2017

Lina Bokström

ABF Stockholm
Stockholm

Presentation

Presentation av Lina Bokström

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en SFI-lärare som älskar sitt jobb! Jag gillar att arbeta med varierande arbetssätt och hela tiden utveckla mig själv inom yrket.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Digitala verktyg möjliggör en mer individanpassad och flexibel utbildning. Eleverna kan ta del av kursen oavsett var de befinner sig. IT kan också innebära ett vidgat textbegrepp – mina elever får berätta om sina liv & upplevelser genom att göra film som vi delar med varandra. Det blir ett motiverande och lustfyllt lärande med tydliga resultat!

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De gör min undervisning mer varierad, språkutvecklande och engagerande.
Med min blogg kan jag lätt kommunicera med mina elever. Ett flippad klassrum blir lätt att åstadkomma vilket gör att tiden i klassrummet blir mer effektiv eftersom eleverna kan komma förberedda & har haft ”betänketid”, viktigt i ämnet SVA.

 

Lina Bårdskär Barba

Vellinge Lärcenter och Sundsgymnasiet
Vellinge

Presentation

Presentation av Lina Bårdskär Barba

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag bor i Vellinge med min härliga stjärnfamilj. Jag brinner för frågor kring mänskliga rättigheter och integration men mesta av allt brinner jag för alla elevers rätt till att lära. Stark som svag, rik som fattig, privilegierad eller opriviligerad – alla har rätt till utbildning och utbildning gör skillnad.

Idag arbetar jag med vuxna och ungdomar på Sundsgymnasiet/Vellinge lärcenter och jag undervisar i SVA och SFI.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Tillgänglighet!

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Ökar möjligheterna i undervisningen.

 

Linda Bjällerstedt

Bjurhovdasmyckets förskola
Västerås

Presentation

Presentation av Linda Bjällerstedt

Nominerad tillsammans med Sara Bergström

Vem är du och vad jobbar du med?
– Förskollärare och arbetar med barn i åldrar 2-5 år. Mitt arbetssätt tillsammans med min kollega Sara Bergström är att kombinera drama och IT.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Grunden i vårt arbetssätt är att ge barnen möjlighet att utveckla sitt lärande och sig själva genom att levandegöra verksamheten med hjälp av drama och IT. Där kan vi mötas och ge barnen de verktyg de behöver för att själva utveckla och förnya sitt lärande. På vår avdelning är lärplattan ett utvidgat verktyg och fen har en roll i barnens vardag. Våra ipads heter Snillet och Professorn och finns alltid där för barnen att nyttja i sitt kunskapande.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De ger oss möjlighet att ständigt utvecklas och förnya vårt lärande och arbete med barnen. Vi kan tillsammans med våra ”digitala vänner” ta oss vart än barnen väljer att färdas. Vi kan med hjälp av drama, IT och lärplattans olika funktioner ge barnen upplevelser som de kan omvandla till kunskap.

Linda Svanberg

Järfälla gymnasium
Järfälla

Presentation

Presentation av Linda Svanberg

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som bildlärare på Järfälla gymnasiums spetsinriktning Illustration och grafisk formgivning. Digitala verktyg är en naturlig del i min undervisning. Samhället förändras snabbt och tekniken med den.

Jag har ett öppet förhållningssätt och lär mig tillsammans med mina elever. Nyfikenheten och lusten att lära sig delar jag med elever.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Vi använder IT i undervisningen för kommunikation, samla, tydliggöra, inspirera och sprida den kunskap som eleverna får av att skapa i klassrummet.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det blir roligare, men fram för allt många intressanta möten med andra pedagoger som

 

Magdalena Fastén

De la Gardieymnasiet
Lidköping

Presentation

Presentation av Magdalena Fastén

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag kallas Magda, och jobbar sen åtta år tillbaka som matematik- och kemilärare på De la Gardiegymnasiet. Är numera även Apple Distinguished Educator.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Lärandet effektiviseras för elever på alla nivåer genom att numeriska, algebraiska och geometriska samband visualiseras genom simuleringar, modelleringar och applikationer. På så sätt kan vi sänka inlärningströsklar i ämnen som upplevs som svåra och eleverna blir själva delaktiga i upptäckandet.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Samarbetet lärare emellan underlättas enormt och det är en självklarhet att dela pedagogiska tips och erfarenheter. När eleverna upplever att lärandet blir både mer strukturerat och mer lustfyllt och lättillgängligt blir lektionerna i större utsträckning ett kunskapsutbyte än en kunskapsförmedling.

Magge de Bernardo

Kvicksunds förskola
Västerås

Presentation

Presentation av Magge de Bernardo

Nominerad tillsammans med Carita Fall

 

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en ambitiös, nyfiken, modig och medforskande förskollärare som jobbar i barngruppen samt som IKT mentor och som handledare.
Brinner för att driva förskolansvärld framåt. Har fått delge andra om vårt arbete genom att ha en workshop på nordiska förskolekonferens på Island samt på VETT mässan.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Vi ser IT och teknik som en del av förskolans vardag. Lärplattan med olika applikationer gör det lättare för barnen att se och reflektera kring sin lek och sitt lärande. Dokumentation av lek och lärande går snabbt och enkelt. Barnen deltar när dokumentation skapas.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det underlättar min vardag med dokumentation, reflektion, föräldrasamtal och verksamhetsutveckling. Det lustfyllda lärandet i förskolan förtydligas enkelt med hjälp av digitala verktyg.

Lärplattan – uppfinning gjord för förskolan, intervju med Magge de Bernardo och Carita Fall

Magnus Rosshagen

MediaGymnasiet - Nacka Strand
Nacka

Presentation

Presentation av Magnus Rosshagen

Vem är du och vad jobbar du med?
– Efter många år som frilans, fotograf/journalist, valde jag att utbilda mig till lärare 2005. Att skapa möten och utveckla olika former för dokumentärt berättande har varit en viktig drivkraft i mitt läraruppdrag.

2009 startade jag ett utbytesprojekt med en skola i Nairobi, Kenya. I olika medieprojekt skildrade eleverna ungdomskultur och vardagsliv i Stockholm och Nairobi. Detta resulterade bland annat i boken ”Nacka Nairobi” som gavs ut 2015.

Sedan ett år tillbaka har jag startat ett flertal samarbeten mellan elever från språkintroduktionsklassen på Mediagymnasiet och elever från de övriga programmen. De har bland annat gjort egna kortfilmer med personligt tema och reportage om varandras hem och kvarter.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– När jag undervisat elever i Språkintroduktion har foto, film och ljudproduktion hjälpt eleverna att komma vidare i sin språkutveckling och skapa berättelser som kan visas upp och spridas. Det har bidragit till att skapa ökad förståelse, förbättra integrationen och stärka den egna självkänslan hos eleverna. Möjligheten för elevena att ladda upp filmer på Youtube och kommunicera via sociala medier har utvecklat kommunikationsmöjligheterna i de internationella utbytena.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Digitala verktyg är ett kraftfullt redskap för att utveckla innehållet i undervisning. Datorn, projektorn, internet skapar möjlighet att ta in världen i klassrumet.

Som lärare kan jag skapa spännande bildspel/presentationer som kan delas med eleverna.

 

Magnus Welander

YBC
Nacka

Presentation

Presentation av Magnus Welander

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är medielärare och IT-ansvarig på YBC, en kommunal gymnasieskola i Nacka.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Rätt använt kan IT entusiasmera och fånga in elevens uppmärksamhet. IT ska egentligen bara vara en förlängning av läraren. Ett konkret exempel på IT skulle ju kunna vara en pekpinne som hjälpt många lärare genom åren. Själva pekpinnen i sig är inte det intressanta. Dagens IT har självklart större potential än en pekpinne men fokus bör inte ligga på vad man kan göra utan hur läraren faktiskt använder IT för att effektivare förmedla sitt budskap.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det borde påverka mig och alla andra lärare i grunden. Vi bör vara öppna för så många hjälpmedel som vi någonsin kan ta till oss, för att effektivisera utlärning och kunna stimulera inlärning.

När jag tänker tillbaka på när jag var liten kan jag inte erinra mig att någon i min närhet oavsett ålder skulle ha tackat nej till att ta hjälp av en miniräknare. Dagens IT tas inte emot med lika översvallande öppna famnar, kanske för att möjligheterna bli överväldigande.

I mitt jobb som IT-ansvarig försöker jag möta mina kollegor där de är och försöker få till individuell utveckling. Vissa kollegor har kommit mycket längre än mig i utövandet inom vissa områden men jag kanske kan stötta dem ändå. Andra kollegor kanske behöver basal hjälp och det är kanske där jag ser allra störst utvecklingspotential. Om hela kollegiet kan lyfta sin ”lägsta” nivå av IT-användade så tror jag att det blir större effekt för eleverna än att några lärare är spjutspetsar inom verkligt avancerade områden.
I min egen lärarroll jublar jag över utvecklingen men så har jag också väldigt teknikvänliga ämnen. Att teknik blir billigare och mer lättillgänglig har t ex gjort att jag kan erbjuda elever att pröva på TV-produktion på ett sätt som förr krävde enorma summor och stora ytor. Idag kan vi göra det ganska enkelt och portabelt och i morgon gör vi det med telefoner och surfplattor. (Ja, jag vet att man kan göra det redan idag men det funkar sådär)

Marcus Henriksson

Lugnetgymnasiet
Falun

Presentation

Presentation av Marcus Henriksson

Vem är du och vad jobbar du med?
– Gymnasielärare i SO

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Eleverna kan ofta bli mer motiverade, eftersom de ofta har ett större intresse för IT, än för traditionella böcker. Dessutom kan IT användas för att göra undervisningen mer intressant, stimulerande och givande. Själv använder jag till exempel Kahoot (frågesport) efter varje föreläsning för att se vad eleverna har lärt sig och inte.

Jag har också en egen youtube kanal, där alla mina 180 föreläsningar finns. Så om en elev vill se mina föreläsningar igen, eller om en elev har varit sjuk/borta så kan de enkelt komma ikapp utan att missa något.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag skulle inte vara samma lärare utan de digitala verktygen, eftersom de är en enormt stor del av min undervisning och mitt sätt att lära ut saker till mina elever.