Kerstin Nilsson

Kerstin Nilsson

hedersomnämnande Guldäpplet 2002
Täby skolor

Presentation

Kerstin Nilsson, IT-utbildare på Täby IT-pedagogiska Utbildningscentrum, länge verksam som mellanstadielärare i Näsby Park skolor, mottog Guldäpplets hedersomnämnande 2002.

Juryns motivering:”Välkänd i hela landet för sitt arbete med KidLink i sin klass. ”Hon visade hur världen kom in i klassrummet” skriver en kollega. Hon har varit drivande lärare i Näsby Park skolor, haft otaliga fortbildningstillfällen för kollegor, byggt upp IT-råd och inspirerat kollegor vid Täby skolor som ITIS-handledare.