Margit Grell

Margit Grell

hedersomnämnande Guldäpplet 2002
Uddevalla

Presentation

Margit Grell, lärare i engelska och franska, Östrabogymnasiet Uddevalla, Guldäpplets hedersomnämnande 2002. 

Juryns motivering:”Språkläraren Margit Grell får hedersomnämnande för sitt arbete med projekt med naturvetenskaplig inriktning där hon involverat engelska, drama och poesi med datorn som arbetsredskap. Genom arbete med dramatisering och poesi inom naturvetenskap och med kontakt och utbyte över Internet har Margit entusiasmerat många elever.