2003

Lars-Göran Aasa och Olof Vahlström

vinnare Guldäpplet 2003
Salem och Svenstavik

Presentation

Presentation av Lars-Göran Aasa och Olof Vahlström

Guldäpplet 2003 utdelas till Lars-Göran Aasa vid Rönninge gymnasium i Salem, strax söder om Stockholm, och Olof Vahlström vid Bergs gymnasium i Svenstavik, Jämtland. Lars-Göran (medie- och musiklärare) och Olof (hi, sv, webbdesign).

Juryns motivering:
De har i nära samarbete under många år och tillsammans med kollegor integrerat IT och medier i ämnena. IT har här betytt skapande och kreativt arbete över ämnesgränser, exempelvis med tolkning av epos såsom Harry Martinssons Aniara.
Numera verksamma på var sin skola, har de tillsammans även experimenterat med distansundervisning och videokonferens i det dagliga arbetet, bland annat som en del i en europeisk försöksverksamhet.

De har aktivt delat sina erfarenheter nationellt och internationellt.