2018

Teresa Leijonhufvud

Munkmoraskolan
Värmdö

Presentation

Presentation av Teresa Leijonhufvud

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är en fyrbarnsmamma med många bollar i luften. Jag är utbildad F-6 grundskollärare med inriktning på No. På min skola har jag detta år en specialanpassad tjänst där jag är 50% lärare i en åk 3, 20% lärare i en åk 1 och 30% it-pedagog med ansvar för den digitaliseringen som skolan nu satsar på. Tanken är att jag ska ut i klassrummen för att tillsammans med lärare planera och genomföra lektioner med hjälp av digitala verktyg.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Det digitala ger en helt annan dimension och nivå på elevernas lärande. De engagerar och skapar lust som ofta utmynnar i djupare texter och arbeten av olika slag. Det är lättar att ge eleverna mottagare i realtid som gör att de anstränger sig på ett helt annat sätt. Enkelheten i de digitala verktygen gör så att de inte tröttnar när de tex ska skriva längre texter då det går att redigera utan att behöva sudda ut och börja om.

Eleverna verkar ha lättare för att ta till sig det digitala och många gånger får de agera lärare och det är fantastiskt att få bli undervisad av en elev. Barn idag växer upp i en digital värld där de möter surfplattor med mera i väldigt tidig ålder. Det digitala är ju deras verklighet och deras framtid så min erfarenhet är att de suger åt sig kunskapen på ett annat sätt än om det kommer i analog form.

De möjligheter som det digitala ger i form av extra anpassningar och stöd av olika slag gör också så att eleverna inte behöver känna sig exkluderade utan det blir lätt att inkludera alla oavsett funktionsvariation eller ej. Även de elever som ligger längre fram i sitt lärande som är högpresterande eller särbegåvade kan få anpassningar och utmaningar på ett helt annat sätt. Eleverna har hela världen till sitt förfogande och möjligheterna är oändliga.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag har arbetat med SMART boards sedan starten av min lärarkarriär, som tog start för fyra år sedan. Det är ett fantastiskt verktyg som ständigt utvecklas och som jag hela tiden hittar nya funktioner i. Den hjälper mig att göra undervisningen mer lustfylld och spännande samt att den engagerar eleverna på en helt annan nivå.

Jag arbetar även med olika appar och webb-baserade verktyg i min undervisning. De olika verktygen underlättar min roll som lärare och avlastar mig stort i det administrativa som att rätta prov etc. Att skapa digitala prov och diagnoser i olika program samt att kunna planera och dela dokument med både elever och kollegor gör jobbet både mer tidseffektivt men även roligare.

De flesta läromedel i dag har mer eller mindre avancerade digitala delar som jag tycker är toppen. De hjälper mig i undervisningen och lyfter lektionerna när eleverna själva kan vara med och tex dra eller trycka på olika saker framme vid SMART boarden. Det skapar ett engagemang och det gör det lättare för dem att sedan arbeta själva eller tillsammans i de analoga läromedlet. Den fantastiska uppsjö av pedagogiska appar som finns tillgängliga och de läromedel som görs digitalt hjälper mig att nivåanpassa min undervisning på ett smidigt sätt.

De flesta digitala verktyg som jag använder ger mig information om hur långt mina elever har nått och vad de behöver öva mer på. Jag ser även de sociala medierna som ett digitalt verktyg. Där kan jag få inspiration och bolla idéer med lärare över hela världen. Jag har själv en Facebook grupp (Mitt lilla klassrum på nätet, 31 000 medlemmar) som blivit stor under senare år där material, idéer och kunskap bollas fram och tillbaka. Min egna hemsida (Mitt lilla klassrum på nätet) är frekvent besök och jag hoppas att lärare runtom i landet kan se den som ett verktyg i sin undervisning då det var min tanke när jag skapade hemsidan. De utvidgade kollegiet med ”Sharing is caring” kulturen som vuxit fram är helt fantastisk och skulle inte ha funnits utan de digitala plattformer som finns i dag.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Jag tycker att det är fantastiskt att vi äntligen fått in det digitala ännu mer i läroplanen. Detta ska förhoppningsvis se till så att likvärdigheten mellan kommuner och skolor blir bättre. Det ger även mig som it-pedagog mer kraft att få igenom det som jag anser är viktigt i den digitala utvecklingen på min egna skola. Nu kan inte lärare välja bort digitaliseringen och det tycker jag är bra. Nu måste vi alla arbeta så att alla elever har samma förutsättningar att nå de digitala målen.

Min egna undervisning påverkas inte av att det blivit tydligare i läroplanen då jag redan arbetat med allt det som beskrivs i planen. Det hjälper mig däremot som It-pedagog och ansvarig för digitaliseringen på min egna skola. Den ger mig mer verktyg och kraft i det uppdrag som jag har och det är ett stöd för mig att luta mig emot.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Det är svårt att välja bland alla fantastiska digitala verktyg som finns tillgängliga. Men min absoluta favorit är och har alltid varit Notebook (SMART mjukvara) och alla de funktioner som nu även finns via webben på Smart Learning Suite Online. Alla de olika delarna i Notbooks mjukvara är helt fantastiska att arbeta med i klassrummet. Det gör lärandet mer lustfyllt och spännande, både för eleverna men även för mig som lärare. Eftersom jag kan skapa digitala prov direkt i programmet så spar det mig tid med framförallt rättning. De olika inbyggda övningarna är fantastiska att arbeta med och eleverna älskar dem. De kan arbetat i sin egen takt på sina egna devices. Allt jag gör i programmet och på webben kan jag spara och dela med både elever och kollegor.

Teresa Rothstein Pinell

Jutagårds förskola
Halmstad

Presentation

Presentation av Teresa Rothstein Pinell

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Tvåbarns mamma som älskar att träna och jobbar som förskolepedagog. Jag vill inspirera andra i arbetet med digitala verktyg så att den blir en naturlig del i förskolan.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Med IT kan vi erbjuda barnen olika lärande miljöer. IT ger oss möjlighet att arbeta mera kreativt.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala verktygen hjälper mig att ge barnen fler sätt att lära.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Det känns bra att kunna referera till läroplanen. Undervisning blir roligare och lärande mera lustfylld när barnen får arbeta både digitalt och analogt i olika projekt.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Vi använder oss gärna av iMotion appen i förskolan. Appen ger oss möjlighet att arbeta kreativt och lustfyllt, både enskilt och i grupper. Vi arbetar med språk, sammarbete och skapande på samma gång. Vi kan arbeta med många av Lpfö 2018 strävans mål med iMotion.

Therese Borgefeldt

Kyrkskolan
Danderyd

Presentation

Presentation av Therese Borgefeldt

Vem är du och vad jobbar du med?
– Behörig lärare i svenska och hem- och konsumentkunskap. Undervisar just nu årskurs 6 i HKK.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Ökad tillgänglighet för eleverna, mer delaktighet, nyfikenhet och aktivitet. Bildstöd och receptfilmer förbereder för nya utmaningar. Eleverna kan själva förmedla det de tillagar till andra, det stärker språket, inlärningen och självförtroendet. Fler förmågor utmanas och utvecklas. Eleverna kan lättare ta del av fakta samt andras tankar och idéer.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Tillgängligheten ökar, jag når fram till fler elever, innan, under och efter lektioner. Mer ordning och struktur. Bryggan mellan hem och skola stärks, hemmet får en större inblick i barnens skoldag och lärande. Kontakten med andra kollegor ökar, vilket vi HKK-lärare ofta är i stort behov av då vi ofta är den enda läraren i ämnet på skolan/i kommunen.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Lärandet ökar, eleverna blir mer delaktiga då de t ex själva kan skapa filmer samt att jag kan skapa mer lustfyllda lektioner. HKK synliggörs mer för omgivningen då ämnets relevans ökat, ökar även förståelsen för ämnets innehåll. Ämnet kan lättare integreras med andra ämnen vilket får eleverna mer aktiva, mer lustfyllda och spännande utmaningar.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Utöver att använda Google drive, Youtube, till exempel Livsmedelsverket och konsumentverkets webbtjänster, elevspel samt det interaktiva verktyget Smart board är Instagram ett av de sociala medier jag använder. Det sistnämnda visar upp ämnet mer utåt, det inspirerar mig och andra, och elever samt vårdnadshavare kan se vad vi gjort under lektioner.

Théreés Eklund

Utbildning 
Silverdal
Sollentuna

Presentation

Presentation av Théreés Eklund

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag arbetar som Ma/No-lärare och IKT-pedagog. IKT-arbetet på skolan har, för några år sedan, tagit en ny vändning där eleverna tar hand om oss lärare/vuxna. En dag i veckan får vi undervisning i ett nytt verktyg som eleverna grottat in sig i. Denna termin kommer vissa elever vara ”Ambulerande IKT-utvecklare” på skolan. Uppdraget är då att hjälpa lärare och klass finna bra redovisningsformer, kommunikationsverktyg, utvärderingsverktyg mm. Det kan också handla om ren programmering. De skräddarsyr lektionen tillsammans med lärare och dess klass. I år är det åk6 som tar hand om F-9. Jag är endast samordnare och kan inte ta kredit från mina elever på något sätt.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
 Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
 Vi ser framför allt en ökad kommunikativ förmåga mellan eleverna och oss lärare. Uppgifter får en möjlighet att bearbetas på ett djupare plan. De tillåts göra fel och göra om.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
 De digitala verktygen har underlättat oerhört mycket för mig. Inte enbart lektionerna utan även tiden för dess planering, genomförande samt utvärdering. I just denna stund är jag ledig för att skriva för Majema men har en daglig kontakt med alla mina elever. Jag finns där för dem oavsett om jag är på plats eller ej. Under denna tid är det fler som skriver mer omfattande texter till mig då de vet att vikten av att vara noggrann och tydlig är av stor betydelse. Tid är inte längre ett problem för mig.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
 Äntligen känns det legitimt att lägga tid på att se över ämnet och verktygets kompatibilitet. Vi inte bara gör längre utan vi ser över vilka verktyg som gynnar elevens lärande.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
 Nearpod är min absoluta favoritwebbtjänst. Elevernas skärmar är på samma sida, de samarbetar kring uppgifter, ritar, skriver och länkar tankar. Alla kan vara med även sjuklingar och bortresta. En kombination av Padlet, Google Forms, Power Point, Kahoot…. ja, allt i ett.

Tina Langevik

Resurscentrum
IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Presentation

Presentation av Tina Langevik

Nominerad som en del i IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag arbetar som pedagogista och är centralt anställd på Resurscentrum i Södertälje. Som centralt anställd har jag dels uppdrag ute i förskoleområden men också centrala uppdrag där jag och mina kollegor bl.a. håller i fortbildningar.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Jag tänker att de digitala verktygen blir ytterligare ett tillägg för barnen i deras verksamhet, vilka ger en möjlighet att sammanbinda digitalt och analogt skapande, utforskande och undersökande. De ger också barnen möjlighet att på enkla sätt själva dokumentera och bli delaktiga i sitt lärande.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– I min roll som pedagogista använder jag dagligen flera olika digitala verktyg som exempelvis dator, iPad, mobil och kamera för att dokumentera barnens- arbetslagens- och mina egna processer som är en del i mitt uppdrag. Men jag använder även iPad, dator, projektor, webb-ägg med mera. tillsammans med barnen i verksamheten på olika sätt.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Läroplanens nya skrivning om digitalisering och digitala kompetensen gör att ingen pedagog i förskolan kan välja bort att arbeta med digitala verktyg tillsammans med barnen. Barn som växer upp i dag ”föds in” i den digitala världen där de digitala verktygen är en självklarhet på många sätt. Vi måste se till att barnen får det dom har rätt till när det gäller digital kompetens. Samtidigt finns också skyldigheter och etiska perspektiv att ta hänsyn till i den digitala världen, även för barnen. Vad får man göra och vad är inte tillåtet? Här har vi som pedagoger ett stort ansvar att stötta barnen på olika sätt. Vi pedagoger, där många av oss har fått lära oss den digitala världen i vuxen ålder, kan inte längre skylla på att man är oteknisk, att man inte förstår eller inte har behov av digitala verktyg och digitalisering.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag har ingen favoritapp utan tycker att det finns många bra appar att använda med barnen men att det är viktigt att tänka på vilket syfte man har med appen som man presenterar. En app som jag rekommenderar till arbetslag är Bookcreator som jag tycker kan användas väldigt brett i verksamheten. För egen del använder jag, och vill lyfta fram, Office 365 som ett av flera verktyg.

 

Tove Johansson

Hedskolan
Gällivare

Presentation

Presentation av Tove Johansson

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag heter Tove Johansson och tillhör en av de yngsta lärarna på min skola. Jag har arbetat/vikarierat som lärare sedan 2011 och är sedan drygt ett år tillbaka utbildad grundlärare för åk 4-6. Idag arbetar jag som ämneslärare i två årskurs femmor i ämnena svenska och matte. 20% av min arbetstid är förlagd till att arbeta som nyckelpedagog för IT på skolan.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 1-2 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– IT står mycket närmare elevernas vardag än jag tror vi tänker på. Genom det tycker jag att kopplingen mellan det vi gör i skolan och barnens verklighet blir mycket tydligare. De kunskapsstoff vi förväntar oss att barnen ska lära sig blir mer relevant för dem när det är stimulerande, vilket jag anser att IT bidrar med. Genom att barnen får röra sig i den digitala världen behöver de också utröka sitt källkritiska tänkande, så viktigt i dagens samhälle.

IT möjliggör för glädjen i lärandet och öppnar upp för att kunskapen ligger så nära oss där ute. Även tex mängden text barnen producerar blir helt annan genom digitala verktyg. Det blir inte krävande på samma sätt att rätta, göra om, få hjälp med stavning, söka info snabbt och effektivt. Att sedan knyta det till mitt viktigaste digitala verktyg, smartboarden gör att dialogen eleverna emellan, men också mellan mig och eleverna hela tiden hålls levande.

Vi kan så snabbt ta upp en text, ett arbete eller vad de nu kan vara på storbild och reflektera och diskutera tillsammans. IT öppnar ju också dörrarna till hela Sveriges klassrum. Vi kan ”sno och dela” till varandra på ett helt annat sätt idag än för bara 10 år sedan. En framgångsrik digital genomgång i matte kan snabbt delas från en lärare längst ner i söder till mig högst uppe i norr. Och det ser jag som en enorm fördel för mina elever, något som redan testats kan jag använda till mina elever.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– På alla sätt, självklart genom att det sparar tid (vilket är en ständig bristvara) men också genom möjligheten att hela tiden anpassa, tänka nytt och vara flexibel i mitt arbete. Som jag nämnde håller vi undervisningen levande genom digitala verktyg och där med blir kunskapsstoffet också synligt men även belyst utifrån flera infallsvinklar.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– För mig gör det ingen större skillnad eftersom det redan är ett självklart inslag i min undervisningen. Däremot hoppas jag såklart att den digitala kompetensen på skolan blir större så att jag också kan börja utbyta idéer med ännu fler kollegor.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag tycker det är svårt att säga en, För mig är det helheten som förbättrar mim undervisning men notebook till smartboard är min topp-mjukvara. Där kan jag göra allt från att skapa spel till genomgångar som jag snabbt kan dela till eleverna, ta upp texter som vi gemensamt kan reflektera kring. Bland appar riktade till eleverna tycker jag att book creator är fantastiskt. Eleverna blir författare i ett naffs med verkliga bilder, lättillgänglig text och enkel layout.

Ulrica Elisson Grane

Ullvi skola
Leksand

Presentation

Presentation av Ulrica Elisson Grane

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som lärare i åk 5-6 på en byskola utanför Leksand, där jag undervisar i ma, sv, so, no och tk. Från och med detta läsår är jag även digitaliseringsutvecklare i Leksands kommun där min roll är att pedagogiskt stödja andra pedagoger i digitaliseringen.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Lärandet fördjupas och utvecklas där de får jobba kollaborativt och kreativt, vilket väcker en lust och nyfikenhet. Alla ges möjlighet att jobba utifrån samma förutsättningar. Deras tankar och reflektioner synliggörs tydligare och den digitala responsen på varandras texter utvecklar samtidigt deras egna texter.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag kan följa elevernas hela lärprocess och utifrån det har jag större möjligheter att utmana och stötta eleverna på rätt nivå, men också planera och lägga upp min undervisning utifrån hur eleverna lär sig mest och bäst. Det möjliggör även till ett förenklat samarbete med mina kollegor.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Det blir ingen större skillnad i min egen undervisning då jag redan sedan många år jobbar utifrån det som nu är inskrivet i läroplanen. Även programmeringen har varit en naturlig del av min undervisning redan från åk 1.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– De digitala verktygen som jag använder ska vara en hjälp för att förbättra och utveckla undervisningen. Några verktyg är Padlet, Classroomscreen och de olika Google verktygen. Padlet och Google verktygen för att arbeta kollaborativt och ge respons och Classromscreen för att ge stöd och struktur för eleverna.

Veronica Lundin

Snäckbackens förskola & skola
Sollentuna

Presentation

Presentation av Veronica Lundin

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är förskollärare och utbildade mig i Gävle. Jag flyttade vidare till Sollentuna och arbetar nu sedan 9 år tillbaka på Snäckbackens förskola & skola. Upplever mig själv som nyfiken och intresserad av allt som driver vår undervisning i förskolan framåt. För cirka 7 år sedan vaknade mitt intresse för lärande med digitala verktyg då vi köpte in ett antal iPads till verksamheten. Jag har sedan dess i mitt arbete som digital utvecklingsledare på Snäckbackens förskola & skola möjlighet att tillsammans inspirera mina kollegor att använda sig av olika digitala verktyg i undervisningen.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Inom förskolan innebär det att våra barn ges möjlighet att möta IT i tidig ålder. Det medför att de är väl bekanta med IT och får med sig verktyg att hantera den digitala utvecklingen när de kommer till skolan. Våra barn har nu också möjlighet att bli bemötta i sitt lärande på den nivå de befinner sig. Det kan vara barn med annat modersmål än svenska eller barn med funktionsnedsättning som får ett nytt verktyg att till exempel kommunicera med.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala verktygen hjälper mig att på ett lustfyllt sätt bidra till att stimulera barnets lärande genom att göra undervisningen spännande och utforskande. De bidrar också till att jag kan variera min undervisning och individ anpassa den. Jag har möjlighet att på ett smidigt sätt hantera genomförandet av undervisningen, utvärderingen, uppföljningen och dokumentationen mer effektivt med hjälp av digitala verktyg.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Min undervisningen kommer inte förändras så mycket då vi på min förskola redan använder någon form av digitala verktyg dagligen. Förändringen blir istället att vi nu har en reviderad läroplan som vi kan luta oss mot om vi stöter på motstånd från kollegor, huvudmän eller vårdnadshavare. Vi kommer fortsätta att utforma undervisningen med syfte att ge barnen ett kritiskt förhållningssätt runt digitalisering och användandet av de digitala verktyg vi har på förskolan.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag använder gärna en app som vänder sig till de yngsta på förskolan, 1-2 åringarna. Appen passar också bra då vi på min förskola har barn med hörselnedsättning eller som är döva. Appen heter Sound Touch och finns i olika versioner. Appen har många gånger hjälpt mig som pedagog genom att skapa kontakt med nyligen inskolade barn som barn med annat modersmål än svenska eller barn med funktionsnedsättning. Jag har sett många barn skapa nya kontakter oavsett vem hen är. Appen ökar också barnens ordförråd inom många olika kategorier och det är möjligt att ändra språk i appen. Barnen lär sig att handskas med ett digitalt verktyg redan i början av sin utbildningstid och de tränar på turtagning vilket är viktigt att ha med sig vidare i livet.