildning av pedagoger, hjälpa till med krånglande skrivare, upphandlingar, bollplank rörande GDPR, infrastruktur och en himla massa andra intressanta grejer.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
Jag ser framförallt att digitala verktyg ger eleverna ökade möjligheter att se, lära och uppleva, vi kan besöka en annan plats i världen med ett klick, vi kan skapa, dela, lära och lära ut till och från människor från andra kulturer och platser även om vi inte har möjlighet att ta oss iväg och mötas IRL.

– IT erbjuder också fantastiska möjligheter att inspireras, skapa och få vara kreativ i den digitala kontexten. Allt från att designa i CAD och skriva ut med 3D printer till att nå nya verktyg för att programmera och styra maskiner.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– På många spännande och intressanta sätt. Det är så kul att kunna erbjuda elever möjlighet att göra praktiska och kreativa digitala arbeten. Mitt jobb blir så mycket enklare när vi har fungerande och flexibla digitala verktyg, det leder fram till att elever kan sätta sin egen prägel på arbetet. Istället för att alla gör exakt samma uppgift på exakt samma sätt kan man nyttja en rad olika verktyg för att skapa sitt eget lärande. Detta både som ett stöd för att prova nya uttryckssätt men även som en digital stötta för den som har svårt med ett fastslaget verktyg som ”alla” ska göra.

 

 

 

Sara Bergström

Bjurhovdasmyckets förskola
Västerås

Presentation

Presentation av Sara Bergström

Nominerad tillsammans med Linda Bjällerstedt.

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en nytänkande förskollärare som tillsammans med kollegan Linda arbetar med drama och IT i en barngrupp där åldrarna varierar mellan 2-5 år.
Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
2-5 år
På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Grunden i vårt arbetssätt är att ge barnen möjlighet att utveckla sitt lärande och sig själva genom att levandegöra verksamheten med hjälp av drama och IT. Där kan vi mötas och ge barnen de verktyg de behöver för att själva utveckla och förnya sitt lärande.
På vår avdelning är lärplattan ett utvidgat verktyg och den har en roll i barnens vardag. Våra iPads heter Snillet och Professorn och finns alltid där för barnen att nyttja i sitt kunskapande.
Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De ger oss möjlighet att ständigt utvecklas och förnya vårt lärande och arbete med barnen. Vi kan tillsammans med våra ”digitala vänner” ta oss vart
än barnen väljer att färdas. Vi kan med hjälp av drama, IT och lärplattans olika funktioner ge barnen upplevelser som de kan omvandla till kunskap.