2019

Katrin Hallberg

Uggleskolan
Lund

Presentation

Presentation av Katrin Hallberg

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som lärare/förstelärare i en åk 3 på en skola i Lunds kommun. Jag är f-6 lärare med inriktning Ma/No/Sv.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Min undervisning breddas och kan lättare anpassas efter nivå på ett snabbt och effektivare sätt. Detta gör att eleverna arbetar utifrån sina behov och min uppfattning är att det stärker elevernas motivation och känsla av att lyckas.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– I dagsläget kan jag inte föreställa mig att vara utan denna resurs. Jag kan planera utan att vara bunden till tid och rum.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag använder mig nästan dagligen av Google (Gsuit) tillsammans med mina elever. Detta är ett verktyg som jag börjar introducera redan från första klass. När eleverna sedan blir äldre blir de mer och mer hemma i verktyget och det öppnar upp för en mer varierad undervisning och ökad motivation bland eleverna.

 

 

Lars Moberg

Kärrtorps gymnasium
Stockholm

Presentation

Presentation av Lars Moberg

Nominerad tillsammans med Liza Björck

Vem är du och vad jobbar du med?
– Vi är lärare i sv/sva (Liza) och engelska/filosofi/religion (Lars) på Kärrtorps gymnasium. Sedan hösten 2018 har vi även haft en del av våra tjänster som IT-pedagoger. Det vi främst bidragit med är att se till att såväl elever som personal fått stöd i sitt användande av datorer, dels genom workshops, dels genom daglig öppen support. Detta i en tid då hela den digitala samarbetsytan i kommunen byts ut och är ny för alla. Vi har kunnat erbjuda stöd på den nivå där elever och personal befinner sig och kunnat anpassa efter behov och förkunskaper allt ifrån att skriva i ett Worddokument till att hantera olika appar.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Genom att använda olika digitala verktyg får eleverna fler chanser att visa vad de kan. Med hjälp av till exempel filmatiseringar och inspelningar kan elever redovisa sina kunskaper på olika sätt. Olika digitala verktyg och chattfunktioner bidrar också till ökat samarbete mellan elever såväl under lektionstid som efter. Digitala verktyg ger även lärare chansen att ge elever bättre feedback under processens gång. De bidrar kort sagt till en effektiv formativ bedömning och underlättar dokumentation av varje elevs kunskapsutveckling.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Vi upplever att undervisningen blir mer varierad med hjälp av olika digitala verktyg. Det är också lättare dela planeringar och goda idéer kollegor emellan.
Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Nej, vi har inga favoriter utan strävar efter att hela tiden testa nytt.

 

Linda Bjällerstedt

Bjurhovdasmyckets förskola
Västerås

Presentation

Presentation av Linda Bjällerstedt

Nominerad tillsammans med Sara Bergström

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en nytänkande förskollärare som arbetat i 18 år. Tillsammans med min kollega Sara Bergström kombinerar jag it med estetiska ämnen för att barnen ska kunna nå sin fulla potential.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Vi använder våra lärplattor för att förstärka undervisningen genom ex projektor och ljud.  Hos oss får barnen möjlighet att utvecklas genom upplevelser där hela kroppen och alla sinnen inkluderas. Kring lärplattan kan vi samlas för reflektion, undersökande, samtal och samarbete.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– De ger oss möjlighet att ständigt utvecklas och förnya vårt eget lärande och arbete med barnen. Vi kan ta del av ny aktuell forskning och skapa plattformar där vi kan möta kollegor i hela världen för att utbyta tankar, idéer och inspiration. Lärplattan gör det enkelt för mig att alltid ha planeringar, reflektioner, dokumentationer tillgängligt på samma ställe. Jag har alltid tillgång till musik, länkar, forskning m.m. Med mina kollegor kan jag enkelt dela allt via vårt nätverk. Med andra digitala verktyg såsom webbägg, robotar ooch så vidare kan jag lätt kombinera den digitala och analoga världen i min undervisning vilket är något jag brinner för.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Då vi just nu arbetar fördjupat med källkritik är greenscreen en flitigt använd applikation. Tillsammans med barnen besöker vi då olika platser och i appen iMovie kan vi även prova på trickfilm.  Den ger oss möjlighet att tillsammans reflektera och samtala om det vi ser alltid är på riktigt.

 

Linda Levander

Tomtebogårds skola
Umeå

Presentation

Presentation av Linda Levander

Nominerad tillsammans med Ulrika Aronsson 

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en relativt nyexaminerad grundskolelärare F-3. som bara har arbetat som utbildad lärare i drygt 2 år. Jag vill hela tiden utvecklas och lära mig av andra. Jag har ett stort intresse för IT och just nu är jag engagerad i kooperativt lärande och att förena det med IT.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Med hjälp av IT kan man använda bildstöd, anpassa uppgifter och ge verktyg som gör att alla elever blir mer delaktiga och kan lyckas utifrån deras egna förutsättningar och behov. Man kan även ge mer motiverande uppgifter med IT som gör att lärandet stärks.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Med hjälp av digitala verktyg kan man lättare samplanera med sina kollegor genom att spara och dela planeringar och utvärderingar med varandra, vilket stärker det kollegiala lärandet och som i sin tur gör att man utvecklas tillsammans. Man kan även enkelt dela uppgifter till hela klassen och följa med i progressionen och även ge feedback som gör att man får en bra överblick för hur alla elever ligger till. Eleverna kan även kommunicera med varandra genom att till exempel läsa varandras texter för att lära sig av varandra och ge feedback till varandra. Digitala verktyg kan även öka elevernas motivation och delaktighet.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Mina favoriter är Inprint, Symwriter, Clips och Google appar. Inprint och Symwriter använder jag främst som bildstöd för att förstärka det jag och eleverna säger i klassrummet. Men jag använder även programmen för att skriva texter med bildstöd till eleverna och för att göra uppgifter i. Clips är ett redigeringsprogram för att klippa ihop filmer. Jag tycker om den appen för att den är mycket lättanvänd för eleverna och det blir jättebra filmer med enkla redigeringar. Andra favoriter är Google Classroom där man bland annat kan dela uppgifter i och Google Drive som är perfekt för kollegialt lärande.

Lise-Lotte Rådbjer

Rosenlund – Fornhöjdens förskoleområde
Södertälje

Presentation

Presentation av Lise-Lotte Rådbjer

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Biträdande rektor, Rosenlund-Fornhöjdens förskoleområde i Södertälje

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Genom ytterligare sätt att utforska, tillägna sig kunskaper och förstå sin omvärld.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– I min egenskap av biträdande rektor kan jag se till att det finns goda planerings-, uppföljnings- och analysverktyg för pedagogerna.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Polyglutt, då litteratur och läsning är viktigt för oss i förskolan.

 

 

Liza Björck

Kärrtorps gymnasium
Stockholm

Presentation

Presentation av Liza Björck

Nominerad tillsammans med Lars Moberg

Vem är du och vad jobbar du med?
– Vi är lärare i sv/sva (Liza) och engelska/filosofi/religion (Lars) på Kärrtorps gymnasium. Sedan hösten 2018 har vi även haft en del av våra tjänster som IT-pedagoger. Det vi främst bidragit med är att se till att såväl elever som personal fått stöd i sitt användande av datorer, dels genom workshops, dels genom daglig öppen support. Detta i en tid då hela den digitala samarbetsytan i kommunen byts ut och är ny för alla. Vi har kunnat erbjuda stöd på den nivå där elever och personal befinner sig och kunnat anpassa efter behov och förkunskaper allt ifrån att skriva i ett Worddokument till att hantera olika appar.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Genom att använda olika digitala verktyg får eleverna fler chanser att visa vad de kan. Med hjälp av till exempel filmatiseringar och inspelningar kan elever redovisa sina kunskaper på olika sätt. Olika digitala verktyg och chattfunktioner bidrar också till ökat samarbete mellan elever såväl under lektionstid som efter. Digitala verktyg ger även lärare chansen att ge elever bättre feedback under processens gång. De bidrar kort sagt till en effektiv formativ bedömning och underlättar dokumentation av varje elevs kunskapsutveckling.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Vi upplever att undervisningen blir mer varierad med hjälp av olika digitala verktyg. Det är också lättare dela planeringar och goda idéer kollegor emellan.
Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Nej, vi har inga favoriter utan strävar efter att hela tiden testa nytt.

 

Maarit Kallio

ABF Stockholms vuxenutbildning i Liljeholmen
Stockholm

Presentation

Presentation av Maarit Kallio

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en överentusiastisk lärare med världens bästa elever, kollegor och arbetsplats. Idag arbetar jag på SFI med vuxna elever med kort- eller ingen skolbakgrund, men är också ämneslärare i historia och religion.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det är svårt nog att som vuxen, ofta illitterat, lära sig skriva- och läsa på ett språk de finner mycket främmande. Här blir studieteknik a och o (ö!). Det handlar mycket om att ge människor med kort- eller ingen studievana verktyg för att lyckas ta sig framåt i sitt lärande. En person som aldrig hållit i en penna äger nu för tiden oftast en smartphone, och med den kan vi snabbt komma långa vägar. Parallellt med skriv-och läsinlärning läggs stor vikt vid dator, ipad och mobilvana. Det är kul att få vara med om elevernas resa genom IKT när allt annat ibland upplevs som väldigt långsamt för eleven. Med digitala verktyg byggs en självkänsla upp som samtidigt förbereder eleven för vardagslivet i Sverige.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg är allt! Det finns en pågående debatt kring hur digitala verktyg ska användas och om vi lärare inte många gånger förlitar oss på dem för mycket. Jag säger att det gäller att ständigt reflektera kring våra didaktiska frågor när vi arbetar med IKT. För vuxnas lärande med kort- eller ingen skolbakgrund är IKT allt! Med ipads formar vi bokstäver, arbetar med talsyntes, dokumenterar, spelar kahoot, lär oss språket genom pedagogiska appar, etcetera. Med mobilerna tar vi det ett steg längre, utanför klassrummet. Med QR får eleverna i sin egen takt sitta på sin kammare och repetera eller kanske förbereda sig inför morgondagens lektion.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag har fasta rutiner i klassrummet där vi till exempel använder Kahoot varje fredag. Det är ett formativt arbetssätt som nästan alla lärare på mitt jobb arbetar med. Det tränar dessutom eleven att gå in på en hemsida och följa instruktioner utifrån egen förmåga. Där blir ipads värdefulla för de allra nyaste eleverna, eller elevens mobil för den som kommit längre. Alla steg i ett lektionsmoment vardagstränar eleven!

Vill också slå ett stort slag för:
• talsyntesappen Skolstil 2
• www.classroomscreen.com att ha framme på overheaden som bland annat kan markera vad vi gör just nu och hur lång tid det kommer ta
• Screencast-O-Matic, ett enkelt inspelsnings- och redigeringsprogram där du som lärare kan spela in material eller låta eleverna spela in projekt på
• och sist men inte minst; QR! Med hjälp av detta kan eleven fortsätta lärandet utanför klassrummet i den takt hen vill. Glöm bara inte att du som lärare måste lära dem hur man lär!

 

 

 

 

Magnus Rosshagen

MediaGymnasiet
MediaGymnasiet

Presentation

Presentation av Magnus Rosshagen

Från och med höstterminen 2019 verksam vid Östra Reals gymnasium, Stockholm

Vem är du och vad jobbar du med?
– Efter många år som frilans, fotograf/journalist, valde jag att utbilda mig till lärare 2005. Att skapa möten och utveckla olika former för dokumentärt berättande har varit en viktig drivkraft i mitt läraruppdrag.

– Under de senaste åren har jag initierat flera samarbeten mellan elever från språkintroduktionsklassen på Mediagymnasiet och elever från de övriga programmen. De har bland annat gjort egna kortfilmer med personligt tema och reportage om varandras hem och kvarter.

2009 startade jag ett utbytesprojekt med en skola i Nairobi, Kenya. I olika medieprojekt skildrade eleverna ungdomskultur och vardagsliv i Stockholm och Nairobi. Detta resulterade bland annat i boken ”Nacka Nairobi” som gavs ut 2015. Utbytet med Kenya har också resulterat i mediecentret K-Youth Media där ungdomar får utbildning inom foto, film och journalistik. Under läsåret 2017-18 gjorde MediaGymnasiet ett utbyte med K-Youth Media på tema kvinnors rättigheter och #Metoo rörelsen. Förra läsåret var jag involverad i ett utbytesprojekt på tema miljö- och hållbar utveckling med med Orchid School i Pune Indien

– Sedan hösten 2019 jobbar jag som medielärare på Östra Reals samhällsprogram. Jag ser fram emot att driva nya projekt kopplat till media och samhällsfrågor. I oktober kommer vi ha besök av en grupp unga kvinnor från Nairobi som har gjort kortfilmen Zawadi som handlar om en ung kvinna som genom mötet med kultur och musik tar sig vidare från en svår hemsituation. Filmprojektet har finansierats via Kickstarter. I februari kommer våra medieelever i åk 2 göra reportageresor till Polen och bland annat besöka Auschwitz.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– När jag undervisat elever i Språkintroduktion har foto, film och ljudproduktion hjälpt eleverna att komma vidare i sin språkutveckling och skapa berättelser som kan visas upp och spridas. Det har bidragit till att skapa ökad förståelse, förbättra integrationen och stärka den egna självkänslan hos eleverna. Möjligheten för elever att ladda upp filmer på Youtube och kommunicera via sociala medier har utvecklat kommunikationsmöjligheterna i de internationella utbytesprojekten.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg är ett kraftfullt redskap för att utveckla innehållet i undervisning. Datorn, projektorn, internet skapar möjlighet att ta in världen i klassrummet. Digitala plattformar förbättrar möjligheterna att kommunicera med elever och jobba formativt med bedömning.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– ”Kickstarter” ger unika möjligheter att finansiera projekt och är bra också ur ett pedagogiskt perspektiv, till exempel inspirera elever att komma på en projektidé och paketera den på ett kraftfullt sätt. YouTube och Ted Talks är bra resurser i undervisningen.