2019

Anna-Linnéa "Nea" Olsson

Rösjöskolan
Sollentuna

Presentation

Presentation av Anna-Linnéa "Nea" Olsson

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en lärare som arbetar i en årskurs 3. Mina hjärtefrågor är att skapa inkluderande lärmiljöer och en tillgänglig undervisning för alla. I arbetet för en tillgänglig och inkluderande skola har jag tillsammans med en kollega drivit ett fortbildningsprojekt för lärare och annan pedagogisk personal genom användning av en virtuell miljö. I en datorsimulerad undervisningssituation får pedagogerna öva att undervisa en klass bestående av digitala avatarer. Programmet vi har arbetat med är en direkt samverkan med ett universitet i Los Angeles, California State University Northridge.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Genom vårt fortbildningsprojekt har vi utbildat flertalet lärare och annan pedagogisk personal ibland annat lågaffektivt bemötande, hur man använder positiv specifik feedback för bästa effekt, samt hur man engagerar alla elever. Att på detta unika och mycket effektiva sätt träna personalens förmågor i en virtuell miljö kommer inte bara enskilda individer eller klasser till gagn, utan samtliga elever på skolan!

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg är en förutsättning för att genomföra en fortbildning med hjälp av datorsimulering. Även kontakterna med universitetet är beroende av digitala verktyg. På det sättet har digitala verktyg en direkt påverkan på mitt arbete som handledare.

 

Anne-Marie Lillsunde

Lina – Enhörna förskoleområde
Södertälje

Presentation

Presentation av Anne-Marie Lillsunde

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Biträdande rektor på förskola

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Vi kan fördjupa barnens kunskap och nyfikenhet genom de digitala verktygen, hela världen öppnar sig och kommer nära.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag kan undervisa på många olika sätt och kan arbeta mer effektivt då jag inte på samma sätt är knuten till en plats. Min roll har också blivit mer stöttande, både i barngrupp och med kollegor. Jag kan tipsa om nya infallsvinklar eller metoder, just nu använder vi filmning som en metod för att utveckla vår undervisning.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Polyglutt! Inlästa sagor på många olika språk, även med tecken. Barnen kan lyssna och läsa själva eller tillsammans med pedagoger, i liten eller större grupp. Appen kan verkligen användas på många olika sätt och gör så att barnen får höra och uppleva sagor och berättelser på ett enkelt och lätttilgängligt sätt.

 

Annika Sjödahl

Gröna Dalenskolan
Håbo

Presentation

Presentation av Annika Sjödahl

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är lärare i svenska och engelska med behörighet från årskurs 3 till och med gymnasiet. Under mina 20 år som lärare har jag främst undervisat i svenska och engelska på högstadiet. Sedan min examination från Uppsala Universitet har jag alltid upplevt mitt yrke som otroligt kreativt, utmanande och något jag utvecklas genom. Jag upplever att jag utvecklas både genom eleverna och deras frågor, men även tillsammans med kollegor. Jag har ett stort kontaktnät både genom personliga kontakter men även via nätet. Det gör att vi tillsammans kan utmana men även stötta i vår yrkesprofession. Jag startade både en facebookgrupp i svenska för åk 6-9 men även en i engelska i syfte för lärare att lära tillsammans och dessa grupper upplever jag har stöttat både mig men även många andra då det är stora grupper idag.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Genom att använda IT som en del i undervisningen för att både motivera och skapa tillgänglighet kan man på ett smidigt sätt fokusera på både skolans värdegrunds- och kunskapsuppdrag. Jag upplever att multimodalitet motiverar och kan fånga elever att intressera sig för läsning, diskussion och skrivandet i syfte att skapa förståelse för sig själv och sin omvärld. Det är en viktig ingång för att fånga elever som inte är lika motiverade. Genom internet och datorer kan elever ges möjlighet att få ett sammanhang, en kontext, där skolan inte blir en isolerad arena utan den kunskap som förvärvas i skolan får ett syfte där eleverna förstår innebörden i att kunna leva och verka i samhället. Innehållet i undervisningen måste dock utgå ifrån aktuella och meningsfulla uppgifter där IT mm inte är syftet utan ett stöd i just att hitta och fånga intresset. Att hitta den motivationen upplevde jag inte på samma sätt innan jag kunde använda IT.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Med erfarenhet upplever jag att jag inte lika ofta behöver fundera över struktur utan det bygger jag in i uppgifterna där syftet skapar motivation. Debatten går ibland att elever inte kan fokusera men om uppgifterna är motiverande och satta i en kontext så blir det strukturen. Jag kan också genom att vi arbetar i digitala verktyg fokusera på att ge feedback som blir synlig för eleverna och som finns tillgänglig. Jag kan ta med mig min planering hem och elevernas arbeten, utan att behöva släpa på det – det finns lagrat och tillgängligt.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Det beror helt på syfte och innehåll i undervisningen. Just nu arbetar vi med mansnormen och främlingsfientlighet och då tycker jag att elever kan hitta utmanande frågor ibland annat En riktig man. Vi har även använt oss av både podd, film och att skriva tanketexter inför deras slutuppgift som vi kommer att skriva i en låst yta. Detta arbeta kommer att finnas på ämnesspanarbloggen inom kort. I arbetat med främlingsfientlighet så läser eleverna en bok, diskuterar och skriver digital läslogg samt får frågor via en annan app som heter RealityCheck.

 

 

Annika Styhr

Skytteholmsskolan
Solna

Presentation

Presentation av Annika Styhr

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en teknikälskare som tycker mycket om att arbeta inom den digitala världen tillsammans med mina elever som går på mellanstadiet. Vi utforskar och fördjupar oss i allt som vi kan och kommer över. De ämnen som jag undervisar i är biologi, fysik, kemi, matematik, svenska och teknik. Det finns inget ämne som inte går att arbeta med digitala verktyg.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det påverkar många sinnen och är väldigt anpassningsbart.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Det är till stor hjälp att planera, förbereda, undervisa och utvärdera med hjälp av digitala verktyg. Det är tidseffektivt; lätt modifierat så att undervisningen anpassas utifrån alla elevers olika behov och variationer.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Bingel; så bra för eleverna på mellanstadiet, de har allt läromedel där, de kan både arbeta samt göra läxor. Den är uppbyggd så att eleverna upplever att de blir motiverade att arbeta och att fördjupa sina kunskaper genom att kunna förbereda sig hemma och/ eller i skolan.

 

Axel Karlsson

Stenungskolan
Stenungsund

Presentation

Presentation av Axel Karlsson

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är 45 år, bor i Stenungsund med min familj. Jag brinner för musik och teknik både på jobbet och på fritiden. Efter många år som musiklärare, jobbar jag nu som tekniklärare och utvecklingsledare i digitalisering.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Framför allt när det kommer till tillgängligheten runt lärande. Till ett exempel ett väl fungerande LMS (Learning Management System), en lärplattform som Google Classroom, bidrar till att kommunikationen med och mellan eleverna underlättas. Respons, kamratrespons och formativ bedömning blir en naturlig del av inlärningssituationen.

– Multimodala tjänster gör också att arbetsområden kan belysas från flera håll och genom flera media. Det öppnar upp för en ökad förståelse men också för oanade redovisnings- och dokumentationsformer, allt från filmer och bilder till rörliga 3D-modeller och ritningar. Flera undersökningar om framgångsfaktorer visar också att kompensatoriska verktyg kopplade till de pedagogiska plattformar och digitala läromedel som används, underlättar inlärningen på elevernas villkor. Möjligheterna kring att arbeta med flera olika typer av digitala verktyg, Chromebook, iPad, dator etcetera., utifrån situationens och elevens behov förenklas och sambandet blir tydligare när man utgår från en gemensam plattform.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Väldigt mycket hela vägen. Från planeringsstadiet, där möjligheterna är enorma vad gäller tillgänglighet på stoff, idéer och material. Där jag för att öka förståelsen för ett arbetsområde kan använda mig av en rad olika tjänster, resurser/appar och media. Möjligheterna till en digital delakultur kollegor emellan för att dela med sig av lektionsinnehåll och erfarenheter. Att nå ut till eleverna via LMS till exempel Google Classroom för att i förväg lägga upp och schemalägga innehåll och struktur för en lektion, riktat mot en lärgrupp eller enskild elev.

– I klassrumssituationen blir digitala verktyg och tjänster i det närmaste oumbärliga när det kommer till möjligheterna som ges. Instruktioner, programmering, dokumentation, ritningar, CAD-modeller, allt på samma ställe, delat med varandra för respons och tips. Bedömning, formativ bedömning direkt under arbetes gång. Föräldrakontakter genom bedömningsverktyg (Unikum) eller automatiska veckobrev (Classroom) med en sammanfattning över veckans händelser underlättar och inkluderar målsmän i skolarbetet. Gemensamma kalendrar för att hålla koll på allt ifrån skolans kalendarium till “klasskalendrar” och “kurskalendrar”, allt knutet till samma plattform.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Här måste jag lyfta fram G-suite och Google for education. Som jag nämnde ovan är det en väldigt användbar resurs att ha alla system knutna till samma plattform. Googles egna appar, dokument, slides, formulär, sheets, sites och så vidare, allt sparas på Google Drive, tillgängligt på Classroom och därifrån till Google Calendar. Lätt att komma åt från vilket verktyg som helst.

– Ett exempel: Inför en lektion om design lägger jag upp uppgiften på Google Classroom, kanske tillsammans med länkar till videoklipp som förklarar mer på djupet vad uppgiften handlar om. Om flera instruktioner behövs under lektionen, kan jag schemalägga dem till en viss tidpunkt om så skulle behövas. I uppgiften ska eleverna ta fram en 3D-modell. I det här fallet används tjänsten tinkercad.com (eleven loggar in med sitt edu-Googlekonto). När eleven är klar skickar hen in den färdiga 3D-modellen via Classroom och jag skriver ut den på en 3D-skrivare. Eleven kanske skriver en kortare teknisk rapport, fotar av sin skapelse eller bifogar en ritning och lämnar in uppgiften.

Birgitta Engdahl

Solklintsskolan
Gotland

Presentation

Presentation av Birgitta Engdahl

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jobbar nu sedan sex år tillbaka i Oasen, på Solklintsskolan Slite, som är en samundervisningsgrupp med åldrarna åk 4-9. Undervisar i alla teoretiska ämnen här. Tillsammans med och utav mina elever i samundervisningsgruppen har jag fått den bästa utbildningen i den digitala världen. Här utgör de digitala verktygen ett enormt stöd och avgörande komplement för många.

– Är tekniskt orädd och har med åren också insett betydelsen av att jobba med teknisk sans i denna uppsjö av olika digitala verktyg och att se värden bortom det tekniska med hjälp av digitala verktyg. Ansvar, hänsyn, respekt och empati blir begrepp som kan bli diskussionsämnen på en mycket närmre nivå då den digitala världen gjort entré. De senaste 25 åren har jag i huvudsak jobbat på Solklintsskolan. Mina ämnen har varit Hem- och konsumentkunskap och So.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det är enklare att som lärare skapa tydliga, inspirerande och informativa uppgifter med bra layouter, färg, form, text, bildstöd och i delmål. Och för elever i allmänhet och elever med språkstörningar, dyslexi, annat modersmål med mera, få möjlighet att få texter upplästa, se korta filmer, reflektera, repetera och jobba i sin egen takt. Gäller alla ämnen.

– Enkelt att ges möjlighet att pröva och ompröva, jämföra källor och aktivt söka utifrån nyfikenheter med mera. I dag finns det massvis med texter, inte bara det i läroboken eller det läraren tar fram. Det blir också enklare för eleven och vårdnadshavare att se över individuella planer och mål med delmål.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Från färgstenciler, flanellografer, smalfilmsprojektorer, bandspelare, overheadapparater och skrivmaskiner till dagens teknik är det pedagogiska upplägget inte mer förändrat förutom stegen mellan de olika läroplanerna. Däremot väcker dagens teknik kreativiteten hos mig som lärare långt mer än tidigare. Nutidens teknik spar tid och gör det möjligt att skapa anpassat material på helt andra villkor.

– Under lektionerna kan eleverna att jobba mer individuellt, laborativt oavsett ämne, och kreativt utan större materialkostnader. Jag som lärare intar då vid dessa tillfällen rollen som bollplank och coach.

Bengt Mattsson

Grimstaskolan
Upplands Väsby

Presentation

Presentation av Bengt Mattsson

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är 60 år och har jobbat som musiklärare sedan 1987, huvudsakligen på högstadiet.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Elevernas utvecklar flera förmågor samtidigt eftersom de analyserar, kommunicerar och associerar genom att använda olika webbtjänster, appar och program. Det blir ett större ansvarstagande.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Bättre struktur i undervisningen, större tillgänglighet till specifika arbetsuppgifter, större möjligheter att individualisera.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
1. Soundtrap ger möjlighet att skapa musik på alla nivåer både analogt och digitalt.
2. HDpiano.com valfrihet att välja vilka låtar de vill spela samt på vilken nivå.
3. Chordify strukturerar vilka låtar som helst med ackord , tempo, tonarter.
4. Singa övar sånger

 

Camilla Askebäck Diaz

Södermalmsskolan
Stockholm

Presentation

Presentation av Camilla Askebäck Diaz

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som Ma-lärare i åk 9 samt förstelärare i digitala verktyg. I min roll som förstelärare handleder jag mina kollegor samt driver utvecklingen inom pedagogik och digitalisering framåt på den egna skolan. Då jag själv vill utvecklas försöker jag hela tiden fortbilda mig och anta nya utmaningar, just nu innehar jag både Apple Professional Learning Specialist- certifikat och Microsoft Innovative Educator Expert-certifikat och är utvald som “EU Code Week Leading Teacher” för Sverige. Utöver min lärartjänst bloggar, föreläser och skriver jag om digitalisering i olika sammanhang. I sociala medier kan ni nå mig på @Askeback på twitter och i facebookgrupperna “IKT-verktyg” samt “Escape the classroom – Sweden” som admin.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Med hjälp av IT kan jag och mina elever arbeta på ett sätt där digital teknik och digitala verktyg i samspel skapar nya innovativa arbetssätt, och tillsammans med en god pedagogisk förankring leder det förhoppningsvis till en förstärkning av lärandet med ett större engagemang.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– De digitala verktygen har för mig inneburit ett lättare sätt för mig att möta varje elev på en individnivå, skapa guldkant på motivationen och skapa interaktivitet för engagemang i klassrummet samt en tillgänglighet för strukturer och kommunikation. Att lätt kunna få en överblick och sammanställning ger mig information om hur jag behöver förbereda kommande lektioner samt att lättare kunna återkoppla och synliggöra lärandet.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Mitt absoluta favoritverktyg i klassrummet är Mentimeter, ett verktyg som har oändliga möjligheter i användningsområden, både inför lektion, under lektion och i avslut av lektion. Rösta, Öppna svar, Ordmoln, Fördela poäng, Bildrösta, Q&A och möjliggör många olika tillfällen till feed up, feedback och feedforward i undervisningen på gruppnivå.

Foto: Stefan Borg

Camilla Askebäck Diaz webbplats

 

 

Camilla Göransson

Gantofta skola
Helsingborg

Presentation

Presentation av Camilla Göransson

Från och med höstterminen 2019 verksam vid Snyggstorpsskolan i Klippans kommun.

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är legitimerad lärare i svenska, engelska och bild årskurs 4-9. Undervisar på högstadiet i svenska och engelska. Jag är en Gleerup Superuser på skolan. Arbetar inkluderande med IKT för att entusiasmera eleverna och sporra dem till att jobba hårdare för att nå sina mål. Målet är också att göra undervisningen mer varierad och rolig.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det finns flera inlärningsstilar och många gynnas av audiovisuella medel blandat med traditionella metoder.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Det underlättar min vardag avsevärt och jag kan fokusera mer på barnen än på själva för- och efterarbetet.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag jobbar mycket med flashcards och en app som heter ankiapp och i språkutvecklande syfte jobbar vi ibland med SMule för att eleverna ska våga använda engelskan i form av sång (karaokee), när vi jobbar med reklam använder vi ett bildredigeringsprogram KnockoutHd. Apparna hittas på appstore.