– Jury 2022

Jury 2022

Presentation

 

Guldäpplets jury 2022

Ulrika Elisson Grane, lärare på Ullvi skola i Leksand och digitaliseringsutvecklare i Leksand, vinnare Guldäpplet 2021.

Karolin Wagner, slöjdlärare, Innovitaskolan Landskrona, pristagare Guldäpplet 2021

Helene Larsson, speciallärare på Rosenlundsskolan (grundsärskola) F-6, och it-pedagog på skolan, Jönköping. Pristagare Guldäpplet 2021.

Emelie Hahn, lärare i tyska och So-ämnena och IKT-pedagog på Gränbyskolan i Uppsala.  Vinnare av Guldäpplet 2020.

Linda Bjällerstedt, förskollärare på Bjurhovdasmyckets förskola i Västerås. Pristagare Guldäpplet 2020 tillsammans med och Sara Bergström.

Sara Bergström, förskollärare på Bjurhovdasmyckets förskola i Västerås. Pristagare Guldäpplet 2020 tillsammans med Linda Bjällerstedt

Pernilla Abrahamsson, lärare i Ma/NO/TK på Norrevångskolan i Karlshamn. Guldäpplepristagare 2020 tillsammans med Mia Lägnert.

Mia Lägnert, SO-lärare, på Norrevångskolan i Karlshamn, Pristagare Guldäpplet 2020 tillsammans med Pernilla Abrahamsson.

Peter Becker, ordförande Stiftelsen DIU, ordförande i juryn

Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande i Lärarförbundet, Skellefteå

Johan Runesson, förbundsstyrelsen i Lärarnas Riksförbund, Stockholm

Eva Rännar, projektledare, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Lotta Ramqvist, undervisningsråd, Skolverket

Mikael Svensson, programansvarig för skolans digitalisering på SKR, Sveriges Kommuner och Regioner

Semir Susic, koordinator, eTwinning

Henrik Rentsch, vd, Netsmart AB

Mats Rosenkvist, vd, BravoLesson

Alexandra Blomberg, Marknads- och försäljningschef, ILT inläsningstjänst

Ulrika Jonson, samordnande IKT-pedagog, utbildningskontoret, Södertälje kommun

Lena Elfvingsson, verksamhetschef, Certifierat i Sverige AB – CESAB

Lena Nydahl, koordinator Framtidens lärande, Simrishamn

Johan Sköld, lärare i svenska och tyska och undervisar nyanlända ungdomar i svenska som andraspråk samt förstelärare inom IKT på Forshagaakademin i Forshaga. Pristagare Guldäpplet 2019.

Susanne Kjällander, filosofie doktor och lektor vid Stockholms universitet, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2019

Jenny Edvardsson, adjunkt i utbildningsvetenskap vid Högskolan Kristianstad