Alfredo Castro

Alfredo Castro

vinnare av Guldäpplet 2005
Umeå

Presentation

Alfredo Castro, bildlärare, Tegs centralskola, Umeå, vinner Guldäpplet 2005 tillsammans med Hans Norkvist och Sten Canevall, Fantasifabriken, Bredängsskolan och Lillholmsskolan, Stockholm.

Jurynsmotivering:

De belönas för långvariga mediepedagogiska insatser som lärare, inspiratörer för både elever och kollegor, liksom lärarstuderande. Under en följd av år och i ett stort antal projekt har de, på var sitt håll men i likartad anda, arbetat tillsammans med elever kring centrala frågor och gestaltat dessa i publika sammanhang. Deras verksamheter exemplifierar hur IT- och mediepedagogiskt arbete kan utformas och organiseras. De ger exempel på kraften i att förena skolans kunskapsprocesser med skapande uttryck och att föra ut dessa på samhälleliga arenor, exempelvis riksdagshus eller skolmatsal, bibliotek eller teater – eller en bok i föräldrarnas händer.

 

Läs mer: Färg, form och samverkan, intervju med Alfredo Castro