2019

Malin Larsson

Alviksskolan
Stockholm

Presentation

Presentation av Malin Larsson

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag undervisar årskurs 7-9 i ämne svenska. Jag flippar klassrummet med och för eleverna. Hur och varför vi flippar klassrummet är något jag och eleverna numera föreläser om och vi är oerhört stolta över hur vi har utvecklat vårt flippade rum för att dela, synliggöra, förstå och utvecklas.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Jag flippar klassrummet vilket stöttar eleverna i att komma förberedda till lektion, få repetition, få mer tid till arbete och lärande i det fysiska klassrummet. Jag flippar inte enbart klassrummet för eleverna utan även med eleverna vilket innebär att mina elever publicerar arbeten som i sin tur ger andra elever exempel att härma, förstå men även att våga. Att komma förberedd är halva segern, det är mitt och elevernas klassrumsmantra.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Min roll som lärare har förändrats enormt sedan jag lyfte in sociala medier i klassrummet, lät eleverna bli en del av det flippade klassrummet och började se på det flippade klassrummet som ett klassrum som ska spegla vårt fysiska – med andra ord ett klassrum där inte enbart min röst hörs utan ett klassrum där elevernas röst lyfts fram. När jag lät eleverna bli en del av det flippade klassrummet blev jag som lärare mycket modigare och vågade tro på att det vi gör med digitala verktyg och sociala medier i klassrummet.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Youtube, jag använder mediet för att publicera mina flippar men det är en guldgruva för att vidga texterna vi läser. – Twitter, alla mina elever har Twitter. Twitter fungerar som en microblogg där eleverna publicerar sina arbeten, kommunicerar med de upphovsmän vars texter vi läser, får autentiska mottagare i föräldrar, kamrater, andra lärare, upphovsmän etcetera. Eleverna får autentiska mottagare till allt de tänker, känner, tycker och producerar.

Malin Åhs

Rosendalsskolan
Vallentuna

Presentation

Presentation av Malin Åhs

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är 28 år och arbetar sedan 3,5 år tillbaka som lärare i svenska och idrott och hälsa på Rosendalsskolan i Vallentuna. Jag är just nu mentor i årskurs 8 och undervisar främst årskurs 8 och 9 i mina ämnen, men har tidigare arbetat även med yngre årskurser.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Elevernas lärande påverkas mycket med stöd av IT, främst för att många elever har lätt att relatera till det och engagerar sig mer i arbetet då jag involverar IT. Många av mina elever är starka praktiskt, och arbetet för dem blir mer lustfyllt då de till exempel får skapa och redigera filmer, göra egna presentationer, svara på frågor, deltaga i omröstningar, skriva eller ge respons digitalt. Att arbeta digitalt ger också möjlighet att individanpassa och kommunicera med eleverna på ett annat sätt.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag försöker att involvera digitala verktyg då jag planerar mina lektioner, och utgå från det när jag reflekterar över hur jag ska lägga upp undervisningen för att engagera eleverna så mycket som möjligt. Detta gör att jag måste tänka till lite extra inför varje moment vilket motiverar mig mer att utvecklas som lärare. Somliga digitala verktyg är väldigt lätta att sätta sig in i och det krävs inte så mycket planering och förarbete, medan somliga kräver mer av mig. Jag har dock lärt mig att jag om jag lägger ned den tiden inför ett arbete kommer att få igen det senare, då jag kan använda mig av samma digitala verktyg vid flera arbetsmoment.

– Exempelvis använde jag mig av hemsidan Peergrade för första gången föregående läsår, en hemsida där eleverna kan ge varandra respons på de texter de skriver. Jag kan då skapa frågor i förväg som eleverna ska resonera kring, eleverna laddar därefter upp sina texter på hemsidan och den slumpar avslutningsvis ut texter till eleverna – de vet således inte vems text de läser. Jag får sedan en sammanställning av vilken respons eleven fått och vilken respons eleven skrivit till sin kompis, och detta hjälper mig mycket i efterarbetet och vid bedömningen – det blir väldigt smidigt.

– Man ska vidare inte vara rädd för att be eleverna om hjälp – de kan otroligt mycket om detta och vill ofta hjälpa till. När jag började med mina elever och de gick i årskurs 4 ville jag prova på Socrative (en hemsida där man kan skapa olika typer av quizer, omröstningar och lätt arbeta med läsförståelse) för första gången, och jag bad då två elever att stanna kvar efter sista lektionen för att testa detta med mig. Det blev en jättemysig stund där vi fick lära känna varandra bättre och de minns fortfarande detta och påminner mig än idag, i årskurs 8, om att det var de som hjälpte mig med Socrative.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Det finns många, men jag tror att den jag använder mest och som jag hela tiden återkommer till är just Socrative (socrative.com). Jag använder den till att skapa quizer och frågeställningar som eleverna får svara på digitalt, och jag kan sedan plocka fram elevernas svar på activeboarden i klassrummet – helt anonymt (eleverna ser alltså inte vem som skrivit vad). Jag däremot får tillgång till vad varje individ skrivit i efterhand, vilket leder till att detta även hjälper mig i bedömningssammanhang – hemsidan sammanställer svaren i smidiga tabeller. Jag använder den ofta vid introduktion till nya arbetsområden för att se vad eleverna har för förkunskaper, eller kanske för att se vilka förväntningar de har på en bok vi ska läsa, eller för att diskutera djupare frågor i en bok eller text vi läst. Jag använder den också för röstningar, kanske till exempel för att se vilken karaktär i en bok som är mest populär i klassen (hemsidan räknar då ut hur många procent av klassen som svarat på de olika alternativen jag förberett) eller under mentorstiden där vi kan reflektera över andra frågor kopplade till värdegrund, arbetsro eller studieteknik. Elevernas svar leder sedan vidare till djupare diskussioner och analyser i helklass.

 

Marcus Henriksson

Domnarvets skola
Borlänge

Presentation

Presentation av Marcus Henriksson

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är utbildad SO lärare och jobbar framförallt med elever i årskurs 6 till 9.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Digitala verktyg om de används på rätt sätt, kan hjälpa alla elever att lära sig mer. Det kan hjälpa såväl svaga elever, som starka elever. IT kan göra det möjligt att för elever att söka information, med hela världen som bibliotek. IT kan göra det möjligt för elever att se föreläsningar, var som helst, hur ofta som helst, i olika hastigheter, på olika språk med mera. IT kan göra undervisningen så mycket roligare, mer intressant och mer utmanande än någonsin tidigare. Den potentialen som IT har för elevernas lärande är därför väldigt svårslagen.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg och resurser är en väldigt stor del av min lärarroll. Jag använder olika digitala verktyg för olika ändamål. Powerpoint när jag håller i en föreläsning, kahoot.it (frågesport online) för att testa av vad eleverna har lärt sig under lektionen, word för att skriva häften/uppgifter/prov till dem med mera. Jag lägger också upp alla mina föreläsningar på youtube (Jag har en egen SO kanal med över 240 föreläsningar), så att elever som är sjuka, borta eller bara vill plugga lite extra inför ett prov, kan göra det i deras egen takt. Kort och gott, utan digitala verktyg skulle jag inte vara den lärare som jag är i dag. Mina elever skulle inte heller lära sig lika mycket. IT är och kommer alltid att vara en stor del av mitt sätt att bedriva undervisning. Det gör min undervisning mer intressant, mer lättillgänglig och mer individanpassad. Jag blir en bättre lärare, helt enkelt.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag använder Kahoot, efter nästan varje föreläsning som jag har. Det är en app, där man själv antingen kan använda andras eller skapa sina egna frågesporter. Jag använder den så mycket, därför att den inte bara gör min undervisning mer intressant och rolig för eleverna, utan också för att den är ett jättebra sätt för mig att ta reda på vad eleverna har lärt sig och inte. Eleverna får repetera det som de har lärt sig under föreläsningarna på ett roligt sätt, medans jag i efterhand kan se precis vilka elever som har haft det lite lättare än andra och vilka som har haft det lite svårare. Ett väldigt bra digitalt verktyg, som jag hoppas att fler lärare kommer att använda i framtiden.

Maria Wiman

Östra grundskolan
Huddinge

Presentation

Presentation av Maria Wiman

Från och med höstterminen 2019 verksam vid Skapaskolan i Huddinge

Vem är du och vad jobbar du med?
– Lärare i svenska och so på högstadiet

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– IT gör det lättare för mig som lärare att anpassa undervisningen så att varenda elev lär sig bäst efter sina egna förutsättningar. Men framför allt har de digitala enheterna revolutionerat elevernas möjligheter att nå ut till omvärlden! Mina elever har via sina lärplattor bjudit in politiker till skolan (både Gustav Fridolin och Alice Bah Kuhnke kom), de har debatterat på Aftonbladets, Dn:s och lokaltidningens debattsidor, de har intervjuat professorer på universitet i hela Sverige, de har kontaktat författare och spridit budskap via sociala medier. Det ligger enormt mycket lärande i detta!

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Allt finns i min platta eller dator! Det förenklar för mig att ge eleverna snabb feedback på deras arbeten, att hålla koll på deras kunskapsresultat och att hålla kontinuerlig kontakt med dem. Digitala verktyg förenklar det mesta faktiskt. Jag är så glad att jag slipper slarva bort papper längre.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Min favorit är nog Gmail-appen, att eleverna så otroligt enkelt kan nå ut till hela världen. Jag tycker också om Skype. När mina elever skrev en tidning på svenskan skypade till exempel ett gäng med FN medan ett annat gäng gjorde en skype-intervju med Filip Hammar som befann sig i LA. Hela världen kan via mail och skype plockas in i klassrummet och elevernas arbeten kan få efterskalv långt utanför klassrummets väggar. Det har mina elever bevisat flera gånger om! En annan gång skrev mina elever en broschyr om näthat bland vuxna. Då mailade ett gäng elever olika riksdagsledamöter, ett annat gäng mailade internetforskaren Elza Dunkels och ett tredje gäng genomförde en digital enkät styrd från mailen. Så himla himla bra!

Foto: Ulf Lodin

Mariam Kourie

Ronna förskoleområde
Södertälje

Presentation

Presentation av Mariam Kourie

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är förskollärare som även jobbar på förskolan med ett IKT-uppdrag

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 1-2 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Elevernas lärande kan förstärkas med stöd av IT på det viset att det är ett arbetssätt för oss vuxna att kunna utveckla bland annat barns kommunikativa förmåga i den utsträckning där en grund sätts för problemlösning, teknik, logik och källkritik.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– De digitala verktygen fungerar som ett komplement till de övriga momenten i mitt läraruppdrag. De digitala verktygen hjälper mig som förskollärare att kunna lösa problem och omsätta idéer på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Jag personligen ser ett värde hos användningen av de digitala verktygen då de utmanar och utvecklar lärandet hos barnen då de både hjälper och stödjer barnen under en process och detta är ju grundtanken med det hela.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag har använt en app som heter ”Polyglutt” för arbetet med språkutvecklingen, men även inkluderingen, hos barnen. Den är en guldgruva med fantastiska förutsättningar när det kommer till flerspråkiga barn då de får chansen att höra sagor med professionell berättarröst på olika språk. Jag har använt appen med syftet att väcka läslusten hos barnen, men även engagera dem i läsandet. Lite kort om en konkret situation: När vi har 4D-läsning i mindre grupper där berättaren i Polyglutt berättar/läser och barnen tillsammans med en vuxen gestaltar och improviserar i ”teaterform”.

Marianne Sjöö Laisio

fsk V:a Bråstorp
Motala

Presentation

Presentation av Marianne Sjöö Laisio

Nominerad som en del av IKT-pedagogerna förskolan i Motala kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag tog min förskollärarexamen med inriktning mot natur och teknik våren 2011 på Karlstad universitet. Sedan 2013 har jag även arbetat som IKT-pedagog för ett förskoleområde i Motala kommun, ett uppdrag som precis som digitaliseringen har förändrats i snabb takt. Till en början handlade uppdraget om att utbilda kollegor i användandet av den digitala tekniken medan min roll i dag främst syftar till att implementera utvecklingen av digitalisering utifrån ett pedagogiskt perspektiv, där målet är att alla barn i Motala kommuns förskolor ska ges en likvärdig möjlighet att utveckla en adekvat digital kompetens. Min roll är att vara inspiratör och väcka nyfikenhet hos mina medarbetare för att de i sin tur ska få möjlighet att utveckla digitaliseringen som ett komplement i sin undervisning på förskolan. Jag behöver vara omvärldsspanare där jag ligger steget före med aktuell forskning samtidigt som jag behöver stärka de som precis har börjat med digitalisering.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Vid användningen av digitaliseringen som ett komplement i min undervisning är mitt huvudsyfte alltid att barnen ska få vara producenter istället för konsumenter av den digitala tekniken. Jag vill ge barnen möjlighet att utveckla en adekvat digital kompetens där grunden för goda digitala vanor läggs tidigt inför framtiden. Genom att digitaliseringen numera har tydliggjorts i förskolans läroplan har alla barns rätt till att utveckla en adekvat digital kompens blivit tydligare.

– Genom projektorn kan jag förändra digitala lärmiljöer enkelt efter barnens intresse. Vi kan virtuellt besöka platser som vore omöjliga annat än i fantasin, något jag ser ger ett vidgat lärande hos barnen.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– De digitala verktygen har öppnat upp många nya kommunikativa möjligheter och är väldigt tidsbesparande i mitt yrke. Programmen i Office 365 erbjuder mig oändligt många möjligheter till kommunikation, presentation, delande av dokument, skrivande och kollegialt lärande. Mitt arbete med dokumentation av barnens lärande och reflektion kring utbildningen har förenklats avsevärt i och med den möjlighet digitaliseringen erbjuder. Mycket ryms idag i min iPod i fickformat som jag självklart kombinerar med andra digitala verktyg.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Egentligen har jag inga favoritappar då dessa förändras över tid. För tillfället arbetar jag dock mycket med appen Green-screen i min barngrupp där mitt huvudsyfte är att barnen ska få vara producenter i det digitala skapandet av film. De lär sig bland annat källkritik när de på några minuter kan förflytta sig från förskolans upplevelserum till världen där dinosaurierna, som de länge varit fascinerande av, levde för 65 miljoner år sedan.

– Programmering, både analogt och digitalt, är en annan del av det digitaliseringen som jag arbetar mycket med. I förskolan är vi väldigt bra på att jobba med mönster, sortering och rutiner. Här kan vi enkelt integrera begrepp som algoritmer, kommandon, loopar och buggar. Genom att få in programmeringens grunder integrerat i vårt vardagliga arbete ges barnen möjlighet att utveckla ett datalogisk tänkande som de har användning för när vi går vidare till att arbeta med digital programmering med exempelvis Blue-bots.

– Den digitala bibliotekstjänsten Polyglutt har öppnat upp nya möjligheter för mig  att ytterligare utveckla arbetet med bland annat modersmål, tecken som stöd och barnkonventionen.

 

Marie Wolke

Jenny Nyströmsskolan
Kalmar

Presentation

Presentation av Marie Wolke

Nominerad tillsammans med Anders Alsegård

Vem är du och vad jobbar du med?
– Vi (Marie Wolke och Anders Alsegård) är ämneslärare i bland annat svenska som andraspråk, SO och matematik. Innevarande läsår har vi all vår undervisning på språkintroduktionsprogammet.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Genom att eleverna görs mer delaktiga. Det går snabbare att stämma av var eleverna befinner sig i sin lärandeprocess och därigenom ge eleverna feedback. Ett annat sätt att förstärka lärandet med stöd av IT är att filma sina egna lektioner och tillsammans med en kollega reflektera över vad som är bra och vad som kan göras bättre. Filmer av lektionsgenomgångar kan läggas i Google classroom så att frånvarande elever kan ta del av vad övriga elever i klassen lärt sig. Att filma elevernas muntliga presentationer och i efterhand se dem tillsammans med varje elev individuellt är något som hjälper eleverna att utvecklas i det momentet.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg har betytt mycket för hur vi tänker kring undervisningens olika delar. Vi känner att vi är mer strukturerade, vi hittar saker lättare och vi samarbetar mer med våra kollegor.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder
– Vi måste framhålla Google classroom som gör det så enkelt och tydligt för eleverna vad vi jobbar med i olika ämnen. Vi vill också slå ett slag för Blogger som vi jobbat med i olika litteraturprojekt där vi och eleverna haft intressanta diskussioner och inlägg. Mentimeter är ett annat fantastiskt verktyg där vi bland annat kan få feedback av eleverna på vår egen undervisning.

Martina Bystedt

Jutarumsskolan
Halmstad

Presentation

Presentation av Martina Bystedt

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som förstelärare främst med elever från f-klass till åk 3. Jag driver arbetet kring digitala verktyg på Jutarumsskolan i Halmstad. Utöver min lärartjänst jobbar också som ämnesansvarig på LinEducation och Loops.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Med hjälp av IT kan jag tillsammans med eleverna förenkla, fördjupa, stötta och utmana lärandet. Jag upplever att det är lättare för mig att möta varje elev på individnivå vilket ökar motivationen.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Genom att använda mig av digitala verktyg kan jag lättare nå ut till fler elever. Jag upplever att motivationen hos eleverna ökar och att klassrumsklimatet får positiva effekter genom att eleverna gärna tar hjälp av varandra och ger varandra hjälp. Mitt fokus handlar om att ”läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling”.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Loops är ett verktyg som jag använder mig mycket av. I Loops bygger jag upp undervisning och jag kan ge eleverna flera olika verktyg att välja mellan. Jag har bland annat byggt en loop där eleverna ska skapa en film med hjälp av roboten Sphero och en app som heter stopmotion. Eleverna ska tillsammans med sin skrivarkompis eller en mindre grupp jobba sig igenom loopen. I loopen ligger såväl teoretiska, praktiska, digitala och analoga inslag. Eleverna kan själva välja om de vill svara genom att tala, skriva eller kanske filma in sina tankar.

– En annan loop jag har byggt handlar om Scratch jr. Loopen handlar om att bekanta sig med appen Scratch jr, eleverna får olika uppdrag som de ska testa att programmera. Uppdragen kan eleverna antingen läsa själva eller få upplästa för sig. En annan stor fördel med att jobba i loops är att allt material ligger kvar så är de osäkra på något eller har glömt något så kan de gå tillbaka och friska upp minnet. Loops fungerar för såväl förskoleklass som för åk 9. Vi har även byggt upp vår skolas systematiska kvalitetsarbete i en Loop.

– Skolstil är en app som är fantastisk till elevernas första läs och skrivinlärning. Vi har jobbat väldigt mycket med springsagor. Även då jobbar eleverna med sin skrivarkompis, jag som pedagog har satt upp ord eller meningar utanför klassrummet på väggen. Den ena i paret går ut och antingen läser eller tittar vilka bokstäver det är. Sen går man in till sin kompis som sitter med en iPad och berättar vad kompisen ska skriva. När meningen är klar byter man så att den som tidigare gick ut och läste skriver nu på iPaden. Till slut har man skrivit ner fem meningar och nästa steg är att lista ut vad det döljer sig för gemensam nämnare bakom meningarna.

Mats Sandborgh

Sollentuna International School
Sollentuna

Presentation

Presentation av Mats Sandborgh

Vem är du och vad jobbar du med?
– Musiklärare i grundskolan

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Ger ökade möjligheter att differentiera undervisningen

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Ingår som en naturlig del i planeringen

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Just nu: SoundTrap. Går att använda till musikskapande på så många olika sätt. Från att skriva poplåtar till att skapa ljudkollage